Wednesday, July 23, 2014

ฝรั่งเพิ่งโผล่ออกจากกลีบเมฆ 22 ก.ค. 2014

ฝรั่งซื้อติดกันหลายวัน ผมเลยสั่งตัวเองวาดกราฟดูว่า ฝรั่งได้หุ้นไทยเยอะหรือยัง ตลาดใกล้พังแล้วจริงมั๊ย ไม่ต้องถามใครครับ ถามกราฟ เพราะกราฟไม่โกหก  ผมแวะร้านกราฟหุ้นตามสั่ง ขอกราฟ SET foreign fund flow มาดู ได้ดังรูปข้างล่างครับ จะเห็นว่า ฝรั่งขายหุ้นไทยออกไปเกือบ 260,000 ล้านบาทตลอดการเคลื่อนไหวในช่องขนานสีชมพู ตอนนี้เห็นชัดเจนว่า ฝรั่งเลิกซ่อนตัวอยู่ในกลีบเมฆ โผล่ออกมาซื้อหุ้นไทยอย่างเปิดเผย ใครว่า SET ปรับฐาน ต้องถามว่า หมายความว่าอย่างไร มากน้อยเท่าไรเรียกว่าปรับฐานที่ว่านั้น จากรูปจะเห็นเส้นประสีน้ำเงิน ชี้ไปทางขวาที่ตัวเลข -160,000 ล้านบาท ในขณะนี้ ฝรั่งยังจะเก็บหุ้นไทยไปเรื่อย ๆ จนไปชนเส้นประดังกล่าว แล้วถึงจะขาย ขยักแรก ผลของการไล่ซื้อนี้ผมยังสงสัยว่าจะทำให้หุ้นไทยขึ้นไปถึงยอดเดิมที่ 1,650 จุด นี่คือสิ่งที่เห็นในกราฟนะครับ ผมไม่ได้มโนขึ้นมาเอง อย่าสั่งซื้อขายหุ้น ถ้ายังไม่ได้ดูกราฟก่อน ถ้าดูไม่เป็นก็ต้องหาคนช่วยนะครับ เจ้านาย !

Short URL =  http://bit.ly/1A4Wy9n

บริการดูกราฟหุ้นตามสั่ง คลิก! ]


==============================
ผ่างบการเงิน ชำแหละพื้นฐานหุ้น ลงทุนถูกเวลา รักษาต้นทุน เพิ่มพูนกระแสเงินสด

มูลค่ากิจการ = ส่วนของเจ้าของ + มูลค่าปัจจุบันของ [ส่วนของเจ้าของที่เพิ่มขึ้นและเงินปันผลที่ได้รับระหว่างเป็นเจ้าของกิจการ 10 ปี]

ค้นหาในเฟซบุ๊ค "thstockinvest"
ค้นหาในกูเกิล "ลงทุนหุ้นไทย thstockinvest"