Friday, February 28, 2014

การหามูลค่ากิจการของหุ้น CK จากงบการเงิน สิ้นสุดปี 2013

หลังจากการประกาศผลประกอบการประจำปี 2013 ผมชำแหละงบการเงินของหุ้น CK และสกัดตัวเลขที่น่าสนใจจากงบการเงินมาสรุปเป็นตารางดังภาพข้างล่างจากตัวเลขเหล่านี้ผมอยากทราบว่า หากผมต้องการเป็นเจ้าของหุ้น CK ผมควรจ่ายเงินซื้อในราคาเท่าใด มูลค่าของกิจการนี้ควรเป็นเท่าไร จากความรู้เบื้องต้นตามหลักการบัญชี เราทราบว่า สินทรัพย์ เท่ากับ หนี้สิน บวกส่วนของเจ้าของ เราจ่ายเงินซื้อกิจการเพื่อให้ได้มาซึ่ง "ส่วนของเจ้าของ" และหวังว่า ส่วนของเจ้าของจะเติบโตขึ้นเรื่อย ๆ ในอนาคต และยังหวังเงินปันผลที่จะได้รับในอนาคตอีกด้วย ตามปกติแล้วมูลค่าของเงินที่เราจะได้รับในอนาคตเมื่อคิดเป็นมูลค่าในปัจจุบันจะมีค่าน้อยลงเรื่อย ๆ ตามความห่างระหว่างปัจจุบันและอนาคตที่เรากำลังพิจารณา ดังนั้นเงินที่เราจะได้รับในอนาคตที่ยาวไกลเกิน 10 ปีข้างหน้าจึงมีมูลค่าน้อย สามารถตัดทิ้งไปได้ และมูลค่าของกิจการจึงหาได้จาก

มูลค่ากิจการ = ส่วนของเจ้าของ + มูลค่าปัจจุบันของ [ส่วนของเจ้าของที่เพิ่มขึ้นและเงินปันผลที่ได้รับระหว่างเป็นเจ้าของกิจการ 10 ปี]

การสกัดข้อมูลจากงบการเงินทำให้เราทราบ "ส่วนของเจ้าของ" ในปัจจุบันแล้ว แต่มูลค่าส่วนของเจ้าของและเงินปันผลที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 10 ปีข้างหน้านั้นเราไม่สามารถทราบแน่ชัดว่าจะออกมาอย่างไร จึงได้แต่ประเมินจากแนวโน้มของผลประกอบการในอดีตย้อนหลังไป 5 ปี ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ไม่เก่าเกินไปนัก ดังนั้นเพื่อที่จะดูแนวโน้มผลประกอบการในอนาคต เราจะดูจากตัวเลขส่วนของเจ้าของและเงินปันผลสะสมในช่วง 5 ปีที่ผ่านมาดังพื้นที่สีเหลืองในตารางข้างล่างผมคาดว่า CK น่าจะเติบโตแบบเอ็กซ์โพเนนเชียลเนื่องจากการขยายตัวของงานก่อสร้างและกิจการสาธารณูปโภคของบริษัทย่อย ดังนั้น ส่วนของเจ้าของ และเงินปันผลที่จะเกิดขึ้นใน 10 ปีข้างหน้า ก็ควรจะเติบโตแบบเดียวกัน จากข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี พบว่า แนวโน้มส่วนของเจ้าของกิจการ CK เป็นไปตามสมการ

y = (4890.96032881339)*(1.00067958866418)x

โดยที่สมการนี้มีความสอดคล้องกับข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี 79.56 % ดังภาพข้างล่างสำหรับแนวโน้มเงินปันผลสะสมที่น่าจะได้จากกิจการ CK เป็นไปตามสมการ

y = (757.902478063753)*(1.00058279178132)x

โดยที่สมการนี้มีความสอดคล้องกับข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี 98.72 % ดังภาพข้างล่าง

เมื่อนำมูลค่าส่วนของเจ้าของ และเงินปันผลสะสมประจำปีต่าง ๆ ในอนาคต หักลบด้วยข้อมูลของปีก่อนหน้า จะได้มูลค่าส่วนของเจ้าของและเงินปันผลที่เกิดขึ้นเฉพาะในปีนั้น ๆ ออกมา ซึ่งเมื่อแปลงมูลค่าเงินที่เกิดขึ้นในแต่ละปีในอนาคตมาเป็นมูลค่าเงินในปัจจุบัน โดยใช้อัตราผลตอบแทนการลงทุนตามอัตราดอกเบี้ย  MLR เฉลี่ยของธนาคารพาณิชย์ไทยที่ 7.4125 % จะได้มูลค่าปัจจุบันของส่วนของเจ้าของและเงินปันผลของแต่ละปีในอนาคตดังในตารางข้างล่าง รวมเป็นมูลค่าส่วนของเจ้าของที่จะเกิดขึ้นใน 10 ปีข้างหน้า 36,687.05 ล้านบาท และรวมมูลค่าเงินปันผลที่จะเกิดขึ้นใน 10 ปีข้างหน้า 11,315.13 ล้านบาทเมื่อนำเอามูลค่าส่วนของเจ้าของและเงินปันผลที่จะเกิดขึ้นในอนาคตมารวมกับมูลค่าส่วนของเจ้าของล่าสุดที่ได้จากงบการเงิน 16,840.59 ล้านบาท จะได้มูลค่ากิจการรวมทั้งสิ้น 64,842.77 ล้านบาท หากหารด้วยจำนวนหุ้น 1,652.59 ล้านหุ้นจะได้มูลค่ากิจการของหุ้น CK เท่ากับ 39.24 บาทต่อหุ้น ราคานี้ว่ากันตามข้อมูลในงบการเงินและความคาดหมายการเจริญเติบโตของกิจการแบบเอ็กโพเนนเชียล ส่วนราคาซื้อขายจริงในตลาดหลักทรัพย์ นักลงทุนอาจเพิ่มค่าพรีเมี่ยมหรือค่าความนิยมให้กับหุ้นได้อีกหากพวกเขาเห็นว่า หุ้นได้รับความนิยมและทำกำไรได้ดี ในทางตรงกันข้ามราคาซื้อขายในตลาดอาจจะต่ำกว่านี้หากนักลงทุนเห็นว่าในช่วงนี้หุ้นไม่เป็นที่นิยมในการลงทุนShort URL =  http://bit.ly/1fv78Zk


Wednesday, February 26, 2014

หุ้นตกหนักหนา ปรึกษา Big Picture ! กรณีศึกษาในภาพรวมกราฟหุ้น JAS รายสัปดาห์ 23 ก.พ. 2014

ผมเข้าตรวจสอบภาพรวม (Big Picture) ของกราฟหุ้น JAS รายสัปดาห์ แล้ววาดช่องแนวโน้มขาขึ้นสีเขียวได้ออกมาดังภาพข้างล่าง เส้นสีม่วงแบ่งช่องแนวโน้มออกเป็นสองส่วน ขณะนี้ราคาหุ้นยังอยู่ในส่วนครึ่งล่างครับ ในภาพจะเห็นได้ว่า นักลงทุนที่เชื่อมั่นในกราฟ จะสามารถลากเส้นสีเขียวเส้นล่างได้ตั้งแต่ครึ่งแรกของปี 2013 และจะเข้ารับหุ้นแถว ๆ 6 บาทได้อย่างมั่นใจเมื่อราคาหุ้นปรับฐานลงมาชนเส้นนี้ในช่วงขึ้นปีใหม่ 2014 ท่องไว้ให้ขึ้นใจครับว่า "หุ้นตกหนักหนา ปรึกษา Big Picture" !Short URL =  http://bit.ly/MshQIP

Inspiring investment hints. Click ! จุดประกายความคิดประเด็นการลงทุน คลิก! ]


==============================
ผ่างบการเงิน ชำแหละพื้นฐานหุ้น ลงทุนถูกเวลา รักษาต้นทุน เพิ่มพูนกระแสเงินสด

มูลค่ากิจการ = ส่วนของเจ้าของ + มูลค่าปัจจุบันของ [ส่วนของเจ้าของที่เพิ่มขึ้นและเงินปันผลที่ได้รับระหว่างเป็นเจ้าของกิจการ 10 ปี]

ค้นหาในกูเกิล "ลงทุนหุ้นไทย thstockinvest"

หาเพื่อนนักลงทุนในกลุ่มสนทนา " ชำแหละพื้นฐานหุ้น"

Monday, February 24, 2014

หุ้น Facebook ทำนิวไฮในกราฟรายสัปดาห์ แตะ 70 ดอลลาร์ 21 ก.พ. 2014

ผมแชร์กราฟหุ้นเฟซบุ๊ครายสัปดาห์เพื่อให้เห็นการทำนิวไฮแตะ 70 ดอลลาร์ ปิดสัปดาห์วันที่  21 ก.พ. 2014 ในภาพจะเห็นช่องแนวโน้มขาขึ้นของหุ้น FB ซึ่งขณะนี้ราคาหุ้นได้ขึ้นไปอยู่ครึ่งบนของช่องแนวโน้มนี้อย่างมั่นคง และเคลื่อนเข้าใกล้ขอบบนของช่องแนวโน้มแล้วครับ
Short URL =  http://bit.ly/MSoNUk


Inspiring investment hints. Click ! จุดประกายความคิดประเด็นการลงทุน คลิก! ]

==============================
ผ่างบการเงิน ชำแหละพื้นฐานหุ้น ลงทุนถูกเวลา รักษาต้นทุน เพิ่มพูนกระแสเงินสด

มูลค่ากิจการ = ส่วนของเจ้าของ + มูลค่าปัจจุบันของ [ส่วนของเจ้าของที่เพิ่มขึ้นและเงินปันผลที่ได้รับระหว่างเป็นเจ้าของกิจการ 10 ปี]

ค้นหาในกูเกิล "ลงทุนหุ้นไทย thstockinvest"

หาเพื่อนนักลงทุนในกลุ่มสนทนา " ชำแหละพื้นฐานหุ้น"

วันที่ 21 ก.พ. 2014 ราคาหุ้น GLOBAL รายวัน เคลื่อนเข้าใกล้ทั้งในแนวเส้น supply line และ demand line จะเลือกไปด้านบนหรือด้านล่าง ถึงจุด the moment of truth

ผมเปิดดูกราฟรายวันของหุ้น GLOBAL แล้ววาดเส้น Supply line สีชมพูออกมาสองเส้น และ demand line หนึ่งเส้น ดังรูปข้างล่าง ราคาหุ้นในปัจจุบันได้เดินทางในกรอบ supply line เส้นล่าง และแนวเส้น demamd line มาจนถึงปลายทางแถว ๆ 15 บาท เรียกจุดนี้ว่า the moment of truth จากนี้จะผ่านเส้นชมพูขึ้นไปได้ หรือจะหลุดเส้นแดงลงมา ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดครับ
Short URL =  http://bit.ly/1jslTBh


Inspiring investment hints. Click ! จุดประกายความคิดประเด็นการลงทุน คลิก! ]==============================
ผ่างบการเงิน ชำแหละพื้นฐานหุ้น ลงทุนถูกเวลา รักษาต้นทุน เพิ่มพูนกระแสเงินสด

มูลค่ากิจการ = ส่วนของเจ้าของ + มูลค่าปัจจุบันของ [ส่วนของเจ้าของที่เพิ่มขึ้นและเงินปันผลที่ได้รับระหว่างเป็นเจ้าของกิจการ 10 ปี]

ค้นหาในกูเกิล "ลงทุนหุ้นไทย thstockinvest"

หาเพื่อนนักลงทุนในกลุ่มสนทนา " ชำแหละพื้นฐานหุ้น"

Sunday, February 23, 2014

ภาพกราฟหุ้น JAS 21 ก.พ. 2014 กรอบ 120min 1day 1week และ 1month

หลังตลาดปิดวันที่ 21 ก.พ. 2014 ผมแชร์ภาพกราฟหุ้น JAS ในกรอบเวลา 120 นาที 1 วัน 1 สัปดาห์ และ 1 เดือน เพื่อใช้พิจารณาตัดสินใจการลงทุนดังนี้ครับ

JAS120min เกิดสัญญาณขายขึ้นไม่ห่างจากเส้น EMA100 สีชมพู และเส้น EMA200 สีส้ม มากนัก ในวันต่อมาราคาหุ้นได้ลงมาเนื่องจากผู้ซื้อหุ้นในวันนี้จะไม่ได้รับเงินปันผล 0.25 บาท แล้ว แต่เมื่อตกลงมาที่เส้นสีชมพูและสีแดงแรงซื้อสะสมหุ้นทำให้ราคาหุ้นเด้งกลับกลับขึ้นไปใหม่ จะเห็นว่าในกรอบเวลา 120 นาทีดังในภาพ น่าจะไวเกินไปสำหรับการลงทุนในช่วงการฟื้นตัวรอบใหม่ ข้อสังเกตอีกประการหนึ่งคือการที่เส้นสีชมพูได้ตัดผ่านขึ้นไปอยู่เหนือเส้นสีส้มอย่างที่ควรจะเป็นสำหรับหุ้นในขาขึ้นแล้วในวันนี้


JAS1day แสดงให้เห็นว่า ราคาหุ้นได้ปักหลักเหนือเส้น EMA100D สีชมพูและเส้น EMA200D สีส้มได้เป็นอย่างดี และเส้นสีชมพูลงมาเฉียดเส้นสีส้มแต่ไม่สามารถตัดลงไปด้านล่างได้ แต่กลับฟื้นย้อนขึ้นไปด้านบนอย่างช้า ๆ ตอกย้ำการสิ้นสุดของการพักฐาน


JAS1week ราคาหุ้นได้ลงมาแตะที่เส้น EMA100 สีชมพูแล้วเด้งกลับขึ้นไป อีกสี่สัปดาห์ต่อมาก็เกิดสัญญาณซื้อขึ้น ตามด้วยการพักตัวเล็กน้อยในสัปดาห์ปัจจุบันอันเนื่องมาจากการจ่ายเงินปันผล แต่ราคาหุ้นยังคงปิดสัปดาห์เหนือเส้น EMA5W ได้เป็นอย่างดี ในภาพจะเห็นแนวต้านที่แข็งแกร่งเป็นขอบบนของช่องแนวโน้มขาขึ้นสีขาวแถว ๆ 11-12 บาท

JAS1month ราคาหุ้นย้อยลงมากำหนดเส้นขอบล่างของช่องแนวโน้มขาขึ้น เส้นประสีขาว การย้อยลงมาครังนี้ เส้น EMA5M สีเหลือง ยังคงอยู่เหนือเส้น EMA10M สีฟ้า ได้อย่างสวยงามและได้ฟื้นตัวขึ้นไปข้างบน จะเห็นว่าราคาหุ้นใช้เวลาถึงแปดเดือนในการพักปรับฐาน แต่ยังคงแนวโน้มขาขึ้นที่เป็นมาตั้งแต่ต้นปี 2012 เอาไว้ได้ ใครมีเงินที่เย็นจริง ๆ ก็ไม่ต้องขายหุ้นเลยตลอดสองปีที่ผ่านมา ในกรอบเวลานี้จะเห็นว่า แนวต้านหลักต่อไปคือขอบบนของช่องแนวโน้มขาขึ้นเส้นประสีขาวแถว ๆ 12 บาทShort URL =  http://bit.ly/MOXri3

Inspiring investment hints. Click ! จุดประกายความคิดประเด็นการลงทุน คลิก! ]


==============================
ผ่างบการเงิน ชำแหละพื้นฐานหุ้น ลงทุนถูกเวลา รักษาต้นทุน เพิ่มพูนกระแสเงินสด

มูลค่ากิจการ = ส่วนของเจ้าของ + มูลค่าปัจจุบันของ [ส่วนของเจ้าของที่เพิ่มขึ้นและเงินปันผลที่ได้รับระหว่างเป็นเจ้าของกิจการ 10 ปี]

ค้นหาในกูเกิล "ลงทุนหุ้นไทย thstockinvest"

หาเพื่อนนักลงทุนในกลุ่มสนทนา " ชำแหละพื้นฐานหุ้น"

ติดตามเงินลงทุนของต่างชาติ ณ สิ้นวันที่ 21 ก.พ. 2014

     สิ้นวันที่ 21 ก.พ. 2014 ผมเข้าดูกราฟปริมาณเงินลงทุนสะสมของต่างชาติในตลาดหุ้นไทย เส้นสีเหลือง และเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ EMA10D ดังในภาพข้างล่างครับ


Short URL =    http://bit.ly/1fke4OF

Inspiring investment hints. Click ! จุดประกายความคิดประเด็นการลงทุน คลิก! ]

==============================
ผ่างบการเงิน ชำแหละพื้นฐานหุ้น ลงทุนถูกเวลา รักษาต้นทุน เพิ่มพูนกระแสเงินสด

มูลค่ากิจการ = ส่วนของเจ้าของ + มูลค่าปัจจุบันของ [ส่วนของเจ้าของที่เพิ่มขึ้นและเงินปันผลที่ได้รับระหว่างเป็นเจ้าของกิจการ 10 ปี]

ค้นหาในกูเกิล "ลงทุนหุ้นไทย thstockinvest"

หาเพื่อนนักลงทุนในกลุ่มสนทนา " ชำแหละพื้นฐานหุ้น"

Tuesday, February 18, 2014

สรุป CG score ของหุ้นไทย ปี 2013

ผมแชร์คะแนนบรรษัทภิบาลของหุ้นไทย ประจำปี 2013 ที่ตัดมาจากบทวิจัยของ Trinity ครับ

Short URL =  http://bit.ly/1gAaLBF

Inspiring investment hints. Click ! จุดประกายความคิดประเด็นการลงทุน คลิก! ]


==============================
ผ่างบการเงิน ชำแหละพื้นฐานหุ้น ลงทุนถูกเวลา รักษาต้นทุน เพิ่มพูนกระแสเงินสด

มูลค่ากิจการ = ส่วนของเจ้าของ + มูลค่าปัจจุบันของ [ส่วนของเจ้าของที่เพิ่มขึ้นและเงินปันผลที่ได้รับระหว่างเป็นเจ้าของกิจการ 10 ปี]

ค้นหาในกูเกิล "ลงทุนหุ้นไทย thstockinvest"

หาเพื่อนนักลงทุนในกลุ่มสนทนา " ชำแหละพื้นฐานหุ้น"

ส่องช่องแนวโน้มขาขึ้นใหม่ของ JAS วางแผนรับมือการปรับฐานย่อยที่รออยู่ข้างหน้า 18 ก.พ. 2014

หลังจากราคาหุ้น JAS ผ่าน supply line แรกมาได้ ก็ปรับฐานเพื่อกำหนดช่องแนวโน้มขาขึ้นใหม่ เป็นเส้นประยาวสีขาวดังในรูป ขอบบนของช่องแนวโน้มใหม่นี้เชื่อมไปตัดเส้น supply line ที่อยู่สูงขึ้นไปบริเวณ 8.9 บาท (ตรงกับราคาพื้นฐานที่สกัดได้จากงบการเงินพอดี) โดยส่วนตัวแล้ว ผมคาดว่าเมื่อราคาหุ้นขึ้นไปชนจุดนี้ (ลูกศรแดง) แล้วอาจจะเกิดการปรับฐานลงมาที่ 8.0 บาท (ลูกศรเขียว) ก่อนจะไปต่อ ดังนั้น แผนของผมคือ ขายหุ้นเฉพาะที่ซื้อในราคาสูงกว่า 8.0 บาท ออกไปที่ราคา 8.9 บาท แล้วรับกลับที่ 8.0 บาท แต่ถ้าผ่าน supply line ที่บริเวณ 8.9 บาทไปได้เลยก็ซื้อหุ้นที่ขายออกไปคืนมาโดยไม่ต้องรอรับที่ 8.0 บาท แต่โอกาสที่จะผ่านไปได้เลยโดยไม่ปรับฐานก่อนนั้นน้อยกว่าแตะ 8.9 บาทและปรับลงมาแล้วค่อยไปต่อครับ สำหรับข้อสังเกตอื่น ๆ ได้แก่ MACD ตอนนี้กำลังตัดผ่านจากแดนลบไปแดนบวก ในขณะที่ RSI เข้าใกล้ 70% แล้วShort URL =  http://bit.ly/N5UucG


Inspiring investment hints. Click ! จุดประกายความคิดประเด็นการลงทุน คลิก! ]

==============================
ผ่างบการเงิน ชำแหละพื้นฐานหุ้น ลงทุนถูกเวลา รักษาต้นทุน เพิ่มพูนกระแสเงินสด

มูลค่ากิจการ = ส่วนของเจ้าของ + มูลค่าปัจจุบันของ [ส่วนของเจ้าของที่เพิ่มขึ้นและเงินปันผลที่ได้รับระหว่างเป็นเจ้าของกิจการ 10 ปี]

ค้นหาในกูเกิล "ลงทุนหุ้นไทย thstockinvest"

หาเพื่อนนักลงทุนในกลุ่มสนทนา " ชำแหละพื้นฐานหุ้น"

เกิดสัญญาณซื้อและทะลุแนวต้าน ในกราฟหุ้น STPI รายสัปดาห์ตามเกณฑ์ EMA5W > EMA10W

ผมเข้าตรวจสอบกราฟหุ้น STPI รายสัปดาห์ พบว่า ราคาหุ้นได้พักปรับฐานลงตามแนวต้าน supply line เส้นประสีขาว ในกรอบช่องแนวโน้มขาลงดังภาพข้างล่าง ทำให้ราคาหุ้นลงมาที่บริเวณเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 สัปดาห์สีชมพู จากนั้นจึงเด้งกลับขึ้นไปที่แนวเส้น supply line อีกครั้งหนึ่งจนเกิดสัญญาณซื้อ (ในวงกลมสีชมพู) ตามเกณฑ์ EMA5W > EMA10W แล้วทะลุแนวต้านขึ้นไปอยู่นอกช่องแนวโน้มขาขึ้นได้แล้วครับ


Short URL =  http://bit.ly/MtIula


Inspiring investment hints. Click ! จุดประกายความคิดประเด็นการลงทุน คลิก! ]

==============================
ผ่างบการเงิน ชำแหละพื้นฐานหุ้น ลงทุนถูกเวลา รักษาต้นทุน เพิ่มพูนกระแสเงินสด

มูลค่ากิจการ = ส่วนของเจ้าของ + มูลค่าปัจจุบันของ [ส่วนของเจ้าของที่เพิ่มขึ้นและเงินปันผลที่ได้รับระหว่างเป็นเจ้าของกิจการ 10 ปี]

ค้นหาในกูเกิล "ลงทุนหุ้นไทย thstockinvest"

หาเพื่อนนักลงทุนในกลุ่มสนทนา " ชำแหละพื้นฐานหุ้น"

Sunday, February 16, 2014

การหามูลค่ากิจการของหุ้น JAS จากงบการเงิน สิ้นสุดปี 2013

หลังจากการประกาศผลประกอบการประจำปี 2013 ผมชำแหละงบการเงินของหุ้น JAS และสกัดตัวเลขที่น่าสนใจจากงบการเงินมาสรุปเป็นตารางดังภาพข้างล่างจากตัวเลขเหล่านี้ผมอยากทราบว่า หากผมต้องการเป็นเจ้าของหุ้น JAS ผมควรจ่ายเงินซื้อในราคาเท่าใด มูลค่าของกิจการนี้ควรเป็นเท่าไร จากความรู้เบื้องต้นตามหลักการบัญชี เราทราบว่า สินทรัพย์ เท่ากับ หนี้สิน บวกส่วนของเจ้าของ เราจ่ายเงินซื้อกิจการเพื่อให้ได้มาซึ่ง "ส่วนของเจ้าของ" และหวังว่า ส่วนของเจ้าของจะเติบโตขึ้นเรื่อย ๆ ในอนาคต และยังหวังเงินปันผลที่จะได้รับในอนาคตอีกด้วย ตามปกติแล้วมูลค่าของเงินที่เราจะได้รับในอนาคตเมื่อคิดเป็นมูลค่าในปัจจุบันจะมีค่าน้อยลงเรื่อย ๆ ตามความห่างระหว่างปัจจุบันและอนาคตที่เรากำลังพิจารณา ดังนั้นเงินที่เราจะได้รับในอนาคตที่ยาวไกลเกิน 10 ปีข้างหน้าจึงมีมูลค่าน้อย สามารถตัดทิ้งไปได้ และมูลค่าของกิจการจึงหาได้จาก

มูลค่ากิจการ = ส่วนของเจ้าของ + มูลค่าปัจจุบันของ [ส่วนของเจ้าของที่เพิ่มขึ้นและเงินปันผลที่ได้รับระหว่างเป็นเจ้าของกิจการ 10 ปี]

การสกัดข้อมูลจากงบการเงินทำให้เราทราบ "ส่วนของเจ้าของ" ในปัจจุบันแล้ว แต่มูลค่าส่วนของเจ้าของและเงินปันผลที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 10 ปีข้างหน้านั้นเราไม่สามารถทราบแน่ชัดว่าจะออกมาอย่างไร จึงได้แต่ประเมินจากแนวโน้มของผลประกอบการในอดีตย้อนหลังไป 5 ปี ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ไม่เก่าเกินไปนัก ดังนั้นเพื่อที่จะดูแนวโน้มผลประกอบการในอนาคต เราจะดูจากตัวเลขส่วนของเจ้าของและเงินปันผลสะสมในช่วง 5 ปีที่ผ่านมาดังพื้นที่สีเหลืองในตารางข้างล่าง

ผมคาดว่า JAS น่าจะเติบโตแบบเอ็กซ์โพเนนเชียลเนื่องจากการใช้งานอินเตอร์เน็ตที่เพิ่มมากขึ้นเรื่่อย ๆ ในประเทศไทย ดังนั้น ส่วนของเจ้าของ และเงินปันผลที่จะเกิดขึ้นใน 10 ปีข้างหน้า ก็ควรจะเติบโตแบบเดียวกัน จากข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี พบว่า แนวโน้มส่วนของเจ้าของกิจการ JAS เป็นไปตามสมการ

y = (6366.49399811198)*(1.0004185627575)x

โดยที่สมการนี้มีความสอดคล้องกับข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี 95.40 % ดังภาพข้างล่างสำหรับแนวโน้มเงินปันผลสะสมที่น่าจะได้จากกิจการ JAS เป็นไปตามสมการ

y = (425.394077760484)*(1.00091533866497)x

โดยที่สมการนี้มีความสอดคล้องกับข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี 98.52 % ดังภาพข้างล่าง


เมื่อนำมูลค่าส่วนของเจ้าของ และเงินปันผลสะสมประจำปีต่าง ๆ ในอนาคต หักลบด้วยข้อมูลของปีก่อนหน้า จะได้มูลค่าส่วนของเจ้าของและเงินปันผลที่เกิดขึ้นเฉพาะในปีนั้น ๆ ออกมา ซึ่งเมื่อแปลงมูลค่าเงินที่เกิดขึ้นในแต่ละปีในอนาคตมาเป็นมูลค่าเงินในปัจจุบัน โดยใช้อัตราผลตอบแทนการลงทุนตามอัตราดอกเบี้ย  MLR เฉลี่ยของธนาคารพาณิชย์ไทยที่ 7.4125 % จะได้มูลค่าปัจจุบันของส่วนของเจ้าของและเงินปันผลของแต่ละปีในอนาคตดังในตารางข้างล่าง รวมเป็นมูลค่าส่วนของเจ้าของที่จะเกิดขึ้นใน 10 ปีข้างหน้า 26,038.79 ล้านบาท และรวมมูลค่าเงินปันผลที่จะเกิดขึ้นใน 10 ปีข้างหน้า 25,455.30 ล้านบาทเมื่อนำเอามูลค่าส่วนของเจ้าของและเงินปันผลที่จะเกิดขึ้นในอนาคตมารวมกับมูลค่าส่วนของเจ้าของล่าสุดที่ได้จากงบการเงิน 12,469.25 ล้านบาท จะได้มูลค่ากิจการรวมทั้งสิ้น 63,963.34 ล้านบาท หากหารด้วยจำนวนหุ้น 7,137.39 ล้านหุ้นจะได้มูลค่ากิจการของหุ้น JAS เท่ากับ 8.96 บาทต่อหุ้น ราคานี้ว่ากันตามข้อมูลในงบการเงินและความคาดหมายการเจริญเติบโตของกิจการแบบเอ็กโพเนนเชียล ส่วนราคาซื้อขายจริงในตลาดหลักทรัพย์ นักลงทุนอาจเพิ่มค่าพรีเมี่ยมหรือค่าความนิยมให้กับหุ้นได้อีกหากพวกเขาเห็นว่า หุ้นได้รับความนิยมและทำกำไรได้ดี ในทางตรงกันข้ามราคาซื้อขายในตลาดอาจจะต่ำกว่านี้หากนักลงทุนเห็นว่าในช่วงนี้หุ้นไม่เป็นที่นิยมในการลงทุน


Short URL =  http://bit.ly/MoQQKU

Inspiring investment hints. Click ! จุดประกายความคิดติดประเด็นการลงทุน คลิก! ]

==============================
ผ่างบการเงิน ชำแหละพื้นฐานหุ้น ลงทุนถูกเวลา รักษาต้นทุน เพิ่มพูนกระแสเงินสด

มูลค่ากิจการ = ส่วนของเจ้าของ + มูลค่าปัจจุบันของ [ส่วนของเจ้าของที่เพิ่มขึ้นและเงินปันผลที่ได้รับระหว่างเป็นเจ้าของกิจการ 10 ปี]

ค้นหาในกูเกิล "ลงทุนหุ้นไทย thstockinvest"