Monday, June 6, 2011

แนะนำหนังสือดี "เศรษฐศาสตร์แห่งความจริง"

          โพสต์นี้ ผมขอแนะนำหนังสือไว้สักเล่มหนึึ่ง สำหรับนักลงทุนที่ชอบการชำแหละหุ้นเพื่อค้นหาอะไรที่ซ้อนอยู่เบื้องหลังสิ่งที่เรามองเห็นอย่างผิวเผินจากภายนอก  ท่านที่รู้ตัวว่าชอบคล้อยตามคำแนะนำหุ้นเด็ด ๆ ได้อย่างง่ายดาย จนขาดทุนบักโกรกน่าจะลองหาเล่มนี้มาอ่านดูบ้างนะครับ กระตุกให้เราฉุกคิดในเรื่องการลงทุนได้อย่างเหลือเชื่อ เรื่องของผมกับหนังสือที่จะแนะนำมีความเป็นมาอย่างนี้ครับ คือเมื่อประมาณ 1-2 ปีที่แล้วผมดูรายการ Smart Planning ทาง Money Channel โดยพิธีกร MJ เหมี่ยว ชนิดา  ประสมสุข สัมภาษณ์คุณพิชัย จาวลา ผู้แต่งหนังสือ เศรษฐศาสตร์แห่งความจริง พอจบรายการผมรีบไปร้านหนังสือเพื่อซื้อมาอ่านในรายละเอียด พบว่าไม่มีขายเลยครับ ตามหาอยู่นาน สุดท้ายไปพบที่ศูนย์หนังสือในธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต อ่านแล้วเห็นอะไรที่คนอื่นไม่เห็นครับ มีคนบอกว่า หุ้นตัวนั้นดี ตัวนี้ก็เจ๋ง ผมจะไม่เชื่อง่าย ๆ เป็นที่มาของการที่ผมต้องทำการชำแหละให้เห็นกับตาว่า ดีอย่างเขาว่าจริงหรือเปล่า และเมื่อเข้าลงทุนจะไม่ผลีผลามเข้าไปด้วยความโลภและการมองโลกในแง่ดีเข้าข้างตัวเองอย่างที่เคยทำมาในอดีต วันนี้ผมมาพบวีดีโอรายการดังกล่าวใน YouTube เลยเก็บมาฝากไว้ให้นักลงทุนลองฟังดู น่าจะได้ประโยชน์ไม่มากก็น้อยครับ ก่อนไปดูวีดีโอข้างล่าง ผมขออัญเชิญข้อความใน เกสปุตตสูตร มาให้ท่านพิจารณา ก่อนจะเชื่อผม หรือเชื่อวีดีโอดังนี้ครับ

๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙


          สมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคเสด็จจาริกไปในโกศลชนบทพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่ เสด็จถึงนิคมของพวกกาลามะชื่อว่า เกสปุตตะ พวกชนกาลามโคตร ชาวเกสปุตตนิคมได้สดับข่าวมาว่า พระสมณโคดมศากยบุตรทรงผนวชจากศากยสกุลแล้ว เสด็จมาถึงเกสปุตตนิคมโดยลำดับ ... ครั้งนั้น ชนกาลามโคตร ชาวเกสปุตตนิคมได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคจนถึงที่ประทับ ... กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่า พระเจ้าข้า มีสมณพราหมณ์พวกหนึ่งมายังเกสปุตตนิคม สมณพราหมณ์พวกนั้น พูดประกาศแต่เฉพาะวาทะของตัวเท่านั้น ส่วนวาทะของผู้อื่นช่วยกันกระทบกระเทียบ ดูหมิ่น พูดกด ทำให้ไม่น่าเชื่อ พระเจ้าข้า มีสมณพราหมณ์อีกพวกหนึ่งมายังเกสปุตตนิคม ถึงพราหมณ์พวกนั้น ก็พูดประกาศแต่เฉพาะวาทะของตนเท่านั้น ส่วนวาทะของผู้อื่นช่วยกันกระทบกระเทียบ ดูหมิ่น พูดกด ทำให้ไม่น่าเชื่อ พระเจ้าข้า พวกข้าพระองค์ยังมีความเคลือบแคลงสงสัยในสมณพราหมณ์เหล่านั้นอยู่ทีเดียวว่า ท่านสมณพราหมณ์เหล่านั้น ใครพูดจริง ใครพูดเท็จ พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ดูกรกาลามชนทั้งหลาย ก็ควรแล้วที่ท่านทั้งหลายจะเคลือบแคลงสงสัย และท่านทั้งหลายเกิดความเคลือบแคลงสงสัยในฐานะที่ควรแล้ว มาเถิดท่านทั้งหลาย ท่านทั้งหลาย
  • อย่าได้ยึดถือตามถ้อยคำที่ได้ยินได้ฟังมา
  • อย่าได้ยึดถือตามถ้อยคำสืบๆ กันมา 
  • อย่าได้ยึดถือโดยตื่นข่าวว่า ได้ยินอย่างนี้ 
  • อย่าได้ยึดถือโดยอ้างตำรา 
  • อย่าได้ยึดถือโดยเดาเอาเอง 
  • อย่าได้ยึดถือโดยคาดคะเน 
  • อย่าได้ยึดถือโดยความตรึกตามอาการ 
  • อย่าได้ยึดถือโดยชอบใจว่าต้องกันกับทิฐิของตัว 
  • อย่าได้ยึดถือโดยเชื่อว่าผู้พูดสมควรจะเชื่อได้ 
  • อย่าได้ยึดถือโดยความนับถือว่าสมณะนี้เป็นครูของเรา 
เมื่อใด ท่านทั้งหลายพึงรู้ด้วยตนเองว่า ธรรมเหล่านี้เป็นอกุศล ธรรมเหล่านี้มีโทษ ธรรมเหล่านี้ผู้รู้ติเตียน ธรรมเหล่านี้ใครสมาทานให้บริบูรณ์แล้วเป็นไปเพื่อสิ่งไม่เป็นประโยชน์ เพื่อทุกข์  เมื่อนั้นท่านทั้งหลายควรละธรรมเหล่านั้นเสีย ...


[ เกสปุตตสูตร พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๒ อังคุตตรนิกาย เอก-ทุก-ติกนิบาต สูตรที่ ๕๐๕ (๖๖) ]

๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙

วีดีโอ เศรษฐศาสตร์แห่งความจริง ตอนที่ 1 of 2วีดีโอ เศรษฐศาสตร์แห่งความจริง ตอนที่ 2 of 2
ติดตาม "ลงทุนหุ้นไทย" ที่    facebook.com/thstockinvest    twitter.com/thstockinvest 

เรียนรู้การดูกราฟหุ้นทางเทคนิคได้ที่ Free Stock Technical Analysis Tutorial

หาเพื่อนนักลงทุนในกลุ่มสนทนา  ชำแหละพื้นฐานหุ้น