Saturday, September 28, 2013

ติดตามเงินลงทุนของต่างชาติ ณ สิ้นวันที่ 27 ก.ย. 2013

     สิ้นวันที่ 27 ก.ย. 2013 นักลงทุนต่างชาติขายหุ้นออกอีก ทำให้ปริมาณเงินลงทุนสะสมของต่างชาติเส้นสีเหลืองในภาพข้างล่างตัดลงไปอยู่ใต้เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ EMA 10 วันสีฟ้าชัดเจนมากขึ้น ผมวาดกรอบการเคลื่อนไหวของกราฟในระยะนี้ด้วยเส้นสีม่วงแนวนอนสองเส้น การถอยของต่างชาติคราวนี้จะเพียงแค่ลงไปที่เส้นสีม่วงเส้นล่างหรือจะมากกว่าน้ันเพื่อสืบสานแนวโน้มขาลงใหญ่ต่อไปอีกต้องตามดูต่อไปครับShort URL =   http://bit.ly/18wEDJr


==============================
ผ่างบการเงิน ชำแหละพื้นฐานหุ้น ลงทุนถูกเวลา รักษาต้นทุน เพิ่มพูนกระแสเงินสด

มูลค่ากิจการ = ส่วนของเจ้าของ + มูลค่าปัจจุบันของ [ส่วนของเจ้าของที่เพิ่มขึ้นและเงินปันผลที่ได้รับระหว่างเป็นเจ้าของกิจการ 10 ปี]

ค้นหาในกูเกิล "ลงทุนหุ้นไทย thstockinvest"

หาเพื่อนนักลงทุนในกลุ่มสนทนา " ชำแหละพื้นฐานหุ้น"

Facebook เลื่อนเข้าช่องแนวโน้มใหม่ที่อยู่สูงขึ้นไป 27 ก.ย. 2013

     วันที่ 27 ก.ย. 2013 ราคาหุ้น Facebook ซึ่งเคลื่อนไหวไปในช่องแนวโน้มขาขึ้นมาได้พักใหญ่ ๆ ได้เลื่อนชั้นเข้าสู่ช่องแนวโน้มใหม่ที่คู่ขนานอยู่เหนือช่องแนวโน้มเดิม ลูกศรเขียวในภาพข้างล่างคือจุดที่ EMA5D เส้นสีแดง > EMA10D เส้นสีน้ำเงิน เป็นครั้งแรก และเป็นจุดเข้าลงทุน จากจุดนั้นเป็นต้นมา การลงทุนจัดอยู่ในโหมด let profit run เพราะเส้นสีแดงยังคงอยู่เหนือเส้นสีน้ำเงินจนถึงปัจจุบัน


Short URL =  http://bit.ly/19GrzS3


==============================
ผ่างบการเงิน ชำแหละพื้นฐานหุ้น ลงทุนถูกเวลา รักษาต้นทุน นำหนุนกระแสเงินสด

มูลค่าที่แท้จริงของหุ้น = มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ + มูลค่าปัจจุบันของ [ มูลค่าสินทรัพย์สุทธิที่เพิ่มขึ้นและเงินปันผลรับระหว่างถือหุ้น 10 ปี ]

ค้นหา "ลงทุนหุ้นไทย"

หาเพื่อนนักลงทุนในกลุ่มสนทนา " ชำแหละพื้นฐานหุ้น"

Thursday, September 26, 2013

ติดตามเงินลงทุนของต่างชาติ ณ สิ้นวันที่ 26 ก.ย. 2013

     สิ้นวันที่ 26 ก.ย. 2013 นักลงทุนต่างชาติขายหุ้นออกอีก ทำให้ปริมาณเงินลงทุนสะสมของต่างชาติเส้นสีเหลืองในภาพข้างล่างตัดลงไปอยู่ใต้เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ EMA 10 วันสีฟ้าแล้ว (ดูวงกลมเขียว) ต่างชาติจะถอยนิดหน่อยหรือจะถอยยาวต้องตามดูต่อไปครับ

Short URL =   http://bit.ly/173AMVr


==============================
ผ่างบการเงิน ชำแหละพื้นฐานหุ้น ลงทุนถูกเวลา รักษาต้นทุน เพิ่มพูนกระแสเงินสด

มูลค่ากิจการ = ส่วนของเจ้าของ + มูลค่าปัจจุบันของ [ส่วนของเจ้าของที่เพิ่มขึ้นและเงินปันผลที่ได้รับระหว่างเป็นเจ้าของกิจการ 10 ปี]

ค้นหาในกูเกิล "ลงทุนหุ้นไทย thstockinvest"

หาเพื่อนนักลงทุนในกลุ่มสนทนา " ชำแหละพื้นฐานหุ้น"

Wednesday, September 25, 2013

ติดตามเงินลงทุนของต่างชาติ ณ สิ้นวันที่ 25 ก.ย. 2013

     สิ้นวันที่ 25 ก.ย. 2013 นักลงทุนต่างชาติขายหุ้นออกอีก ทำให้ปริมาณเงินลงทุนสะสมของต่างชาติเส้นสีเหลืองในภาพข้างล่างเกือบจะแตะเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ EMA 10 วันสีฟ้าเต็มที่แล้ว (ดูวงกลมเขียว) เหลืออยู่เพียง 459.27 ล้านบาทก็จะชนกัน หากวันที่ 26 ก.ย. 2013 ต่างชาติขายสุทธิเกิน 459.27 ล้านบาท จะทำให้เส้นสีเหลืองกลับไปอยู่ใต้เส้นสีฟ้าจบรอบการไหลเข้าของทุน มาตามดูกันครับว่าพรุ่งนี้ฝรั่งจะทำไงต่อไป

Short URL =   http://bit.ly/1fCbphi


==============================
ผ่างบการเงิน ชำแหละพื้นฐานหุ้น ลงทุนถูกเวลา รักษาต้นทุน เพิ่มพูนกระแสเงินสด

มูลค่ากิจการ = ส่วนของเจ้าของ + มูลค่าปัจจุบันของ [ส่วนของเจ้าของที่เพิ่มขึ้นและเงินปันผลที่ได้รับระหว่างเป็นเจ้าของกิจการ 10 ปี]

ค้นหาในกูเกิล "ลงทุนหุ้นไทย thstockinvest"

หาเพื่อนนักลงทุนในกลุ่มสนทนา " ชำแหละพื้นฐานหุ้น"

วันที่ 25 ก.ย. 2013 กราฟรายวัน ดัชนี SET ย้ำฐานที่เส้น EMA200D

     หลังจากดัชนีฝ่าพ้นแนว supply line เส้นประสีขาวในภาพข้างล่างไปได้ ก็ได้กระโดดเปิดแก็ปทิ้งไว้ 2 ช่อง จากนั้นจึงปรับตัวลงมาปิดแก็ปที่เปิดไว้ พร้อมลงมาย้ำฐานให้แน่นที่เส้น EMA100D และ EMA200D ตามลำดับ (ดูในวงกลมเหลือง) ระดับปิดของวันที่ 25 ก.ย. 2013 อยู่เหนือเส้น EMA100D ในขณะที่เส้น EMA ทั้ง 4 มากระจุกตัวอยู่ใกล้เคียงกันมาก และเส้น EMA5D สีเหลืองยังคงอยู่เหนือ EMA10D สีฟ้าได้ สิ่งที่ต้องระวังคือ แก็ปที่เปิดไว้บริเวณเส้น EMA200D สีเหลืองน้้นยังเปิดอยู่เล็กน้อย และด้านล่างบริเวณ 1340 จุดยังคงมีอีกหนึ่งแก็ปที่ยังเปิดอ้าอยู่ ดัชนีย้ำฐาน EMA100D/EMA200D แล้วจะฟื้นขึ้นไปต่อเลย หรือจะลงไปย้ำแนว supply line เส้นประสีขาวอีกรอบ หรือจะยาวลงไปปิดแก็ปที่บริเวณ 1340 จุด อันนี้ก็ต้องตามดูต่อไปครับ


Short URL =  http://bit.ly/16qasY8


==============================
ผ่างบการเงิน ชำแหละพื้นฐานหุ้น ลงทุนถูกเวลา รักษาต้นทุน นำหนุนกระแสเงินสด

มูลค่าที่แท้จริงของหุ้น = มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ + มูลค่าปัจจุบันของ [ มูลค่าสินทรัพย์สุทธิที่เพิ่มขึ้นและเงินปันผลรับระหว่างถือหุ้น 10 ปี ]

ค้นหา "ลงทุนหุ้นไทย"

หาเพื่อนนักลงทุนในกลุ่มสนทนา " ชำแหละพื้นฐานหุ้น"

กราฟหุ้น CK รายวัน 24 ก.ย. 2013 ถอยลงมาปิดแก็ป 2 ช่องแล้วย้ำฐานเส้น EMA100D

     สิ้นวันที่ 24 ก.ย. 2013 ผมตรวจดูกราฟรายวันของหุ้น CK ดังภาพข้างล่าง พบว่าขณะนี้ช่องแก็ปที่กระโดดเปิดทิ้งเอาไว้สองครั้งในวงกลมสีชมพูได้ถูกปิดลงสนิทแล้ว และราคาหุ้นถือโอกาสนี้ลงไปย้ำฐานที่เส้น EMA100D สีเหลือง ในปัจจุบันเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะยาว EMA100D > EMA200D > EMA300D อย่างที่ควรจะเป็น และทุกเส้นมีทิศทางชี้ขึ้นบน หลังจากมีทิศทางลงหรือราบเรียบมาได้พักใหญ่ ๆ ก็ต้องตามดูต่อไปครับว่าย้ำฐานเส้น EMA100D เสร็จแล้วจะไต่ขึ้นบนจากตรงนี้ไปเลยมั๊ย หรือจะต้องย้ำเส้น EMA300D สีแดงอย่างที่เคยทำมาสามครั้งก่อนหน้าShort URL =  http://bit.ly/1fjj3zz


==============================
ผ่างบการเงิน ชำแหละพื้นฐานหุ้น ลงทุนถูกเวลา รักษาต้นทุน นำหนุนกระแสเงินสด

มูลค่าที่แท้จริงของหุ้น = มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ + มูลค่าปัจจุบันของ [ มูลค่าสินทรัพย์สุทธิที่เพิ่มขึ้นและเงินปันผลรับระหว่างถือหุ้น 10 ปี ]

ค้นหา "ลงทุนหุ้นไทย"

หาเพื่อนนักลงทุนในกลุ่มสนทนา " ชำแหละพื้นฐานหุ้น"

Tuesday, September 24, 2013

ติดตามเงินลงทุนของต่างชาติ ณ สิ้นวันที่ 24 ก.ย. 2013

     สิ้นวันที่ 24 ก.ย. 2013 (รำลึกพระบิดาแห่งการแพทย์ไทย) ปริมาณเงินลงทุนสะสมของต่างชาติเส้นสีเหลืองในภาพข้างล่างยังคงอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ EMA 10 วันได้ (ดูวงกลมเขียว) ในวันนี้กราฟเส้นเหลืองถูกดึงลงเล็กน้อยเพื่อไม่ให้เคลื่อนออกห่างจากเส้นฟ้ามากเกินไปครับ

Short URL =   http://bit.ly/16wtaXp


==============================
ผ่างบการเงิน ชำแหละพื้นฐานหุ้น ลงทุนถูกเวลา รักษาต้นทุน เพิ่มพูนกระแสเงินสด

มูลค่ากิจการ = ส่วนของเจ้าของ + มูลค่าปัจจุบันของ [ส่วนของเจ้าของที่เพิ่มขึ้นและเงินปันผลที่ได้รับระหว่างเป็นเจ้าของกิจการ 10 ปี]

ค้นหาในกูเกิล "ลงทุนหุ้นไทย thstockinvest"

หาเพื่อนนักลงทุนในกลุ่มสนทนา " ชำแหละพื้นฐานหุ้น"

Friday, September 20, 2013

ติดตามเงินลงทุนของต่างชาติ ณ สิ้นวันที่ 19 ก.ย. 2013

     หลังจากที่ปริมาณเงินลงทุนสะสมของต่างชาติเส้นสีเหลืองในภาพข้างล่างสามารถตัดผ่านเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ EMA 10 วัน ได้แล้ว (ดูในวงกลมเขียว) ก็เคลื่อนไหวอยู่เหนือเส้นสีฟ้าเรื่อยมา โดยไต่ระดับขึ้นบนไปเรื่อย ๆ ครับ ณ สิ้นวันที่ 19 ก.ย. 2013 การไม่ลดปริมาณ QE ของเฟด ทำให้เราแน่ใจแล้วว่าต่างชาติจะซื้อกลับขึ้นไปยาว ในทีวีบางคนก็บอกว่าน่าจะยาวไปถึงครึ่งทางของที่ลงมา ผมก็ไม่ทราบว่าเขารู้กันได้ยังไง ส่วนตัวเชื่อว่าไม่มีใครรู้จริงหรอกครับ ที่เราทำได้คือตามดูกราฟไปเรื่อย ๆ ครับ ในภาพอุปสรรคหลัก ๆ ของเงินทุนไหลเข้าอยู่ที่แนว supply line เส้นทึบสีขาวครับ

Short URL =   http://bit.ly/15ad328


==============================
ผ่างบการเงิน ชำแหละพื้นฐานหุ้น ลงทุนถูกเวลา รักษาต้นทุน เพิ่มพูนกระแสเงินสด

มูลค่ากิจการ = ส่วนของเจ้าของ + มูลค่าปัจจุบันของ [ส่วนของเจ้าของที่เพิ่มขึ้นและเงินปันผลที่ได้รับระหว่างเป็นเจ้าของกิจการ 10 ปี]

ค้นหาในกูเกิล "ลงทุนหุ้นไทย thstockinvest"

หาเพื่อนนักลงทุนในกลุ่มสนทนา " ชำแหละพื้นฐานหุ้น"

Tuesday, September 17, 2013

กราฟหุ้น CK ราย 120 นาที 17 ก.ย. 2013 เกิด EMA100 > EMA200 เป็นครั้งแรก

     สิ้นวันที่ 17 ก.ย. 2013 ผมตรวจดูกราฟราย 120 นาทีของหุ้น CK ดังภาพข้างล่าง พบว่า แท่งกราฟประจำเวลา 11.00 AM วันนี้เกิด EMA100 เส้นสีชมพู > EMA200 เส้นสีส้ม เป็นครั้งแรกนับจากการตัดลงเมื่อกลางเดือนมิถุนายน 2013 (ดูในวงกลมสีเขียว) ในกราฟ ราคาหุ้น CK สามารถทะลุผ่านแนว supply line เส้นสีขาวขึ้นไปได้แล้ว และได้ชนเข้ากับ supply line สีม่วงซึ่งเป็นเส้นขอบบนของช่องแนวโน้มขาขึ้นตามด้วยการหยุดชะงักเล็กน้อย ก่อนพุ่งชน Supply line สีม่วง CK ได้กระโดดเปิดแก็บเอาไว้ และยังกลับลงมาปิดไม่สนิท ยังเหลือช่องในช่วง 22.60-22.80 บาท ราคาหุ้นจะปิดแก็ปสนิทหรือไม่ และจะฝ่าแนว Supply line สีม่วงขึ้นไปได้หรือไม่ ต้องตามดูต่อไปครับShort URL =  http://bit.ly/1aHoHG6


==============================
ผ่างบการเงิน ชำแหละพื้นฐานหุ้น ลงทุนถูกเวลา รักษาต้นทุน นำหนุนกระแสเงินสด

มูลค่าที่แท้จริงของหุ้น = มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ + มูลค่าปัจจุบันของ [ มูลค่าสินทรัพย์สุทธิที่เพิ่มขึ้นและเงินปันผลรับระหว่างถือหุ้น 10 ปี ]

ค้นหา "ลงทุนหุ้นไทย"

หาเพื่อนนักลงทุนในกลุ่มสนทนา " ชำแหละพื้นฐานหุ้น"

Monday, September 16, 2013

สิ้นวันที่ 16 ก.ย. 2013 ดัชนี SET ยืนเหนือ Supply line เป็นวันแรก

     หลังจากจมอยู่ในช่วงพักปรับฐานมานาน 4 เดือน วันนี้เป็นวันแรกที่ดัชนี SET โผล่พ้นแนว Supply line เส้นประสีขาวตามรูปกราฟรายวันของ SET ข้างล่าง (ดูในวงกลมสีเขียว) สิ่งที่ผมสังเกตเห็นในกราฟมี ดังนี้
  • CK > EMA100D > EMA200D > Supply line > EMA5D > EMA10D
  • แท่งกราฟวันนี้กระโดดเปิดแก็ปซึ่งตามปกติแล้วจะกลับลงมาปิดแก็ปที่เปิดไว้ และหากมีการลงมาปิดแก็ปจริง ก็จะเป็นการลงมาย้ำฐานที่เส้น Supply line ให้แน่น ๆ แต่ยังไม่มีหลักประกันอะไรว่าเส้น Supply line จะรับอยู่หรือไม่
  • การพักฐานจะยังไม่สิ้นสุดลงอย่างแท้จริง หาก CK ไม่สามารถยืนเหนือเส้น EMA100D สีชมพูได้อย่างมั่นคง

Short URL =  http://bit.ly/1gnBk9U


==============================
ผ่างบการเงิน ชำแหละพื้นฐานหุ้น ลงทุนถูกเวลา รักษาต้นทุน นำหนุนกระแสเงินสด

มูลค่าที่แท้จริงของหุ้น = มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ + มูลค่าปัจจุบันของ [ มูลค่าสินทรัพย์สุทธิที่เพิ่มขึ้นและเงินปันผลรับระหว่างถือหุ้น 10 ปี ]

ค้นหา "ลงทุนหุ้นไทย"

หาเพื่อนนักลงทุนในกลุ่มสนทนา " ชำแหละพื้นฐานหุ้น"