Monday, April 16, 2012

การตกของราคาหุ้น IVL ในระยะนี้ ช่วยเพิ่มความสมบูรณ์ของรูปกราฟแบบ reverse head and shoulders


ก่อนวันหยุดยาวในเทศกาลสงกรานต์ ราคาหุ้น IVL ได้หลุดกรอบสามเหลี่ยมรูปธงที่ยืนมาได้เกือบสองเดือนลงมา และได้ลดลงอย่างรวดเร็วจนเกือบจะแตะเส้นขอบล่างของช่องแนวโน้มราคาแล้ว เมื่อดูกราฟหุ้นรายวัน ผมสังเกตเห็นว่า รูปกราฟหุ้น IVL ในรอบ 1 ปีที่ผ่านมามีลักษณะคล้ายกับรูปแบบ "reverse head and shoulders" หรือแบบหัวและไหล่กลับด้าน ดังแนวร่างเส้นประสีชมพูในภาพข้างล่าง ดังนั้นการปรับตัวลงของราคาหุ้น IVL ในระยะนี้จึงเป็นการเพิ่มความเป็นไปได้ที่การฟอร์มตัวเป็นรูปหัวและไหล่กลับด้านจะเป็นไปอย่างครบสมบูรณ์มากขึ้น ในตอนนี้เรามีไหล่ซ้าย และหัว ครบสมบูรณ์แล้ว ส่วนไหล่ขวา ก็สร้างมาได้ครึ่งหนึ่งแล้ว รอเพียงการฟื้นตัวของราคาหุ้นกลับไปที่ระดับ 40 บาทอีกครั้งหนึ่งก็จะได้ไหล่ขวาครบสมบูรณ์  ผมลองลากเส้นเชื่อมจุดรอยต่อระหว่างหัวและไหล่ทั้งสองข้าง (จุดคอ) แล้ววัดระยะแนวดิ่งจากเส้นนี้ไปถึงจุดต่ำสุดของกราฟ แล้วเอาความยาวดังกล่าวไปต่อที่บริเวณซึ่งคาดว่าการฟอร์มตัวของไหล่ขวาจะเสร็จสมบูรณ์ ในภาพผมคาดว่าจะเกิดแถว ๆ ราคา 40 บาท ดังนั้นถ้ารูปกราฟเป็นแบบ reverse head and shoulders ครบถ้วนพร้อม ๆ กันกับปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มสูงขึ้นมาก ๆ มีโอกาสสูงมากที่ราคาหุ้นจะปรับขึ้นไปเกิน 60 บาทครับ แต่ถ้าปริมาณซื้อขายไม่เพิ่มขึ้นพร้อม ๆ การฟอร์มตัวครบสมบูรณ์ โอกาสที่ราคาจะไปเกิน 60 บาทก็จะน้อยลงไปครับ สำหรับวงกลมเส้นประสีชมพูที่ด้านล่างขวาของภาพ แสดงให้เห็นว่าเกิดการขายมากเกินไปขึ้นแล้วครับ


===================================================

ติดตาม "ลงทุนหุ้นไทย" ที่
หาเพื่อนนักลงทุนในกลุ่มสนทนา " ชำแหละพื้นฐานหุ้น"