Friday, June 27, 2014

วันที่ 26 มิ.ย. 2014 หุ้น Facebook ผ่าน supply line เส้นที่ 5 เข้าใกล้จุดสูงสุดเดิมแล้ว

การพักปรับฐานของราคาหุ้น Facebook รอบล่าสุดได้เดินทางผ่านเส้น supply line ต่าง ๆ มาได้ 5 เส้นจนเข้าสู่ระยะสุดท้ายแล้ว ในขณะนี้ เมื่อผ่านเส้นสีเขียวซึ่งเป็นระดับของจุดต่ำหลัก ๆ อันสุดท้ายได้ก็เป็นอันว่า น่าจะผ่านไปยังจุดสูงสุดเดิมได้ไม่ยากแล้ว แต่เมื่อถึงแล้วจะผ่านไปทำจุดสูงสุดใหม่เลยรวดเดียว หรือจะย้อยกลับลงมาก่อนค่อยขึ้นไปใหม่ ก็ต้องตามดูกันต่อไปครับ


fb/thstockinvest (message มาถามได้ครับ)

Short URL =  http://bit.ly/1licsSM

บริการดูกราฟหุ้นตามสั่ง คลิก! ]


==============================
ผ่างบการเงิน ชำแหละพื้นฐานหุ้น ลงทุนถูกเวลา รักษาต้นทุน เพิ่มพูนกระแสเงินสด

มูลค่ากิจการ = ส่วนของเจ้าของ + มูลค่าปัจจุบันของ [ส่วนของเจ้าของที่เพิ่มขึ้นและเงินปันผลที่ได้รับระหว่างเป็นเจ้าของกิจการ 10 ปี]

ค้นหาในเฟซบุ๊ค "thstockinvest"
ค้นหาในกูเกิล "ลงทุนหุ้นไทย thstockinvest"