Monday, April 2, 2012

หุ้น IVL ใครขายไปแล้วเป็นหมู่ คนที่ยังอยู่คือจ่า 30 มีนาคม 2012 ต่างชาติ NVDR ทุบเอาไปได้เจ็ดแสนหุ้น

ณ สิ้นวันที่ 30 มีนาคม 2012 ปริมาณหุ้น IVL ในมือของต่างชาติ NVDR (เส้นกราฟหนาสีฟ้า อ่านค่าจากแกนตั้งด้านซ้าย) ยังคงไต่ระดับขึ้นไปช้า ๆ ส่วนกราฟราคาหุ้น (เส้นกราฟหนาสีแดง) ยังคงอยู่ในกรอบรูปธงสามเหลี่ยม กราฟได้ออกข้างมาไกลเกือบถึงปลายธง เมื่อต้นสัปดาห์ที่แล้วผมคาดว่าน่าจะรู้หมู่หรือจ่าภายในสิ้นสัปดาห์ แต่ก็ไม่ได้รู้เพราะกราฟราคายังคงอยู่ในธงสามเหลี่ยมต่อไป (ดูภาพข้างล่าง) แม้ไม่ได้รู้หมู่หรือจ่า แต่วันสิ้นสัปดาห์เราก็ได้รู้ว่า ต่างชาติ NVDR ทุบเอาหุ้น IVL ไปได้อีกประมาณเจ็ดแสนหุ้นครับ ณ ตอนนี้ผมรู้แต่ว่า ใครที่ทนไม่ไหวขายออกไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วคือหมู่ ส่วนคนที่ยังอยู่มีแนวโน้มว่าจะเป็นจ่า ส่วนต่างชาติ ยังคงเป็นนายพลเหมือนที่ผ่าน ๆ มาครับ===================================================

ติดตาม "ลงทุนหุ้นไทย" ที่
หาเพื่อนนักลงทุนในกลุ่มสนทนา " ชำแหละพื้นฐานหุ้น"