Wednesday, March 5, 2014

วันที่ 5 มี.ค. 2014 ดัชนี SET ทะลุขึ้นไปอยู่เหนือแนวเส้น supply line และเห็นช่องแนวโน้มขาขึ้นช่องใหม่ชัดเจนขึ้น

หลังจากทำจุดสูงสุดที่ 1,649.77 06 เมื่อกลางปี 2013 ดัชนี SET ก็เข้าสู่โหมดปรับฐานมาจนถึงปัจจุบัน  บัดนี้ 5 มี.ค. 2014 ดัชนี SET ได้ทะลุขึ้นไปอยู่เหนือแนวเส้น supply line สีแดง ได้แล้วดังในรูปข้างล่าง แต่ถ้าสังเกตให้ดีจะเห็นว่ายังไม่สามารถทะลุผ่านเส้น EMA200D สีส้มได้ ดังนั้นเราจึงยังไม่มั่นใจว่าการพักปรับฐานสิ้นสุดลงแล้วจริงหรือไม่ อย่างไรก็ตามจะพบว่า ได้เกิดช่องแนวโน้มขาขึ้นสีขาวขึ้นแล้ว และดัชนี SET ก็เคลื่อนขึ้นลงไปตามแนวช่องแนวโน้มนี้ ถ้าดูระดับสัญญาณ RSI พบว่าเข้าใกล้ระดับ 70% ที่บ่งชี้การซื้อมากเกินไปแล้ว ทำให้โอกาสที่ดัชนีจะผ่านแนวต้าน EMA200D เส้นสีส้มขึ้นไปได้แบบรวดเดียวมีน้อยลงครับShort URL =   http://bit.ly/1hITZAS

Inspiring investment hints. Click ! จุดประกายความคิดประเด็นการลงทุน คลิก! ]


==============================
ผ่างบการเงิน ชำแหละพื้นฐานหุ้น ลงทุนถูกเวลา รักษาต้นทุน เพิ่มพูนกระแสเงินสด

มูลค่ากิจการ = ส่วนของเจ้าของ + มูลค่าปัจจุบันของ [ส่วนของเจ้าของที่เพิ่มขึ้นและเงินปันผลที่ได้รับระหว่างเป็นเจ้าของกิจการ 10 ปี]

ค้นหาในกูเกิล "ลงทุนหุ้นไทย thstockinvest"