Sunday, June 30, 2013

ทำอย่างไรให้เงินลงทุนเพิ่มเป็น 2 เท่า ?

     เมื่อวาน (29 มิ.ย. 2013) ระหว่างขับรถทางไกล ผมเกิดคำถามผุดขึ้นในใจว่า ถ้าเข้าลงทุนในหุ้นแล้วได้กำไร 10% ต้องทำแบบเดียวกันกี่ครั้งเงินลงทุนจึงจะเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่า แล้วถ้าเข้าลงทุนแล้วได้กำไร 20% หรือมากกว่าล่่ะ เพื่อตอบคำถามดังกล่าว ผมคิดดังนี้
     สมมุติผมเอาเงินตั้งต้น 100 บาท มาลงทุนแล้วได้กำไร 10% ดังนั้นเงินจะเพิ่มเป็น 100 * 1.1 = 110 บาท เอาเงิน 110 บาทไปลงทุนอีก เงินต้นจะกลายเป็น 100 * 1.1 * 1.1 = 121 บาท ทำไปเรื่อย ๆ สำหรับการลงทุนที่ได้กำไร 20% ก็คล้ายกันแต่คูณด้วย 1.2 กำไร 30% ก็คูณด้วย 1.3 มาดูผลลัพธ์กันครับ
 • 100 บาท
  *1.01*1.01*1.01*1.01*1.01*1.01*1.01*1.01*1.01*1.01
  *1.01*1.01*1.01*1.01*1.01*1.01*1.01*1.01*1.01*1.01 *1.01*1.01*1.01*1.01*1.01*1.01*1.01*1.01*1.01*1.01
  *1.01*1.01*1.01*1.01*1.01*1.01*1.01*1.01*1.01*1.01
  *1.01*1.01*1.01*1.01*1.01*1.01*1.01*1.01*1.01*1.01
  *1.01*1.01*1.01*1.01*1.01*1.01*1.01*1.01*1.01*1.01
  *1.01*1.01*1.01*1.01*1.01*1.01*1.01*1.01*1.01*1.01 = 200.68 บาท
 • 100 บาท
  *1.03*1.03*1.03*1.03*1.03*1.03*1.03*1.03*1.03*1.03
  *1.03*1.03*1.03*1.03*1.03*1.03*1.03*1.03*1.03*1.03
  *1.03*1.03*1.03*1.03 = 203.28 บาท
 • 100 บาท
  *1.04*1.04*1.04*1.04*1.04*1.04*1.04*1.04*1.04*1.04
  *1.04*1.04*1.04*1.04*1.04*1.04*1.04*1.04 = 202.58 บาท
 • 100 บาท
  *1.05*1.05*1.05*1.05*1.05*1.05*1.05*1.05*1.05*1.05
  *1.05*1.05*1.05*1.05*1.05 = 207.89 บาท
 • 100 บาท
  *1.07*1.07*1.07*1.07*1.07*1.07*1.07*1.07*1.07*1.07
  *1.07 = 210.49 บาท
 • 100 บาท*1.11*1.11*1.11*1.11*1.11*1.11*1.11 = 207.62 บาท
 • 100 บาท*1.13*1.13*1.13*1.13*1.13*1.13 = 208.20 บาท
 • 100 บาท*1.15*1.15*1.15*1.15*1.15 = 201.14 บาท
 • 100 บาท*1.20*1.20*1.20*1.20 = 207.36 บาท
 • 100 บาท*1.26*1.26*1.26 = 200.04 บาท
 • 100 บาท*1.42*1.42 = 201.64 บาท

สรุปว่า ถ้าต้องการให้เงินต้น 100 บาท เพิ่มเป็นมากกว่า 200 บาท ต้องทำอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
 • ลงทุนให้ได้กำไร 1% เจ็ดสิบครั้ง  [ 1x70 ]
 • ลงทุนให้ได้กำไร 3% ยี่สิบสี่ครั้ง  [ 3x24 ]
 • ลงทุนให้ได้กำไร 4% สิบแปดครั้ง  [ 4x18 ]
 • ลงทุนให้ได้กำไร 5% สิบห้าครั้ง  [ 5x15 ]
 • ลงทุนให้ได้กำไร 7% สิบเอ็ดครั้ง [ 7x11 ]
 • ลงทุนให้ได้กำไร 11% เจ็ดครั้ง   [ 11x7 ]
 • ลงทุนให้ได้กำไร 13% หกครั้ง   [ 13x6 ]
 • ลงทุนให้ได้กำไร 15% ห้าครั้ง   [ 15x5 ]
 • ลงทุนให้ได้กำไร 20% สี่ครั้ง    [ 20x4 ]
 • ลงทุนให้ได้กำไร 26% สามครั้ง [ 26x3 ]
 • ลงทุนให้ได้กำไร 42% สองครั้ง [ 42x2 ]
นี่เป็นเพียงตัวเลขในทางทฤษฎีนะครับ ในสถานการณ์จริง โอกาสที่ราคาหุ้นจะขึ้นเกิน 7% ในการลงทุนแต่ละครั้งนั้นยากมาก (ยกเว้นในสภาวะกระทิงดุที่หุ้นแทบทุกตัวขึ้นแบบไม่มีเหตุผลรองรับ) ดังนั้น เพื่อนนักลงทุนจึงจำเป็นต้องตั้ง mindset หรือชุดความคิดของตนเองว่า จะจัดการลงทุนของท่านเองในช่องใด เช่นจะเลือกใช้ [20x4] หรือ [7x11] หรือจะเป็น [4x18]  ถ้าเลือก 20x4 ก็ต้องลงทุนให้ได้กำไร 20% สี่ครั้งติดกัน ซึ่งเกิดขึ้นได้ยากเหมือนแทงหวย ถ้าเลือก 4x18 ก็ต้องลงทุนให้ได้กำไร 4% สิบแปดครั้งติดกัน ซึ่งแน่นอนเป็นไปได้มากกว่า แต่เงินย่อมเติบโตช้ากว่าเป็นธรรมดา ผมได้ทำการวิจัยโดยเก็บข้อมูลการลงทุนจากกราฟรายวัน ของทั้งหุ้นไทย และหุ้นในสหรัฐอเมริกา (ต่อไปจะลองทำหุ้นจีนดูบ้าง) จำนวนมาก ได้ข้อสรุปตรงกันทั้งหุ้นไทยและหุ้นอเมริกัน จึงเลือกใช้ "ลงทุนให้ได้กำไร 4% สิบแปดครั้ง  [ 4x18 ]" ร่วมกับจังหวะการเข้าลงทุนแบบ wtbms หรือ when to buy my stock ( http://www.facebook.com/whentobuymystock ) ผมยังคงดำเนินการวิจัยเรื่องนี้โดยเก็บข้อมูลต่อไปไม่หยุด ยิ่งทำต่อไป ยิ่งเห็นจริงดัง [คำพระ] ที่ว่า  "เมื่อบุคคลออมโภคสมบัติอยู่ เหมือนแมลงผึ้งผนวกรัง โภคสมบัติย่อมถึงความสั่งสม ดุจจอมปลวกอันตัวปลวกก่อขึ้น ฉะนั้น"


[ทำอย่างไรเงินลงทุนจึงจะลดเหลือครึ่งเดียว ?]

Short URL = http://bit.ly/12vgNNm

เข้าออกหุ้นตามแรงซื้อแรงขาย ระบบ WTBMS ช่วยตัดสินใจ ไม่ใช้อารมณ์ ! ]
==============================

ผ่างบการเงิน ชำแหละพื้นฐานหุ้น ลงทุนถูกเวลา รักษาต้นทุน เพิ่มพูนกระแสเงินสด

มูลค่ากิจการ = ส่วนของเจ้าของ + มูลค่าปัจจุบันของ [ส่วนของเจ้าของที่เพิ่มขึ้นและเงินปันผลที่ได้รับระหว่างเป็นเจ้าของกิจการ 10 ปี]

ค้นหาในเฟซบุ๊ค "WTBMS"

ค้นหาในกูเกิล "WTBMS" 


Saturday, June 29, 2013

เริ่มภารกิจที่ 9 ของเครื่องบินขับไล่ GLOBAL

     หลังจากที่เครื่องบินขับไล่ GLOBAL ดำเนิน [ภารกิจที่ 8] จนมีแต้มสะสม 434,353 แต้ม แล้วหยุดพักมาได้ระยะหนึ่ง ในระหว่างน้้นเครื่องบินขับไล่ได้ลดเพดานบินจากจุดสูงสุด high(27.25) ลงมาตามแนวก้อนเมฆ (Supply line เส้นประสีขาว) จนผ่านเส้นนำวิถี EMA100D สีชมพู ลงไปแตะเส้นนำวิถี EMA200D สีส้ม ดังในภาพจอเรดาร์รายวันข้างล่าง แล้วไต่ความสูงไปยังขอบบนของก้อนเมฆขาว บัดนี้นักบินได้ตรวจพบอากาศยานข้าศึกและพร้อมดำเนินภารกิจที่ 9 แล้วจึงได้เริ่มบันทึกเหตุการณ์ของภารกิจใหม่ต่อไป


ลำดับเหตุการณ์ในภารกิจของเครื่องบินขับไล่ GLOBAL มีดังนี้
 • 28 มิ.ย. 2013 นักบินตรวจพบอากาศยานข้าศึกโผล่เหนือก้อนเมฆ (Supply line เส้นประสีขาว) เห็นเป็นสีเขียว ๆ ที่ระดับความสูง ATC(23.30) เมื่อนักบินเหลือบดูระดับเชื้อเพลิงพบว่า  EMA5D(22.531) > EMA10D(22.488) เพียงพอสำหรับการทำงาน จึงได้รับคำสั่งให้เริ่มภารกิจใหม่ ภายใต้รหัส GLOBAL02072013
    
 • 2 ก.ค. 2013 นักบินแลกแต้มตั้งต้นเป็นขีปนาวุธที่ความสูง ATO(23.20) เพื่อบรรจุเข้ารังเพลิงจำนวน 434,353/23.20 = 18,700 ลูก มีแต้มคงเหลือ 513 แต้ม (ไม่คิดค่าใช้จ่ายในการบรรจุหรือยิงขีปนาวุธ) แล้วจึงออกเดินทางไล่ติดตามอากาศยานของข้าศึก โดยใช้เส้นนำวิถีคู่คือ EMA5D(22.488) สีเหลือง และ EMA10D(22.472) สีฟ้า ยกเลิกภารกิจถ้าอากาศยานข้าศึกบินต่ำลงไปถึงความสูง 23.20*0.90 = 19.71 หรือเชื้อเพลิงหมด EMA5D < EMA10D
    
 • 4 ก.ค. 2013 อากาศยานข้าศึกที่โผล่ออกมาจากก้อนเมฆได้เพียงสองวัน มุดหายกลับเข้ากลีบเมฆอีกครั้งที่ความสูง ATC(21.10) นักบินตรวจสอบพบว่า เชื้อเพลิงรั่ว EMA5D(22.050) < EMA10D(22.262) จึงล็อคเป้าอากาศยานข้าศึก
    
 • 5 ก.ค. 2013 ขีปนาวุธทั้งหมดถูกปล่อยออกไปทำลายเป้าซึ่งล็อคไว้ที่ความสูง ATO(21.30) ภารกิจล้มเหลว ได้แต้มกลับคืนมา 513 + (18,700*21.30) = 398,823 แต้ม
    

โปรดติดตามไปเรื่อย ๆ ครับว่า หากนักบินมีวินัย ดำเนินตามแนวปฏิบัติที่วางแผนไว้อย่างเคร่งครัดแล้ว ในระยะยาวแต้มสะสมของเครื่องบินขับไล่ GLOBAL จะเป็นอย่างไรต่อไป

[ภารกิจที่ 10] [ศูนย์บัญชาการ]

Short URL =  http://bit.ly/18l9gVu

==============================

ผ่างบการเงิน ชำแหละพื้นฐานหุ้น ลงทุนถูกเวลา รักษาต้นทุน นำหนุนกระแสเงินสด

มูลค่าที่แท้จริงของหุ้น = มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ + มูลค่าปัจจุบันของ [ มูลค่าสินทรัพย์สุทธิที่เพิ่มขึ้นและเงินปันผลรับระหว่างถือหุ้น 10 ปี ]

ค้นหา "ลงทุนหุ้นไทย"

หาเพื่อนนักลงทุนในกลุ่มสนทนา " ชำแหละพื้นฐานหุ้น"

หน้าจอเรดาร์ของเครื่องบินขับไล่ ADVANC 28 มิ.ย. 2013

     ในโพสต์นี้ ผมอัพเดตหน้าจอเรดาร์ของเครื่องบินขับไล่ ADVANC ใน [ภารกิจที่ 1] ครับ สถานะปัจจุบันเป็นดังนี้
 • เริ่มจาก 268
 • EMA5D สีเหลือง > EMA10D สีฟ้า 
 • ด่านสำคัญข้างหน้า 305
 • ถ้าจบภารกิจวันนี้ จะได้บำเหน็จ 282/268 = 5.22%
 • ถ้าไปถึง high(305) จะได้บำเหน็จ 305/268 = 13.81%Short URL = http://bit.ly/18l05Et

==============================
ผ่างบการเงิน ชำแหละพื้นฐานหุ้น ลงทุนถูกเวลา รักษาต้นทุน นำหนุนกระแสเงินสด

มูลค่าที่แท้จริงของหุ้น = มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ + เงินสด + มูลค่าปัจจุบันของ [ มูลค่าสินทรัพย์สุทธิที่เพิ่มขึ้นและเงินปันผลรับระหว่างถือหุ้น 10 ปี ]

ค้นหา "ลงทุนหุ้นไทย"

หาเพื่อนนักลงทุนในกลุ่มสนทนา " ชำแหละพื้นฐานหุ้น"

Friday, June 28, 2013

ความรู้ใหม่ที่สำคัญมากในการลงทุนระบบล็อคเป้า

     วันนี้ผมได้ความรู้ใหม่ที่สำคัญมากในการลงทุนระบบล็อคเป้าด้วยเส้นนำวิถีคู่ EMA5/EMA10 ดังนี้ครับ พิจารณากราฟหุ้น GLOBAL สองระยะคือ รายวัน และรายสัปดาห์ ดังรูป ในภาพบนกราฟรายวันจะเห็นว่า การปรับฐานของหุ้นลงไปที่เส้น EMA200 วัน ระหว่างทางได้สร้างแนวเส้น Supply line สีขาว เพิ่งในวันนี้ 28 มิ.ย. 2013 ที่ราคาหุ้นสามารถผ่านแนวเส้นสีขาวขึ้นมาได้ และ EMA5D(22.598) > EMA10D(22.524) หากราคาหุ้นปิดเป็นสีเขียวในวันนี้ได้ ภารกิจใหม่ของการลงทุนในหุ้น GLOBAL ก็จะเริ่มขึ้นที่ราคาเปิดวันอังคารหน้า (จันทร์หยุด) แต่พอเราไปดูในกราฟราย 30 นาที ในภาพล่าง จะเห็นว่า เส้น Supply line คือแนวเส้นประสีขาว เมื่อดูเส้นนำวิถีคู่ EMA5/EMA10 พบว่า เกิด EMA5(20.402) > EMA10(20.374) ตั้งแต่วันที่ 25 มิ.ย. 2013 เวลา 3.00 PM แต่ตอนนั้นราคาหุ้นยังไม่ผ่านเส้น Supply line มาผ่านเอาตอน 30 นาทีถัดมา ดังนั้นการซื้อจึงเกิดขึ้นเวลา 4.00 PM ที่ราคา 20.90 บาท ตั้งแต่ EMA5 เริ่มมากกว่า EMA10 มาจนถึงปัจจุบัน ก็ยังไม่เคยลดลงมาน้อยกว่าเลย ดังในขณะนี้จะได้ผลตอบแทนการลงทุน 23.50/20.90 = 12.44% ไปเรียบร้อยแล้ว ดังนั้นสิ่งที่ผมพบในวันนี้คือว่า นักลงทุนที่ใช้กราฟรายวันในการลงทุนจนมีประสบการณ์มาได้ระดับหนึ่งแล้ว สามารถใช้กราฟรายวันในการพิจารณาหยาบ ๆ ก่อน เมื่อพบ Supply line ในกราฟรายวันฟอร์มตัวจนใกล้จะทะลุขึ้นไปแล้ว จึงใช้กราฟราย 30 นาที ในการหาจุดเข้าลงทุนที่ละเอียดขึ้นอีกทีหนึ่ง ในการขายทำกำไรก็ทำแบบเดียวกันกับตอนเข้าซื้อครับShort URL = http://bit.ly/10oNX0j


==============================
ผ่างบการเงิน ชำแหละพื้นฐานหุ้น ลงทุนถูกเวลา รักษาต้นทุน นำหนุนกระแสเงินสด

มูลค่าที่แท้จริงของหุ้น = มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ + มูลค่าปัจจุบันของ [ มูลค่าสินทรัพย์สุทธิที่เพิ่มขึ้นและเงินปันผลรับระหว่างถือหุ้น 10 ปี ]

ค้นหา "ลงทุนหุ้นไทย"

หาเพื่อนนักลงทุนในกลุ่มสนทนา " ชำแหละพื้นฐานหุ้น"

27 มิ.ย. 2013 เครื่องบินขับไล่ INET ตรวจพบอากาศยานข้าศึกโผล่พ้นก้อนเมฆ แต่ยังเป็นสีแดง และเชื้อเพลิงยังไม่พอสำหรับภารกิจใหม่

     ในโพสต์นี้ ผมเอาหน้าจอเรดาร์ของเครื่องบินขับไล่ INET มาอัพเดตครับ ตามภาพข้างล่าง เมื่อไม่นานมานี้ เครื่องบินได้รับแรงสนับสนุนอย่างล้นหลามจากหน่วยเหนือ (ริเริ่มความร่วมมือให้บริการ fiber optic to the home สำหรับอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงปรี๊ดในราคาบ้าน ๆ กับ CTH) ทำให้สามารถไต่ระดับเพดานบินขึ้นไปได้อย่างรวดเร็ว ก่อนจะกลับลดความสูงลงมาตามแนวก้อนเมฆสีขาวลงมาลาดตระเวนที่แนวเส้น  EMA100D สีชมพู ที่บริเวณนี้นักบินสังเกตเห็นอากาศยานของข้าศึกโผล่จากกลีบเมฆเล็กน้อย แต่ยังเป็นสีแดง เมื่อเหลือบไปดูระดับเชื้อเพลิงพบว่า EMA5D(3.955) สีเหลือง ยังน้อยกว่า EMA10D(4.127) สีฟ้า ไม่เพียงพอสำหรับเริ่มต้นภารกิจใหม่ หน่วยเหนือจึงยังไม่สั่งอะไรมาครับ


Short URL = http://bit.ly/123AAiD

==============================
ผ่างบการเงิน ชำแหละพื้นฐานหุ้น ลงทุนถูกเวลา รักษาต้นทุน นำหนุนกระแสเงินสด

มูลค่าที่แท้จริงของหุ้น = มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ + มูลค่าปัจจุบันของ [ มูลค่าสินทรัพย์สุทธิที่เพิ่มขึ้นและเงินปันผลรับระหว่างถือหุ้น 10 ปี ]

ค้นหา "ลงทุนหุ้นไทย"

หาเพื่อนนักลงทุนในกลุ่มสนทนา " ชำแหละพื้นฐานหุ้น"

เครื่องบินขับไล่ FORTH เริ่มภารกิจที่ 1 หลังมองเห็นอากาศยานข้าศึกโผล่จากก้อนเมฆ

     ผมเริ่มทดสอบระบบล็อคเป้าของเครื่องบินขับไล่ FORTH ด้วยเส้นนำวิถีคู่ EMA5D และ EMA10D ดังในภาพกราฟหุ้น FORTH รายวัน ข้างล่าง ซึ่งจะเห็นได้ว่า ราคาหุ้นได้ปรับฐานลงมาจากจุดสูงสุด 9.20 บาท ระหว่างทางได้สร้างเส้น Supply line สีขาวเอาไว้สองแนวคือ แนวเส้นประขาว และแนวเส้นทึบขาว หลังจากออกข้างไปตามแนวเส้น EMA100D สีชมพูมาได้ระยะหนึ่ง วันนี้เกิด EMA5D > EMA10D ขึ้น พร้อมราคาหุ้นยืนเหนือ Supply line เส้นประขาว เป็นแท่งเขียวได้ ดังนั้นการติดตามการลงทุนสมมุติของหุ้น FORTH จึงได้เริ่มขึ้น โดยกำหนด แต้มเริ่มต้น 100,000 แต้ม เท่ากับ 100,000 บาท ครับ


ลำดับเหตุการณ์ในภารกิจของเครื่องบินขับไล่ FORTH ซึ่งเข้าประจำการด้วยแต้มตั้งต้น 1 แสนแต้ม มีดังนี้
 • 26 มิ.ย. 2013 อากาศยานข้าศึกโผล่เหนือก้อนเมฆก้อนล่าง (Supply line เส้นประสีขาว) แต่ ระดับเชื้อเพลิงยังไม่พร้อมสำหรับดำเนินภารกิจใหม่ (EMA5D < EMA10D) นักบินจึงไม่ได้ดำเนินการอะไร
    
 • 27 มิ.ย. 2013 ระดับเชื้อเพลิง EMA5D(6.876) > EMA10D(6.838) เพียงพอสำหรับการทำงาน จึงได้รับคำสั่งให้เริ่มภารกิจใหม่ ภายใต้รหัส FORTH28062013
    
 • 28 มิ.ย. 2013 นักบินแลกแต้มตั้งต้นเป็นขีปนาวุธที่ความสูง ATO(7.45) เพื่อบรรจุเข้ารังเพลิงจำนวน 100,000/7.45 = 13,400 ลูก มีแต้มคงเหลือ 170 แต้ม (ไม่คิดค่าใช้จ่ายในการบรรจุหรือยิงขีปนาวุธ) แล้วจึงออกเดินทางไล่ติดตามอากาศยานของข้าศึก โดยใช้เส้นนำวิถีคู่คือ EMA5D(7.017) สีเหลือง และ EMA10D(6.922) สีฟ้า ยกเลิกภารกิจถ้าอากาศยานข้าศึกบินต่ำลงไปถึงความสูง 7.45*0.90 = 6.70
    

 • 3 ก.ค. 2013 เครื่องบินขับไล่ FORTH ไม่สามารถบินออกจากกลุ่มเมฆชั้นที่ 2 ได้ (Supply line เส้นขาวทึบ) เชื้อเพลิงหมด EMA5D(6.858) < EMA10D(6.866) และอากาศยานข้าศึกมุดลงไปที่ความสูง ATC(6.55) ต่ำกว่าความสูงขั้นต่ำ 6.70 ดังนั้นนักบินจึงตัดสินใจล็อคเป้าเพื่อยุติภารกิจ
    
 • 4 ก.ค. ขีปนาวุธทั้งหมดถูกยิงออกไปที่ระดับความสูง ATO(6.70) ปฏิบัติการล้มเหลวลง เหลือแต้มสะสม 170 + (13,400*6.70) = 89,950  แต้ม

โปรดติดตามไปเรื่อย ๆ ครับว่า หากนักบินมีวินัย ดำเนินตามแนวปฏิบัติที่วางแผนไว้อย่างเคร่งครัดแล้ว ในระยะยาวแต้มสะสมของเครื่องบินขับไล่ FORTH จะเป็นอย่างไรต่อไป

[ภารกิจที่ 2] [ศูนย์บัญชาการ]

Short URL =  http://bit.ly/1aiErBl

==============================

ผ่างบการเงิน ชำแหละพื้นฐานหุ้น ลงทุนถูกเวลา รักษาต้นทุน นำหนุนกระแสเงินสด

มูลค่าที่แท้จริงของหุ้น = มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ + มูลค่าปัจจุบันของ [ มูลค่าสินทรัพย์สุทธิที่เพิ่มขึ้นและเงินปันผลรับระหว่างถือหุ้น 10 ปี ]

ค้นหา "ลงทุนหุ้นไทย"

หาเพื่อนนักลงทุนในกลุ่มสนทนา " ชำแหละพื้นฐานหุ้น"

27 มิ.ย. 2013 เครื่องบินขับไล่ JAS ตรวจพบอากาศยานข้าศึกโผล่พ้นก้อนเมฆ แต่ยังเป็นสีแดง

     ในโพสต์นี้ ผมเอาหน้าจอเรดาร์ของเครื่องบินขับไล่ JAS มาอัพเดตครับ ตามภาพข้างล่าง เครื่องบินลาดตระเวนตามเส้น EMA100D สีชมพู ใต้แนว Supply line สีขาว เส้นนำวิถีคู่ EMA5D(7.569) สีเหลือง ยังน้อยกว่า EMA10D(7.610) สีฟ้า วันนี้ตรวจพบอากาศยานข้าศึกโผล่เหนือก้อนเมฆสีขาว แต่ยังคงเป็นสีแดง หน่วยเหนือยังไม่สั่งให้เริ่มภารกิจที่ 1 จนกว่าข้าศึกจะเปลี่ยนเป็นสีเขียว และ EMA5D > EMA10D ครับ


Short URL = http://bit.ly/13aBU9q

==============================
ผ่างบการเงิน ชำแหละพื้นฐานหุ้น ลงทุนถูกเวลา รักษาต้นทุน นำหนุนกระแสเงินสด

มูลค่าที่แท้จริงของหุ้น = มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ + เงินสด + มูลค่าปัจจุบันของ [ มูลค่าสินทรัพย์สุทธิที่เพิ่มขึ้นและเงินปันผลรับระหว่างถือหุ้น 10 ปี ]

ค้นหา "ลงทุนหุ้นไทย"

หาเพื่อนนักลงทุนในกลุ่มสนทนา " ชำแหละพื้นฐานหุ้น"

GLOBAL รายวันปิดที่เส้น Supply line พอดี นักบินรอเชื้อเพลิงอีกหน่อย ให้ EMA5D > EMA10D ก่อนค่อยว่ากัน

     วันที่ 27 มิ.ย. 2013 ราคาหุ้น GLOBAL ในกราฟรายวัน ปิดลงที่เส้น Supply line สีขาว พอดี ส่วน  EMA5D(22.147) ยังต่ำกว่า EMA10D(22.307) เล็กน้อย ในภาพข้างล่างจะเห็นว่า อากาศยานข้าศึกโผล่หัวออกมาจากก้อนเมฆสีขาวนิดหน่อยแล้วกลับหลบเข้าไปใหม่ นักบินยังรอให้เชื้อเพลิงพร้อมกว่านี้  หน่วยเหนือจึงยังไม่สั่งให้เริ่มภารกิจใหม่ครับ


Short URL = http://bit.ly/16C1Nx8


==============================
ผ่างบการเงิน ชำแหละพื้นฐานหุ้น ลงทุนถูกเวลา รักษาต้นทุน นำหนุนกระแสเงินสด

มูลค่าที่แท้จริงของหุ้น = มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ + มูลค่าปัจจุบันของ [ มูลค่าสินทรัพย์สุทธิที่เพิ่มขึ้นและเงินปันผลรับระหว่างถือหุ้น 10 ปี ]

ค้นหา "ลงทุนหุ้นไทย"

หาเพื่อนนักลงทุนในกลุ่มสนทนา " ชำแหละพื้นฐานหุ้น"