Thursday, November 19, 2015

เพิ่มเติมเคล็ดวิชา 4×18 ในคัมภีร์มังกร


ทำกำไรครั้งละ 4% สะสมไปเหมือน #แมลงผึ้งผนวกรัง เหมือน #ตัวปลวกสร้างจอม
ดูรายละเอียด [ที่นี่]


Short URL =  http://bit.ly/1kGw37b

เข้าออกหุ้นตามแรงซื้อแรงขาย ระบบ WTBMS ช่วยตัดสินใจ ไม่ใช้อารมณ์ ! ]
==============================

ผ่างบการเงิน ชำแหละพื้นฐานหุ้น ลงทุนถูกเวลา รักษาต้นทุน เพิ่มพูนกระแสเงินสด

มูลค่า กิจการ = ส่วนของเจ้าของ + มูลค่าปัจจุบันของ [ส่วนของเจ้าของที่เพิ่มขึ้นและเงินปันผลที่ได้รับระหว่างเป็นเจ้าของกิจการ 10 ปี]

ค้นหาในเฟซบุ๊ค "WTBMS"

ค้นหาในกูเกิล "WTBMS"