Wednesday, July 31, 2013

ติดตามเงินลงทุนสะสมของต่างชาติใน SET 31 ก.ค. 2013

     แม้วันนี้นักลงทุนต่างชาติจะซื้อสุทธิ แต่ผมดูในภาพข้างล่างบริเวณวงกลมแดง ดูเหมือนจะหลุดออกจากช่องแนวโน้มขาสีม่วงขึ้นเสียแล้วครับ เอ๊ะ หรือว่าตาผมไม่ดีเอง ?

Short URL =  http://bit.ly/15aGPbB


==============================
ผ่างบการเงิน ชำแหละพื้นฐานหุ้น ลงทุนถูกเวลา รักษาต้นทุน นำหนุนกระแสเงินสด

มูลค่าที่แท้จริงของหุ้น = มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ + มูลค่าปัจจุบันของ [ มูลค่าสินทรัพย์สุทธิที่เพิ่มขึ้นและเงินปันผลรับระหว่างถือหุ้น 10 ปี ]

ค้นหา "ลงทุนหุ้นไทย"

หาเพื่อนนักลงทุนในกลุ่มสนทนา " ชำแหละพื้นฐานหุ้น"

Tuesday, July 30, 2013

การนั่งดูความเคลื่อนไหวในกราฟหุ้น FB รายนาที เป็นกิจกรรมที่ได้ความรู้และสนุกมาก

     ในโพสต์นี้ผมเอาภาพความเคลื่อนไหวของราคาหุ้นระดับโลก Facebook Inc. ราย 1 นาที มาให้เพื่อนนักลงทุนดูครับ ใครอยากมีความรู้ด้านเทคนิคกราฟหุ้น ลองทำดูจะรู้ว่า ได้ความรู้และยังสนุกดีด้วย ทั้งนี้เป็นเพราะว่า การเคลื่อนไหวของราคาหุ้นเป็นไปตามทฤษฎีเทคนิคกราฟหุ้นต่าง ๆ ค่อนข้างมาก ในภาพผมใช้ระบบเส้น EMA 2 คู่ เร็วและช้า คู่เร็วได้แก่ EMA5/EMA10 คู่ช้าได้แก่ EMA100/EMA200 สำหรับเส้นตรงต่าง ๆ นั้น ผมสร้างขึ้นตามลำดับเวลาจากซ้ายไปขวา เป็น supply line บ้าง เป็น กลุ่ม demand line รูปพัดบ้าง เป็นช่องแนวโน้มขาลงบ้าง ไปตามเรื่องครับ


Short URL =  http://bit.ly/17Rz9Je

==============================

ผ่างบการเงิน ชำแหละพื้นฐานหุ้น ลงทุนถูกเวลา รักษาต้นทุน นำหนุนกระแสเงินสด

มูลค่าที่แท้จริงของหุ้น = มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ + มูลค่าปัจจุบันของ [ มูลค่าสินทรัพย์สุทธิที่เพิ่มขึ้นและเงินปันผลรับระหว่างถือหุ้น 10 ปี ]

ค้นหา "ลงทุนหุ้นไทย"

หาเพื่อนนักลงทุนในกลุ่มสนทนา " ชำแหละพื้นฐานหุ้น"

ติดตามจอเรดาร์เครื่องบินขับไล่ FB วันที่ 29 ก.ค. 2013

     ในโพสต์นี้ผมเอาหน้าจอเรดาร์ของเครื่องบินขับไล่ Facebook หลังดำเนินภารกิจมาได้เกือบสองเดือน ดังภาพข้างล่าง นับจากจุดเริ่มต้นภารกิจ (ลูกศรเขียวชี้) จนถึงปัจจุบัน EMA5D ยังคงมากกว่า EMA10D มาโดยตลอดครับ


โปรดติดตามไปเรื่อย ๆ ครับว่า หากนักบินมีวินัย ดำเนินตามแนวปฏิบัติที่วางแผนไว้อย่างเคร่งครัดแล้ว ในระยะยาวแต้มสะสมของเครื่องบินขับไล่ FB จะเป็นอย่างไรต่อไป

Short URL =  http://bit.ly/1c6VmrE

==============================

ผ่างบการเงิน ชำแหละพื้นฐานหุ้น ลงทุนถูกเวลา รักษาต้นทุน นำหนุนกระแสเงินสด

มูลค่าที่แท้จริงของหุ้น = มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ + มูลค่าปัจจุบันของ [ มูลค่าสินทรัพย์สุทธิที่เพิ่มขึ้นและเงินปันผลรับระหว่างถือหุ้น 10 ปี ]

ค้นหา "ลงทุนหุ้นไทย"

หาเพื่อนนักลงทุนในกลุ่มสนทนา " ชำแหละพื้นฐานหุ้น"

Monday, July 29, 2013

ติดตามเงินลงทุนต่างชาติ 29 ก.ค. 2013

     ปริมาณเงินลงทุนสะสมของต่างชาติยังคง "ลอยลำ" อยู่ในช่องขาขึ้นสีเขียวในภาพข้างล่าง ครับ
Short URL =  http://bit.ly/1bBqQXx


==============================
ผ่างบการเงิน ชำแหละพื้นฐานหุ้น ลงทุนถูกเวลา รักษาต้นทุน นำหนุนกระแสเงินสด

มูลค่าที่แท้จริงของหุ้น = มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ + มูลค่าปัจจุบันของ [ มูลค่าสินทรัพย์สุทธิที่เพิ่มขึ้นและเงินปันผลรับระหว่างถือหุ้น 10 ปี ]

ค้นหา "ลงทุนหุ้นไทย"

หาเพื่อนนักลงทุนในกลุ่มสนทนา " ชำแหละพื้นฐานหุ้น"

Sunday, July 28, 2013

ตามดูจอเรดาร์ของเครื่องบินขับไล่ DTAC16062013 ในวันที่ 10 ของภารกิจ

     ในโอกาสที่เครื่องบินขับไล่ DTAC16062013 ดำเนิน [ภารกิจปัจจุบัน] ได้ครบ 10 วัน วันนี้ผมเอาหน้าจอเรดาร์ ณ สิ้นวันที่ 26 ก.ค. 2013 มาอัพเดตให้ดูดังรูปข้างล่างครับ ในภาพจะเห็นได้ว่า นักบินได้ไล่ล่าข้าศึกจากจุดเริ่มต้นบริเวณลูกศรขาว ขึ้นไปชนแนวเมฆขาวเส้นประแล้วลดความสูงลงเล็กน้อยในปัจจุบัน นักบินตรวจตราดูระดับเชื้อเพลิง EMA5D(121.839) > EMA10D(120.229) ยังเพียงพอที่จะใช้บินออกจากแนวเมฆขาวเส้นประที่อยู่เหนือขึ้นไปอีกไม่ไกล


สรุปสถานะภารกิจ DTAC16062013 ณ 26 ก.ค. 2013

ความสูงเริ่มต้น 118.50
ความสูงยุติภารกิจ 106.65
ความสูงปัจจุบัน 124.00
ความสำเร็จของภารกิจ 124.00/118.50 = +4.64%

โปรดติดตามไปเรื่อย ๆ ครับว่า หากนักบินมีวินัย ดำเนินตามแนวปฏิบัติที่วางแผนไว้อย่างเคร่งครัดแล้ว ในระยะยาวแต้มสะสมของเครื่องบินขับไล่ DTAC จะเป็นอย่างไรต่อไป

Short URL =  http://bit.ly/1ccOtn5

==============================

ผ่างบการเงิน ชำแหละพื้นฐานหุ้น ลงทุนถูกเวลา รักษาต้นทุน นำหนุนกระแสเงินสด

มูลค่าที่แท้จริงของหุ้น = มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ + มูลค่าปัจจุบันของ [ มูลค่าสินทรัพย์สุทธิที่เพิ่มขึ้นและเงินปันผลรับระหว่างถือหุ้น 10 ปี ]

ค้นหา "ลงทุนหุ้นไทย"

หาเพื่อนนักลงทุนในกลุ่มสนทนา " ชำแหละพื้นฐานหุ้น"

Saturday, July 27, 2013

ตามดูจอเรดาร์ของเครื่องบินขับไล่ ADVANC26062013 รอบ 1 เดือนของภารกิจ

     ในโอกาสที่เครื่องบินขับไล่ ADVANC26062013 ดำเนิน [ภารกิจปัจจุบัน] ได้ครบ 1 เดือน วันนี้ผมเอาหน้าจอเรดาร์ ณ สิ้นวันที่ 26 ก.ค. 2013 มาอัพเดตให้ดูดังรูปข้างล่างครับ ในภาพจะเห็นได้ว่า นักบินได้ไล่ล่าข้าศึกจากจุดเริ่มต้นบริเวณลูกศรขาว ขึ้นไปชนแนวเมฆขาวเส้นประแล้วลดความสูงลงเล็กน้อย เมื่อเห็นว่าระดับเชื้อเพลิงยังไปต่อได้จึงเร่งเครื่องทะลุแนวเมฆดังกล่าวขึ้นไปจนทะลุแนวเมฆเส้นทึบขาวที่อยู่เหนือขึ้นไป ทำระดับความสูงสุดใหม่ที่ 311 จากนั้นจึงลดลงมาพักเหนือแนวเมฆเส้นประเดิมในปัจจุบัน นักบินตรวจตราดูระดับเชื้อเพลิง EMA5D(294.424) > EMA10D(292.843) ยังเพียงพอที่จะฝ่าแนวเมฆขาวเส้นทึบที่อยู่เหนือขึ้นไปไม่ไกล


สรุปสถานะภารกิจ ADVANC26062013 ณ 26 ก.ค. 2013

ความสูงเริ่มต้น 268
ความสูงยุติภารกิจ 241.20
ความสูงปัจจุบัน 293
ความสำเร็จของภารกิจ 293/268 = +9.33%

โปรดติดตามไปเรื่อย ๆ ครับว่า หากนักบินมีวินัย ดำเนินตามแนวปฏิบัติที่วางแผนไว้อย่างเคร่งครัดแล้ว ในระยะยาวแต้มสะสมของเครื่องบินขับไล่ ADVANC จะเป็นอย่างไรต่อไป

Short URL =  http://bit.ly/12r6BI9

==============================

ผ่างบการเงิน ชำแหละพื้นฐานหุ้น ลงทุนถูกเวลา รักษาต้นทุน นำหนุนกระแสเงินสด

มูลค่าที่แท้จริงของหุ้น = มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ + มูลค่าปัจจุบันของ [ มูลค่าสินทรัพย์สุทธิที่เพิ่มขึ้นและเงินปันผลรับระหว่างถือหุ้น 10 ปี ]

ค้นหา "ลงทุนหุ้นไทย"

หาเพื่อนนักลงทุนในกลุ่มสนทนา " ชำแหละพื้นฐานหุ้น"

Wednesday, July 24, 2013

เครื่องบินขับไล่ CK เริ่มภารกิจที่ 3 วันที่ 24 ก.ค. 2013 ที่ความสูง ATO(20.90)

     หลังจากเสร็จสิ้น [ภารกิจที่ 2] เครื่องบินขับไล่ CK มีแต้มสะสมอยู่ 286,660 แต้ม ได้พักรบจากการทำความสูงยอดไว้ที่ 29.50 ลงมาบินลาดตระเวนใต้ก้อนเมฆ (Supply line) เส้นประสีขาวในภาพข้างล่างจนกระทั่งไปทำจุดต่ำสุดที่ 15.90 จึงฟื้นตัวกลับขึ้นไปบินเหนือเส้น EMA200D และทะลุผ่านแนวก้อนเมฆ supply line เส้นประขึ้นมาได้ในปัจจุบัน เป็นสัญญาณเริ่มภารกิจที่ 3 ดังรายละเอียดต่อไปนี้


ลำดับเหตุการณ์ในภารกิจที่ 3 ของเครื่องบินขับไล่ CK มีดังนี้
 • 23 ก.ค. 2013 เครื่องบินขับไล่ CK ซึ่งบินลาดตระเวนใต้เส้น supply line มาได้ระยะหนึ่ง ตรวจพบอากาศยานข้าศึกที่ความสูง ATC(21.10) โผล่หัวเขียว ๆ ขึ้นมาเหนือก้อนเมฆสีขาว (supply line เส้นประสีขาว) เมื่ีอตรวจสอบเชื้อเพลิงที่เหลืออยู่พบว่า EMA5D(20.135) > EMA10D(19.705) เพียงพอสำหรับการทำงาน จึงได้รับคำสั่งให้เริ่มภารกิจใหม่ ภายใต้รหัส CK24072013
    
 • 24 ก.ค. 2013 นักบินแลกแต้มสะสมเป็นขีปนาวุธที่ความสูง ATO(20.90) เพื่อบรรจุเข้ารังเพลิงจำนวน 286,660/20.90 = 13,700 ลูก มีแต้มคงเหลือ 330 แต้ม(ไม่คิดค่าใช้จ่ายในการบรรจุหรือยิงขีปนาวุธ) แล้วจึงออกเดินทางไล่ติดตามอากาศยานของข้าศึก โดยใช้เส้นนำวิถีคู่คือ EMA5D(20.423) สีเหลือง และ EMA10D(19.940) สีฟ้า ในภารกิจนี้ นักบินมองเห็นแนวเส้น EMA100D อยู่สูงขึ้นไปประมาณบริเวณ 22.00 เนื่องจากแนวเส้นนี้อยู่ใกล้มากจึงประเมินว่าจะสามารถผ่านขึ้นไปบินเหนือแนวเส้นนี้ได้ไม่ยากนัก แต่เพื่อความไม่ประมาท นักบินจึงตื่นตัวพร้อมดำเนินการตามแผนที่วางไว้อย่าวเคร่งครัด
    
 • 30 ก.ค. 2013 เชื้อเพลิงลดต่ำ EMA5D < EMA10D นักบินสั่งล็อคเป้าทำลายข้าศึกที่ความสูง ATO
    
 • 31 ก.ค. 2013 ขีปนาวุธทั้งหมดพุ่งเข้าชนอากาศยานข้าศึกที่ความสูง 18.90 ภารกิจล้มเหลวได้แต้มกลับคืนมา 330 + (13,700*18.90) = 259,260 แต้ม
    
 • ประสบการณ์ที่นักบินได้รับจากภารกิจนี้คือ อย่าเพิ่งรีบเข้าติดตามอากาศยานข้าศึกที่ลดระดับเพดานบินลงมามาก ๆ ในทันที แต่ควรรอให้ข้าศึกขึ้นไปทำเพดานบินสูงสุดระยะสั้นก่อน แล้วจึงใช้จุดสูงสุดนั้นสร้างแนว supply line 

โปรดติดตามไปเรื่อย ๆ ครับว่า ในระยะยาวแต้มสะสมจะเป็นอย่างไรต่อไป

[ภารกิจที่ 4] [ศูนย์บัญชาการ]

Short URL =  http://bit.ly/15eugcO

==============================

ผ่างบการเงิน ชำแหละพื้นฐานหุ้น ลงทุนถูกเวลา รักษาต้นทุน นำหนุนกระแสเงินสด

มูลค่าที่แท้จริงของหุ้น = มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ + มูลค่าปัจจุบันของ [ มูลค่าสินทรัพย์สุทธิที่เพิ่มขึ้นและเงินปันผลรับระหว่างถือหุ้น 10 ปี ]

ค้นหา "ลงทุนหุ้นไทย"

หาเพื่อนนักลงทุนในกลุ่มสนทนา " ชำแหละพื้นฐานหุ้น"

Sunday, July 21, 2013

เครื่องบินขับไล่ SIM เริ่มภารกิจแรก 19 ก.ค. 2013 ที่ความสูง ATO(3.80)

     ผมเริ่มทดสอบระบบล็อคเป้าของเครื่องบินขับไล่ SIM ด้วยเส้นนำวิถีคู่ EMA5D และ EMA10D ดังในภาพกราฟหุ้น SIM รายวันข้างล่าง ซึ่งจะเห็นได้ว่า ราคาหุ้นได้ปรับฐานลงมาจากจุดสูงสุด 4.48 บาท จากนั้นจึงปรับตัวผ่านเส้น EMA100D สีชมพู ลงไปถึงเส้น EMA200D ระหว่างการปรับฐานดังกล่าวได้สร้างแนวก้อนเมฆ supply line เส้นประสีขาวเอาไว้ ในวันที่ 18 ก.ค. 2013 อากาศยานข้าศึกทะลุแนวเมฆขาวขึ้นไปเป็นแท่งเขียวได้สำเร็จ พร้อมกับที่ EMA5D > EMA10D ดังนั้นการติดตามการลงทุนสมมุติของหุ้น SIM จึงได้เริ่มขึ้น โดยกำหนด แต้มเริ่มต้น 100,000 แต้ม เท่ากับ 100,000 บาท ครับ


ลำดับเหตุการณ์ในภารกิจของเครื่องบินขับไล่ SIM ซึ่งเข้าประจำการด้วยแต้มตั้งต้น 1 แสนแต้ม มีดังนี้
 • 18 ก.ค. 2013 เครื่องบินขับไล่ SIM ซึ่งบินลาดตระเวนใต้ Supply line เส้นประสีขาวมาได้ระยะหนึ่ง ตรวจพบอากาศยานข้าศึกที่ความสูง ATC(3.72) โผล่ทั้งลำเขียว ๆ ขึ้นมาเหนือก้อนเมฆสีขาว (เส้น supply line) เมื่อนักบินตรวจสอบเชื้อเพลิงที่เหลืออยู่พบว่า EMA5D(3.447) > EMA10D(3.360) เพียงพอสำหรับการทำงานแล้ว จึงได้รับคำสั่งให้เริ่มภารกิจใหม่ ภายใต้รหัส SIM19072013
      
 • 19 ก.ค. 2013 นักบินแลกแต้มตั้งต้นเป็นขีปนาวุธที่ความสูง ATO(3.80) เพื่อบรรจุเข้ารังเพลิงจำนวน 100,000/3.80 = 26,300 ลูก มีแต้มคงเหลือ 60 แต้ม (ไม่คิดค่าใช้จ่ายในการบรรจุหรือยิงขีปนาวุธ) แล้วจึงออกเดินทางไล่ติดตามอากาศยานของข้าศึก โดยใช้เส้นนำวิถีคู่คือ EMA5D(3.558) สีเหลือง และ EMA10D(3.437) สีฟ้า ยกเลิกภารกิจถ้าอากาศยานข้าศึกบินต่ำลงไปถึงความสูง 3.80*0.90 = 3.42 ในการนี้นักบินเข้าใจดีว่า อาจต้องล็อคเป้าทำลายข้าศึกเมื่อไล่ตามไปถึงความสูงยอดเดิมที่ 4.48 ซึ่งถ้าต้องทำเช่นนั้นจริง เขาคาดว่าจะได้แต้มเพิ่มจากเดิมอีก 4.48/3.80 = 17.89% ซึ่งถือว่ามากทีเดียว
    
โปรดติดตามไปเรื่อย ๆ ครับว่า หากนักบินมีวินัย ดำเนินตามแนวปฏิบัติที่วางแผนไว้อย่างเคร่งครัดแล้ว ในระยะยาวแต้มสะสมของเครื่องบินขับไล่ SIM จะเป็นอย่างไรต่อไป

[ภารกิจที่ 2]  [ศูนย์บัญชาการ]

Short URL =  http://bit.ly/18w5uJR

==============================

ผ่างบการเงิน ชำแหละพื้นฐานหุ้น ลงทุนถูกเวลา รักษาต้นทุน นำหนุนกระแสเงินสด

มูลค่าที่แท้จริงของหุ้น = มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ + มูลค่าปัจจุบันของ [ มูลค่าสินทรัพย์สุทธิที่เพิ่มขึ้นและเงินปันผลรับระหว่างถือหุ้น 10 ปี ]

ค้นหา "ลงทุนหุ้นไทย"

หาเพื่อนนักลงทุนในกลุ่มสนทนา " ชำแหละพื้นฐานหุ้น"

Saturday, July 20, 2013

เครื่องบินขับไล่ MFEC เริ่มภารกิจแรก 17 ก.ค. 2013 ที่ความสูง ATO(8.85)

     ผมเริ่มทดสอบระบบล็อคเป้าของเครื่องบินขับไล่ MFEC ด้วยเส้นนำวิถีคู่ EMA5D และ EMA10D ดังในภาพกราฟหุ้น MFEC รายวันข้างล่าง ซึ่งจะเห็นได้ว่า ราคาหุ้นได้ปรับฐานลงมาจากจุดสูงสุด 11.90 บาท จากนั้นจึงปรับตัวลงไปแตะเส้น EMA100D สีชมพู สองครั้ง ระหว่างการปรับฐานดังกล่าวได้สร้างแนวก้อนเมฆ supply line เส้นทึบสีขาวเอาไว้ ในวันที่ 16 ก.ค. 2013 อากาศยานข้าศึกทะลุแนวเมฆขาวขึ้นไปเป็นแท่งเขียวได้สำเร็จ พร้อมกับที่ EMA5D > EMA10D ดังนั้นการติดตามการลงทุนสมมุติของหุ้น MFEC จึงได้เริ่มขึ้น โดยกำหนด แต้มเริ่มต้น 100,000 แต้ม เท่ากับ 100,000 บาท ครับ


ลำดับเหตุการณ์ในภารกิจของเครื่องบินขับไล่ MFEC ซึ่งเข้าประจำการด้วยแต้มตั้งต้น 1 แสนแต้ม มีดังนี้
 • 11 ก.ค. 2013 เครื่องบินขับไล่ MFEC ซึ่งบินลาดตระเวนใต้ Supply line เส้นทึบสีขาวมาได้ระยะหนึ่ง ตรวจพบอากาศยานข้าศึกที่ความสูง ATC(8.80) โผล่หัวเขียว ๆ ขึ้นมาเหนือก้อนเมฆสีขาว (เส้น supply line) แต่เมื่อตรวจสอบเชื้อเพลิงที่เหลืออยู่พบว่า EMA5D(8.433) < EMA10D(8.537) ไม่เพียงพอที่จะใช้ดำเนินภารกิจ หน่วยเหนือจึงไม่สั่งการอะไรลงมา
    
 • 16 ก.ค. 2013 นักบินพบว่า เชื้อเพลิงเพิ่มขึ้นเป็น EMA5D(8.654) > EMA10D(8.625) เพียงพอสำหรับการทำงานแล้ว จึงได้รับคำสั่งให้เริ่มภารกิจใหม่ ภายใต้รหัส MFEC17072013
    
 • 17 ก.ค. 2013 นักบินแลกแต้มตั้งต้นเป็นขีปนาวุธที่ความสูง ATO(8.85) เพื่อบรรจุเข้ารังเพลิงจำนวน 100,000/8.85 = 11,200 ลูก มีแต้มคงเหลือ 880 แต้ม (ไม่คิดค่าใช้จ่ายในการบรรจุหรือยิงขีปนาวุธ) แล้วจึงออกเดินทางไล่ติดตามอากาศยานของข้าศึก โดยใช้เส้นนำวิถีคู่คือ EMA5D(8.636) สีเหลือง และ EMA10D(8.621) สีฟ้า ยกเลิกภารกิจถ้าอากาศยานข้าศึกบินต่ำลงไปถึงความสูง 8.85*0.90 = 7.97 ในการนี้นักบินเข้าใจดีว่า อาจต้องล็อคเป้าทำลายข้าศึกเมื่อไล่ตามไปถึงความสูงยอดเดิมที่ 11.90 ซึ่งถ้าต้องทำเช่นนั้นจริง เขาคาดว่าจะได้แต้มเพิ่มจากเดิมอีก 11.90/8.85 = 34.46% ซึ่งถือว่าสูงมากทีเดียว
    
โปรดติดตามไปเรื่อย ๆ ครับว่า หากนักบินมีวินัย ดำเนินตามแนวปฏิบัติที่วางแผนไว้อย่างเคร่งครัดแล้ว ในระยะยาวแต้มสะสมของเครื่องบินขับไล่ MFEC จะเป็นอย่างไรต่อไป

[ภารกิจที่ 2]  [ศูนย์บัญชาการ]

Short URL =  http://bit.ly/131zg1a

==============================

ผ่างบการเงิน ชำแหละพื้นฐานหุ้น ลงทุนถูกเวลา รักษาต้นทุน นำหนุนกระแสเงินสด

มูลค่าที่แท้จริงของหุ้น = มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ + มูลค่าปัจจุบันของ [ มูลค่าสินทรัพย์สุทธิที่เพิ่มขึ้นและเงินปันผลรับระหว่างถือหุ้น 10 ปี ]

ค้นหา "ลงทุนหุ้นไทย"

หาเพื่อนนักลงทุนในกลุ่มสนทนา " ชำแหละพื้นฐานหุ้น"

เริ่มภารกิจที่ 2 ของเครื่องบินขับไล่ KCE 17 JUL 2013 ที่ ATO(16.50)

     หลังจากเสร็จสิ้น [ภารกิจที่ 1] เครื่องบินขับไล่ KCE มีแต้มสะสมอยู่ 93,600 แต้ม ได้ทำการบินลาดตระเวนใต้ก้อนเมฆสีขาว (Supply line) ในการวาด Supply line มีหลักการว่าจะเชื่อมต่อจุดยอดในช่วงนั้นไปยังจุดยอดใกล้กับบริเวณที่เส้นนำวิถีได้ปรับตัวลงไปอย่างชัดเจนแล้วและเริ่มมีแววว่าจะเพิ่มขึ้นอีกครั้ง รายละเอียดด้านล่างเป็นข้อมูลที่บันทึกลงกล่องดำในภารกิจใหม่ครับ


ลำดับเหตุการณ์ในภารกิจที่ 2 ของเครื่องบินขับไล่ KCE มีดังนี้
 • 16 ก.ค. 2013 เครื่องบินขับไล่ KCE ซึ่งบินลาดตระเวนใต้เส้น supply line มาได้ระยะหนึ่ง ตรวจพบอากาศยานข้าศึกที่ความสูง ATC(16.30) โผล่ลำตัวเขียว ๆ ขึ้นมาเหนือก้อนเมฆสีขาว (เส้นประ supply line) เมื่ีอตรวจสอบเชื้อเพลิงที่เหลืออยู่พบว่า EMA5D(15.695) > EMA10D(15.472) เพียงพอสำหรับการทำงาน จึงได้รับคำสั่งให้เริ่มภารกิจใหม่ ภายใต้รหัส KCE17072013
    
 • 17 ก.ค. 2013 นักบินแลกแต้มสะสมเป็นขีปนาวุธที่ความสูง ATO(16.50) เพื่อบรรจุเข้ารังเพลิงจำนวน 93,600/16.50 = 5,600 ลูก มีแต้มคงเหลือ 1,200 แต้ม(ไม่คิดค่าใช้จ่ายในการบรรจุหรือยิงขีปนาวุธ) แล้วจึงออกเดินทางไล่ติดตามอากาศยานของข้าศึก โดยใช้เส้นนำวิถีคู่คือ EMA5D(16.063) สีเหลือง และ EMA10D(15.713) สีฟ้า ยุติภารกิจถ้าข้าศึกบินลงต่ำกว่า 16.50*0.9 = 14.85 หรือเชื้อเพลิงลดต่ำ EMA5D < EMA10D สำหรับภารกิจนี้ นักบินไม่ได้หวังผลเลิศเนื่องจากมองเห็นกลุ่มเมฆอยู่เหนือขึ้นไปบริเวณความสูง 17.10 ซึ่งนักบินก็พร้อมเสมอที่จะดำเนินตามวินัยของภารกิจ

โปรดติดตามไปเรื่อย ๆ ครับว่า หากนักบินมีวินัย ดำเนินตามแนวปฏิบัติที่วางแผนไว้อย่างเคร่งครัดแล้ว ในระยะยาวแต้มสะสมของเครื่องบินขับไล่ KCE จะเป็นอย่างไรต่อไป

[ภารกิจที่ 3] [ศูนย์บัญชาการ]

Short URL =  http://bit.ly/198uBBR

==============================

ผ่างบการเงิน ชำแหละพื้นฐานหุ้น ลงทุนถูกเวลา รักษาต้นทุน นำหนุนกระแสเงินสด

มูลค่าที่แท้จริงของหุ้น = มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ + เงินสด + มูลค่าปัจจุบันของ [ มูลค่าสินทรัพย์สุทธิที่เพิ่มขึ้นและเงินปันผลรับระหว่างถือหุ้น 10 ปี ]

ค้นหา "ลงทุนหุ้นไทย"

หาเพื่อนนักลงทุนในกลุ่มสนทนา " ชำแหละพื้นฐานหุ้น"