Thursday, March 29, 2012

การพักปรับฐานของราคาหุ้น IVL จากมุมมองทฤษฎี Fibonacci Retracement

     ราคาหุ้น IVL มีการแรลลี่ย่อย ๆ จาก 31.75 บาท เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2012 ไปทำจุดสูงสุดที่ 42.50 บาทเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2012  แล้วได้พักปรับฐานมาจนบัดนี้ ผมต้องการรู้ว่า ตามทฤษฎี Fibonacci Retracement แล้ว การปรับฐานมีเป้าหมายราคาลงไปถึงระดับใดบ้าง จึงเริ่มคำนวณดังนี้ครับ

Retracement = High price - Low price = 42.50 - 31.75 = 10.75
Targets = Low price - [Retracement x Fibonacci Ratio]
= 31.75 - ( 10.75 x -1.000 ) = 42.50
= 31.75 - ( 10.75 x -0.886 ) = 41.27
= 31.75 - ( 10.75 x -0.618 ) = 38.39
= 31.75 - ( 10.75 x -0.500 ) = 37.13
= 31.75 - ( 10.75 x -0.382 ) = 35.86
= 31.75 - ( 10.75 x -0.236 ) = 34.29
= 31.75 - ( 10.75 x 0.000 ) = 31.75
= 31.75 - ( 10.75 x 0.236 ) = 29.21
= 31.75 - ( 10.75 x 0.382 ) = 27.64
= 31.75 - ( 10.75 x 0.500 ) = 26.38
= 31.75 - ( 10.75 x 0.618 ) = 25.11
= 31.75 - ( 10.75 x 0.786 ) = 23.30
= 31.75 - ( 10.75 x 0.886 ) = 22.23
= 31.75 - ( 10.75 x 1.000 ) = 21.00
= 31.75 - ( 10.75 x 1.127 ) = 19.63
= 31.75 - ( 10.75 x 1.272 ) = 18.08
= 31.75 - ( 10.75 x 1.382 ) = 16.89
= 31.75 - ( 10.75 x 1.500 ) = 15.63
= 31.75 - ( 10.75 x 1.618 ) = 14.36
= 31.75 - ( 10.75 x 2.000 ) = 10.25
= 31.75 - ( 10.75 x 2.618 ) = 3.61


ในการปรับฐานครั้งนี้ ราคาหุ้นได้เคยผ่านระดับแนวรับ 41.27 และ 38.39 บาทลงไปแล้ว แต่ยังไม่เคยลงไปถึงระดับ 35.86 บาทครับ นอกจาก Fibonacci Retracement แล้ว หากใช้แถบบอลลิงเกอร์เป็นตัวชี้วัดจะพบว่า ขณะนี้ราคาหุ้น IVL ได้พักเหนื่อยจนแถบบอลลิงเกอร์กลับมาคอดกิ่วอีกครั้งหนึ่งแล้ว สัญญาณ MACD กลับลงมาอยู่ที่แกนศูนย์ ส่วนสัญญาณ RSI กลับมาอยู่ 50% ทั้งสามตัวชี้วัดต่างก็บอกว่า การพักฐานน่าจะใกล้สิ้นสุดเต็มทีครับ

===================================================

ติดตาม "ลงทุนหุ้นไทย" ที่
หาเพื่อนนักลงทุนในกลุ่มสนทนา " ชำแหละพื้นฐานหุ้น"

หากการแรลลี่ของดัชนี SET รอบปัจจุบันมีจุดสูงสุดที่ 1,214.31 จุด การพักฐานที่อาจเกิดขึ้นมีเป้าหมายอยู่ที่ไหนบ้าง ?หลังจากที่ผมพาเพื่อนนักลงทุนลองใช้ทฤษฎี Fibonacci Retracement เพื่อหาระดับเป้าหมายการฟื้นตัวของดัชนี SET หลังจากการปรับพักฐานจาก 1,148.28 จุด ลงมาถึง 843.69 จุด (ย้อนไปอ่านได้ ที่นี่) ได้มีเพื่อนนักลงทุนขอให้ลองใช้ทฤษฎีนี้กับการแรลลี่ของดัชนี SET ที่เริ่มมาตั้งแต่เดือนตุลาคม 2011 จากระดับ 843.69 จุด ขึ้นมาทำจุดสูงสุดที่ 1,214.31 เมื่อไม่นานมานี้ แล้วย่อลงมาวนเวียนอยู่ที่ระดับ 1,200 จุด ในปัจจุบันนี้นั้น ถ้าระดับ 1,214.31 จุดเป็นจุดสิ้นสุดการแรลลี่ และดัชนี SET ได้เข้าสู่การปรับพักฐานแล้ว  ทฤษฎี Fibonacci Retracement จะบอกอะไรเราได้บ้าง


ดัชนี SET แรลลี่จาก 843.69 จุด ไป  1,214.31 จุด แล้วพักปรับฐาน
คำถามคือ จากจุดสูงสุดที่ระดับ 1,214.31 จุด เป้าหมายการปรับพักฐานของดัชนี SET จะลงไปอยู่ที่ระดับใดบ้าง ?


หาคำตอบได้ดังนี้ครับ
Fibonacci Ratio ได้แก่


-1.000 , -0.886 , -0.618 , -0.500-0.382 , -0.236 , 0.000 , 0.236 , 0.382 , 0.5000.618 , 0.786 , 0.886 , 1.000 , 1.127 , 1.272 , 1.382 , 1.5001.618 , 2.000 , 2.618


Retracement = High price - Low price = 1,214.31 - 843.69 = 370.62 จุด


Targets = Low price - [Retracement x Fibonacci Ratio]
= 843.69 - ( 370.62 x -1.000 ) = 1,214.31
= 843.69 - ( 370.62 x -0.886 ) = 1,172.06
= 843.69 - ( 370.62 x -0.618 ) = 1,072.73
= 843.69 - ( 370.62 x -0.500 ) = 1,029.00
= 843.69 - ( 370.62 x -0.382 ) = 985.27
= 843.69 - ( 370.62 x -0.236 ) = 931.16
= 843.69 - ( 370.62 x 0.000 ) = 843.69
= 843.69 - ( 370.62 x 0.236 ) = 756.22
= 843.69 - ( 370.62 x 0.382 ) = 702.11
= 843.69 - ( 370.62 x 0.500 ) = 658.38
= 843.69 - ( 370.62 x 0.618 ) = 614.65
= 843.69 - ( 370.62 x 0.786 ) = 552.38
= 843.69 - ( 370.62 x 0.886 ) = 515.32
= 843.69 - ( 370.62 x 1.000 ) = 473.07
= 843.69 - ( 370.62 x 1.127 ) = 426.00
= 843.69 - ( 370.62 x 1.272 ) = 372.26
= 843.69 - ( 370.62 x 1.382 ) = 331.49
= 843.69 - ( 370.62 x 1.500 ) = 287.76
= 843.69 - ( 370.62 x 1.618 ) = 244.03
= 843.69 - ( 370.62 x 2.000 ) = 102.45
= 843.69 - ( 370.62 x 2.618 ) = -126.59
ในขณะนี้ระดับของดัชนี SET อยู่ต่ำกว่า 1,200 จุดเล็กน้อย ดังนั้นจุดสำคัญที่จะต้องรับให้อยู่คือ 1,172.06 จุด และ 1,072.73 จุดครับ


===================================================


ติดตาม "ลงทุนหุ้นไทย" ที่
หาเพื่อนนักลงทุนในกลุ่มสนทนา " ชำแหละพื้นฐานหุ้น"

วันที่ 28 มีนาคม 2012 ต่างชาติเก็บหุ้น IVL ได้ประมาณ 9 แสนหุ้น


ณ สิ้นวันที่ 28 มีนาคม 2012 ปริมาณหุ้น IVL ในมือของต่างชาติ NVDR (เส้นกราฟหนาสีฟ้า อ่านค่าจากแกนตั้งด้านซ้าย) ยังคงไต่ระดับขึ้นไปช้า ๆ ส่วนกราฟราคาหุ้น (เส้นกราฟหนาสีแดง) ยังคงอยู่ในกรอบรูปธงสามเหลี่ยม กราฟได้ออกข้างมาไกลเกือบถึงปลายธงแล้วครับ ผมลากแนวเส้นแดงเส้นล่างสุด เป็นแนวแสดงความชันของการแรลลี่รอบปัจจุบัน ในวันที่ 28 มีนาคม 2012 ต่างชาติ NVDR เก็บหุ้น IVL ไปได้ประมาณเก้าแสนหุ้นครับ


 ===================================================

ติดตาม "ลงทุนหุ้นไทย" ที่
หาเพื่อนนักลงทุนในกลุ่มสนทนา " ชำแหละพื้นฐานหุ้น"

Wednesday, March 28, 2012

ระดับดัชนี SET ที่สำคัญตามทฤษฎี Fibonacci Retracement

ทฤษฎี Fibonacci Retracement เป็นทฤษฎีการลงทุนทางเทคนิคที่นิยมใช้ทำนายเป้าหมายราคาหุ้นหรือดัชนี จากขนาดการเปลี่ยนแปลงราคาในช่วงก่อนหน้า เช่น ภายหลังการปรับพักฐานราคา ตามทฤษฎีบอกว่า การฟื้นตัวจากการปรับพักฐาน มักมีความสัมพันธ์กับตัวเลขที่เรียกว่า สัดส่วนไฟโบนักซี่ (Fibonacci Ratio) ได้แก่

-1.000 , -0.886 , -0.618 , -0.500 , -0.382 , -0.236 , 0.000 , 0.236 , 0.382 , 0.618 , 0.786 , 0.886 , 1.000 , 1.127 , 1.272 , 1.382 , 1.618 , 2.000 , 2.618

ขนาดของการพักฐาน หรือความต่างของจุดสูงสุดและจุดต่ำสุดที่กำลังพิจารณามีค่าเท่ากับ
Retracement = High price - Low price ดังนั้นการฟื้นตัวของดัชนีจะมีเป้าหมายอยู่ที่ จุดสูงสุด บวดกับ ผลคูณระหว่าง Retracement และ Fibonacci Ratio หรือ

Targets = High price + [Retracement x Fibonacci Ratio]

นั่นเป็นทฤษฎีนะครับ คราวนี้เรามาลองใช้กับเหตุการณ์จริงดูบ้างครับ

ดัชนี SET พักปรับฐานจาก 1,148.28 จุด ลงมา 843.69 จุด แล้วรีบาวด์

คำถามคือ จากจุดต่ำสุดที่ระดับ 843.69 จุด เป้าหมายการฟื้นตัวของดัชนี SET อยู่ที่ระดับใดบ้าง ?
หาคำตอบได้ดังนี้ครับ

Retracement = High price - Low price = 1,148.28 - 843.69 = 304.59 จุด

Targets = High price + [Retracement x Fibonacci Ratio]

= 1,148.28 + ( 304.59 x -1.000 ) =   843.69
= 1,148.28 + ( 304.59 x -0.886 ) =   878.41
= 1,148.28 + ( 304.59 x -0.618 ) =   960.04
= 1,148.28 + ( 304.59 x -0.500 ) =   995.99
= 1,148.28 + ( 304.59 x -0.382 ) = 1,031.93
= 1,148.28 + ( 304.59 x -0.236 ) = 1,076.40
= 1,148.28 + ( 304.59 x  0.000 ) = 1,148.28 *
= 1,148.28 + ( 304.59 x  0.236 ) = 1,220.16 **
= 1,148.28 + ( 304.59 x  0.382 ) = 1,264.63 ***
= 1,148.28 + ( 304.59 x  0.618 ) = 1,336.52
= 1,148.28 + ( 304.59 x  0.786 ) = 1,387.69
= 1,148.28 + ( 304.59 x  0.886 ) = 1,418.15
= 1,148.28 + ( 304.59 x  1.000 ) = 1,452.87
= 1,148.28 + ( 304.59 x  1.127 ) = 1,491.55
= 1,148.28 + ( 304.59 x  1.272 ) = 1,535.72
= 1,148.28 + ( 304.59 x  1.382 ) = 1,569.22
= 1,148.28 + ( 304.59 x  1.618 ) = 1,641.11
= 1,148.28 + ( 304.59 x  2.000 ) = 1,757.46
= 1,148.28 + ( 304.59 x  2.618 ) = 1,945.70

ในขณะนี้ระดับของดัชนี SET ได้เลยผ่านระดับ 1,148.28 จุดซึ่งเป็นจุดสูงสุดเดิม (หนึ่งดอกจันทน์) ขึ้นมาได้แล้ว ขณะนี้กำลังหาทางก้าวผ่านระดับ 1,220.16 (สองดอกจันทน์) อยู่ครับ ดังนั้นที่เราได้ยินในสื่อที่ผู้รู้ทั้งหลายออกมาบอกว่าแนวต้านอยู่ที่ 1,220 จุด ก็หมายความว่าท่านผู้นั้นคำนวณระดับแนวต้านด้วยทฤษฎี Fibonacci Retracement ดังที่ผมพาเพื่อนนักลงทุนทำมานั่นเองครับ ต่อไปนี้ท่านเองก็หาเป้าหมายราคาหุ้น หรือดัชนี ได้เองแล้วครับ

===================================================

ติดตาม "ลงทุนหุ้นไทย" ที่

หาเพื่อนนักลงทุนในกลุ่มสนทนา " ชำแหละพื้นฐานหุ้น"

Tuesday, March 27, 2012

IVL จะหมู่หรือจ่า ภายในสัปดาห์นี้ได้รู้กัน

ณ สิ้นวันที่ 26 มีนาคม 2012 ปริมาณหุ้น IVL ในมือของต่างชาติ NVDR (เส้นกราฟหนาสีฟ้า อ่านค่าจากแกนตั้งด้านซ้าย) ยังคงไต่ระดับขึ้นไปช้า ๆ ส่วนกราฟราคาหุ้น (เส้นกราฟหนาสีแดง) ยังคงอยู่ในกรอบรูปธงสามเหลี่ยม กราฟได้ออกข้างมาไกลเกือบถึงปลายธงแล้วครับ ผมลากแนวเส้นแดงเส้นล่างสุด เป็นแนวแสดงความชันของการแรลลี่รอบปัจจุบัน หากราคาหุ้นไม่ออกจากปลายธงสามเหลี่ยมบริเวณ 39 บาท ก็จะออกข้างได้อีกไม่นานจะชนแนวรับใหญ่คือ เส้นแดงล่างสุดแล้วครับ ด้วยบรรยากาศการลงทุนในปัจจุบัน โอกาสสิ้นสุดการพักฐานแล้วไต่ราคาขึ้นไปต่อ มีมากกว่าการปรับฐานลงลึกกว่าที่ผ่านมา จะหมู่หรือจ่าภายในสัปดาห์นี้ได้รู้กันครับ

2012-03-26 Foreign holdings of IVL
===================================================

ติดตาม "ลงทุนหุ้นไทย ผ่างบการเงิน ชำแหละพื้นฐานหุ้น ลงทุนถูกเวลา" ที่
หาเพื่อนนักลงทุนในกลุ่มสนทนา "ชำแหละพื้นฐานหุ้น "

Quick Investment Facts


 • Fibonacci Retracement
  • Fibonacci ratios:
   -2.618 , -2.000 , -1.618 , -1.500 , -1.382 , -1.272 , -1.127 , -1.000-0.886 , -0.618 , -0.500-0.382 , -0.236 , 0.000 , 0.236 , 0.382 , 0.5000.6180.786 , 0.886 , 1.000 , 1.127 , 1.272 , 1.382 , 1.5001.6182.000 , 2.618
  • Retracement = High Price - Low Price
  • Price targets (Recovery from down trend) = High price + [ (Retracement) x (Fibonacci ratio) ]
  • Price targets (Correction after rally= Low price - [ (Retracement) x (Fibonacci ratio) ]
===================================================

ติดตาม "ลงทุนหุ้นไทย ผ่างบการเงิน ชำแหละพื้นฐานหุ้น ลงทุนถูกเวลา" ที่
หาเพื่อนนักลงทุนในกลุ่มสนทนา "ชำแหละพื้นฐานหุ้น "

Saturday, March 24, 2012

ทางสองแพร่งครั้งที่สองของหุ้น IVL ในการไต่ราคาขาขึ้นรอบปัจจุบัน

ในระหว่างขาขึ้นของราคาหุ้น IVL รอบปัจจุบัน นับตั้งแต่ต้นเดือนตุลาคม 2011 เป็นต้นมา การไต่ระดับของราคาหุ้นมีลักษณะซ้ำ ๆ คือ การพุ่งแรงประมาณ 10 - 15 บาท ตามด้วยการปรับฐานในกรอบสามเหลี่ยมรูปธง โดยมีขอบด้านบนของผืนธงเชื่อมต่อจุดสูงที่ต่ำลงเรื่อย ๆ (lower highs และมีขอบล่างของผืนธงเชื่อมต่อจุดต่ำซึ่งอยู่ในระดับเดียวกัน ดังเส้นกรอบสีชมพูในภาพข้างล่าง จะสังเกตได้ว่า ผืนธงของการพักปรับฐานรอบก่อน ใหญ่กว่ารอบปัจจุบันพอสมควร ในการปรับฐานรอบก่อน ราคาหุ้นลงมาทดสอบเส้นแนวรับ 3 ครั้ง ก่อนหลุดออกจากผืนธงแล้วไต่ระดับขึ้นไปต่อ สำหรับรอบปัจจุบัน ราคาหุ้นได้ทดสอบเส้นแนวรับแล้ว 2 ครั้ง และในวันศุกร์ที่ 23 มีนาคม 2012 ได้ลงมาทดสอบแนวรับนี้เป็นครั้งที่ 3 จบสัปดาห์ไปโดยที่ราคาหุ้นยังอยู่ในกรอบสามเหลี่ยม ลักษณะของผืนธงบ่งชี้ว่า ราคาหุ้นได้เดินทางมาใกล้ถึงปลายสุดของผืนและพร้อมที่จะหลุดออกจากผืนธงแล้ว เพียงแต่จะหลุดออกมาทางด้านล่าง หรือทางด้านบนเท่านั้นครับ ความเป็นไปได้มีทั้งสองทางพอ ๆ กัน หากดูปัจจัยทางเทคนิคอื่น ๆ ประกอบจะพบว่า สัญญาณ MACD ได้เคลื่อนลงมาเกือบถึงแกนศูนย์ และสัญญาณ RSI ก็ลงมาอยู่ที่ประมาณ 50% ทั้งสองปัจจัยต่างก็กลับมาอยู่ในระดับซึ่งได้คลายความร้อนแรงของการแรลลี่ลงได้มากแล้ว ตามรูปการณ์นี้ โอกาสจะหลุดออกจากกรอบผืนธงทางด้านบนจึงมีมากกว่าด้านล่างเล็กน้อยครับ

2012-03-23 IVL at the second pivot point of present rally

หากตรวจสอบลึกเข้าไปอีก โดยการดูปริมาณหุ้น IVL ในมือของนักลงทุนต่างประเทศผ่านบัญชี NVDR จะพบว่า ต่างชาติยังคงเข้าเก็บหุ้น IVL อยู่เรื่อย ๆ โดยการซื้อสลับขาย แต่การซื้อมีมากกว่าการขาย ทำให้ปริมาณหุ้น IVL ของต่างชาติ NVDR เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ อย่างช้า ๆ โดยสองวันท้ายสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 23 มีนาคม 2012 ต่างชาติซื้อเข้าสามล้านหุ้น และขายออกในวันถัดมาประมาณสองแสนสามหมื่นกว่าหุ้น ดังเส้นกราฟสีน้ำเงินในรูปข้างล่าง สำหรับราคาหุ้นในกราฟนี้เป็นกราฟที่แสดงเฉพาะราคาปิดของแต่ละวัน (เส้นสีแดง) จะเห็นได้ว่า ราคาปิดรายวันได้ลงมาแตะขอบล่างของผืนธงสามเหลี่ยมเป็นครั้งที่สาม แล้ว จากนี้ไปสามารถหลุดออกจากกรอบรูปธงได้ทั้งทางด้านล่าง และด้านบนตามลูกศรสีชมพูในรูป แต่ดูจากการที่ต่างชาติหันกลับมาเก็บหุ้น IVL อย่างช้า ๆ จึงทำให้โอกาสในการหลุดออกจากผืนธงทางด้านบนมีมากกว่าด้านล่างเล็กน้อยในขณะนี้ครับ

2012-03-23 Foreign holdings of IVL

===================================================

ติดตาม "ลงทุนหุ้นไทย ผ่างบการเงิน ชำแหละพื้นฐานหุ้น ลงทุนถูกเวลา" ที่
หาเพื่อนนักลงทุนในกลุ่มสนทนา "ชำแหละพื้นฐานหุ้น "

Friday, March 23, 2012

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับดัชนีตลาดหลักทรัพย์ประเภทต่าง ๆ


ดัชนีหุ้นมี 2 ประเภท ได้แก่ 

1. ดัชนีประจำตลาดแต่ละแห่ง เรียกว่า composite index จะรวมเอาหุ้นทุกตัวในตลาดนั้น ๆ มาคำนวณ เช่น  NYSE Composite Index เอาหุ้นทุกตัวในตลาดหุ้นนิวยอร์คมาคำนวณ Nasdaq Composite Index เอาหุ้นทุกตัวในตลาดหุ้นแนสแดค (เป็นคอมพิวเตอร์ไม่ใช้คนทำการซื้อขายเหมือนตลาดหุ้นนิวยอร์ค) มาคำนวณ SET Index เอาหุ้นทั้งหมดในตลาดหลักทรัพย์ SET มาคำนวณ MAI Index เอาหุ้นทั้งหมดในตลาดหลักทรัพย์ใหม่มาคำนวณ

2. ดัชนีกลุ่มบริษัท ไม่จำกัดว่าบริษัทที่เอามารวมคำนวณดัชนีจะจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งใด แต่จะยึดถือ ลักษณะอุตสาหกรรม ขนาด การปันผล ที่ตั้ง และอื่น ๆ เป็นเกณฑ์ในการจัดกลุ่ม ตัวอย่างเช่น Dow Jones Industrial Average (DJIA) ประกอบด้วยบริษัทขนาดใหญ่ของสหรัฐอเมริกา 30 บริษัท ซึ่งเป็นตัวแทนของแต่ละอุตสหกรรมในประเทศนั้น บริษัทใน DJIA โดยมากจะซื้อขายอยู่ในตลาดหุ้นนิวยอร์ค แต่ ไมโครซอฟท์ ซึ่งซื้อขายอยู่ในตลาดแนสแดค ก็รวมอยู่ในดัชนีนี้ด้วย (ตัวแทนของอุตสาหกรรมซอฟท์แวร์) S&P 500 รวมเอาบริษัทขนาดใหญ่ 500 บริษัทในสหรัฐมาคำนวณ SET50 Index เอา 50 บริษัทขนาดใหญ่ในตลาด SET มาคำนวณ โดยมากเป็นหุ้นธนาคารและพลังงาน SETHD Index เอาบริษัทใน SET ที่ปันผลมาก ๆ (high dividend) มาคำนวณ

===================================================

ติดตาม "ลงทุนหุ้นไทย ผ่างบการเงิน ชำแหละพื้นฐานหุ้น ลงทุนถูกเวลา" ที่
หาเพื่อนนักลงทุนในกลุ่มสนทนา "ชำแหละพื้นฐานหุ้น "

SET หลุด 1200 IVL กลับเข้ากรอบสามเหลี่ยมรูปธง แต่ต่างชาติทุบเอา IVL ไปได้ 3 ล้านหุ้นในวันที่ดัชนี SET ยืนเหนือ 1200 จุด ไม่ไหว หุ้น IVL แหวกออกจากกรอบสามเหลี่ยมรูปธงได้แล้วแต่เอาไม่อยู่ ถอยกลับลงมาอยู่ในกรอบอีกครั้ง วันนั้นเองเป็นวันที่นักลงทุนต่างชาติยังคงเก็บสะสมหุ้นไทยเข้าพอร์ตไปอย่างใจเย็นรวม 1,382.59 ล้านบาท หุ้น IVL ถูกตุนเข้าพอร์ตเพิ่มอีก 3 ล้านหุ้น (ดูวงกลมเขียวในภาพข้างล่าง) มาติดตามกันต่อไปครับว่า ในวันสุดท้ายของสัปดาห์ ราคาหุ้น IVL จะหลุดจากกรอบสามเหลี่ยมออกมาได้อีกหรือไม่


===================================================

ติดตาม "ลงทุนหุ้นไทย ผ่างบการเงิน ชำแหละพื้นฐานหุ้น ลงทุนถูกเวลา" ที่
หาเพื่อนนักลงทุนในกลุ่มสนทนา "ชำแหละพื้นฐานหุ้น "

Wednesday, March 21, 2012

ทุนนอกไหลเข้าไทยแล้วไปไหน

ผมดูคลิปเกี่ยวกับทุนต่างชาติที่ไหลเข้าไทยจากกรุงเทพธุรกิจ ขอตัดมาวางแปะให้เพื่อนนักลงทุนได้ดูกันครับ===================================================

ติดตาม "ลงทุนหุ้นไทย ผ่างบการเงิน ชำแหละพื้นฐานหุ้น ลงทุนถูกเวลา" ที่
หาเพื่อนนักลงทุนในกลุ่มสนทนา "ชำแหละพื้นฐานหุ้น "