Friday, August 1, 2014

Please mind the "gap" between the train and platform !

ผมจดช่องแก็ปในกราฟรายวันของดัชนี SET บริเวณ เหนือ 1,400 จุด ขึ้นไปไว้ในเศษกระดาษมาได้ระยะหนึ่ง วันนี้ได้โอกาสถ่ายทอดลงบล็อกดังนี้ครับ
  • 1518.92 - 1521.79 (ถูกปิดแล้ว)
  • 1511.58 - 1512.32 (ถูกปิดแล้ว)
  • 1469.48 - 1471.69 
  • 1441.92 - 1444.98
  • 1419.96 - 1423.57

ณ สิ้นวันที่ 31 ก.ค. 2014 ราคาหุ้น ตามปิดช่องแก็ปที่เปิดไว้ลงมาถึง 1500 จุดแล้ว จะตามไปถึงสถานี 1469.48 หรือไม่ "โปรดระมัดระวังช่องระหว่างตัวรถไฟกับขอบชานชลา"

Short URL =  http://bit.ly/1qv2P7I

บริการดูกราฟหุ้นตามสั่ง คลิก! ]


==============================
ผ่างบการเงิน ชำแหละพื้นฐานหุ้น ลงทุนถูกเวลา รักษาต้นทุน เพิ่มพูนกระแสเงินสด

มูลค่ากิจการ = ส่วนของเจ้าของ + มูลค่าปัจจุบันของ [ส่วนของเจ้าของที่เพิ่มขึ้นและเงินปันผลที่ได้รับระหว่างเป็นเจ้าของกิจการ 10 ปี]

ค้นหาในเฟซบุ๊ค "thstockinvest"
ค้นหาในกูเกิล "ลงทุนหุ้นไทย thstockinvest"