Thursday, November 14, 2013

ปรับปรุงช่องแนวโน้มขาขึ้นใหม่ หลังเกิด piercing pattern ในกราฟรายวันของหุ้น Facebook 11-12 พ.ย. 2013

     หลายวันก่อน ผมแชร์กับเพื่อนนักลงทุนว่าได้เกิด bullish signals ในลักษณะ [bullish engulfing pattern เป็นครั้งที่ 2] ในกราฟหุ้น Facebook รายวัน บ่งชี้โอกาสการฟื้นตัวของราคาหุ้น อย่างไรก็ตามหลังจากเกิดสัญญาณดังกล่าวแล้วราคาหุ้นไม่ได้ฟื้นตัวขึ้นไปในทันทีเนื่องจากมีผู้ถือหุ้นใหญ่คือ มาร์ค แอนเดรสเซ่น ซึ่งเป็นผู้สร้างเว็บเบราเซอร์ตัวแรกของโลก Netscape ได้ขายหุ้น FB 1 ในสามของที่เขามีอยู่ออกมาเพื่อเอาเงินไปลงทุนอย่างอื่นต่อไป ทำให้ราคาหุ้นหลุดออกจากแนวโน้มขาขึ้นเดิมที่ผมเคยวาดเอาไว้ และตกลงมาที่แถว ๆ จุดต่ำสุดเดิมที่ผ่านมา จนแตะระดับ 45.73 USD ในวันที่ 11 พ.ย. 2013 ด้วยอาการ เปิดสูง ปิดต่ำ ในวันถัดมา ราคาหุ้นได้เปิดที่ระดับต่ำกว่าราคาปิดของวันก่อนหน้า แล้วฟื้นตัวขึ้นไปปิดที่ระดับสูงกว่าครึ่งหนึ่งของแท่งกราฟวันก่อนหน้า ลักษณะเช่นนี้เข้ารูปแบบกราฟ [piercing pattern] ดังแสดงในวงรีสีส้มในภาพข้างล่าง บ่งชี้โอกาสของการสิ้นสุดแนวโน้มขาลงระยะสั้นหรือระยะกลาง ในวันถ้ดมา 13 พ.ย. 2013 รูปแบบกราฟนี้ก็ได้รับการยืนยันโดยแท่งกราฟสีเขียวที่ยาว 3-4 เท่าของวันที่ 12 พ.ย. 2013 ทำให้ราคาปิดขึ้นไปอยู่เหนือเส้น EMA10D สีน้ำเงิน และทำให้เส้น EMA5D สีแดงผงกหัวขึ้น
     การฟื้นตัวเข้าสู่แนวโน้มขาขึ้นอีกครั้งนี้จะต้องได้รับการยืนยันด้วยการที่เส้น EMA5D สีแดง ตัดขึ้นไปอยู่เหนือเส้น EMA10D สีน้ำเงินเป็นลำดับถัดไป จากเหตุการณ์นี้ทำให้ผมตัดสินใจขยับขอบล่างของช่องแนวโน้มขาขึ้นเดิมทั้งสองเส้นลงมาด้านล่างอีกเล็กน้อย ผลออกมาเป็นดังในภาพข้างล่างซึ่งสวยงามทีเดียวครับ


Short URL =   http://bit.ly/1aFFvdF

Inspiring investment hints. Click ! จุดประกายความคิดประเด็นการลงทุน คลิก! ]

==============================
ผ่างบการเงิน ชำแหละพื้นฐานหุ้น ลงทุนถูกเวลา รักษาต้นทุน นำหนุนกระแสเงินสด

มูลค่าที่แท้จริงของหุ้น = มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ + มูลค่าปัจจุบันของ [ มูลค่าสินทรัพย์สุทธิที่เพิ่มขึ้นและเงินปันผลรับระหว่างถือหุ้น 10 ปี ]

ค้นหา "ลงทุนหุ้นไทย"

หาเพื่อนนักลงทุนในกลุ่มสนทนา " ชำแหละพื้นฐานหุ้น"