Tuesday, December 2, 2014

สิ่งที่แน่นอน ก็คือความไม่แน่นอน ปัญหาของ DEMCO เป็นปัญหาชั่วคราว ?

危機 (เหว่ยจี) ในวิกฤต มีโอกาส เพียงแต่ต้องรอเวลาที่เหมาะสม เมื่อ DEMCO มีปัญหา เราต้องตามดูว่า ปัญหานั้น แก้ได้หรือไม่ เป็นปัญหาชั่วคราวหรือไม่ ผลสะเทือนของปัญหาแสดงออกมาแบบเลวร้ายสุด ๆ หรือยัง โดยดูจากในกราฟหุ้น อย่ารีบร้อน อย่าคิดเข้าข้างตนเอง กราฟที่ดูควรดูทุก ๆ time frame ตามภาพกราฟรายวันข้างล่าง เกิดรูปกราฟ double top ชี้เป้าไปที่ 11.40 บาท และอาจไปได้ลึกถึง 8.10 บาท ขอให้โชคดีปีใหม่ครับ

fb/thstockinvestShort URL =  http://bit.ly/1AbRKhg

บริการดูกราฟหุ้นตามสั่ง คลิก! ]

==============================
ผ่างบการเงิน ชำแหละพื้นฐานหุ้น ลงทุนถูกเวลา รักษาต้นทุน เพิ่มพูนกระแสเงินสด

มูลค่ากิจการ = ส่วนของเจ้าของ + มูลค่าปัจจุบันของ [ส่วนของเจ้าของที่เพิ่มขึ้นและเงินปันผลที่ได้รับระหว่างเป็นเจ้าของกิจการ 10 ปี]

ค้นหาในเฟซบุ๊ค "thstockinvest"
ค้นหาในกูเกิล "ลงทุนหุ้นไทย thstockinvest"