Thursday, September 17, 2015

Netflix Inc. at a possible entry point 20150916ตังค์สดหมดแล้ว โอกาสมาได้แต่มองตาปริบ ๆ ตามภาพ ผมมโนล้วน ๆ นะครับ เข้า 99.70 ตั้ง stop loss 5% ที่ 94.70 ตั้งขายทำกำไร 20% ที่ 119.60 (แถว ๆ เส้น supply line พอดี) ผมเอามาแปะไว้ตรงนี้ ไว้อ่านทบทวน ฝึกฝนวินัยลงทุนครับ อะไรที่ทำได้ยาก ต้องฝึกทำบ่อย ๆ ใช้เครื่องมือช่วย พวก auto trade ทั้งหลายขนออกมาช่วยครับ ใครมีตังค์สดเหลือลองแทงหวยตามโพยนี้ดูสนุก ๆ ก็ได้นะครับ


Short URL =  http://bit.ly/1KoICZB

เข้าออกหุ้นตามแรงซื้อแรงขาย ระบบ WTBMS ช่วยตัดสินใจ ไม่ใช้อารมณ์ ! ]
==============================

ผ่างบการเงิน ชำแหละพื้นฐานหุ้น ลงทุนถูกเวลา รักษาต้นทุน เพิ่มพูนกระแสเงินสด

มูลค่ากิจการ = ส่วนของเจ้าของ + มูลค่าปัจจุบันของ [ส่วนของเจ้าของที่เพิ่มขึ้นและเงินปันผลที่ได้รับระหว่างเป็นเจ้าของกิจการ 10 ปี]

ค้นหาในเฟซบุ๊ค "WTBMS"

ค้นหาในกูเกิล "WTBMS"