Friday, November 14, 2014

จีนเร่งลดมลพิษ ติดแผงโซลาร์ ทุกหลังคา อาคารบ้านเรือน

จีนเร่งลดมลพิษ ติดแผงโซลาร์ ทุกหลังคา อาคารบ้านเรือน สุดท้ายไทยก็คงไม่พ้นทำนองเดียวกัน fb/thstockinvest 

บริการดูกราฟหุ้นตามสั่ง คลิก! ]

==============================
ผ่างบการเงิน ชำแหละพื้นฐานหุ้น ลงทุนถูกเวลา รักษาต้นทุน เพิ่มพูนกระแสเงินสด

มูลค่ากิจการ = ส่วนของเจ้าของ + มูลค่าปัจจุบันของ [ส่วนของเจ้าของที่เพิ่มขึ้นและเงินปันผลที่ได้รับระหว่างเป็นเจ้าของกิจการ 10 ปี]

ค้นหาในเฟซบุ๊ค "thstockinvest"
ค้นหาในกูเกิล "ลงทุนหุ้นไทย thstockinvest"