Wednesday, March 25, 2015

ลงทุนอย่างเข้าใจ ให้เวลา อย่าคิดมาก


ในกราฟรายวันนี้ ผมย้อนกลับไปเอาฉากตอนที่หุ้น DEMCO ยังมีราคาอยู่แถว ๆ 6 - 7 บาท มาเป็นกรณีศึกษาการลงทุน ท่านที่ไม่คิดมาก ถือหลัก Simple Is Beautiful จะสังเกตว่า การเข้าซื้อขายหุ้นให้ได้กำไร เราต้องการสามสิ่งคือ

 1. เข้าใจหลักการลงทุน 
 2. เวลา 
 3. ไม่คิดมาก

ประการแรก เข้าใจหลักการลงทุนที่ว่ากำไรจะเกิดขึ้นได้เมื่อเรา ซื้อมาถูก ขายไปแพง หรือ ซื้อมาแพง ขายไปแพงกว่า หุ้นถูก หุ้นแพง ดูยังไง ก็ดูว่าคนส่วนใหญ่ในตลาดคิดยังไงผ่านเครื่องมือทางเทคนิคต่าง ๆ เช่น นักลงทุนคิดว่าหุ้นราคาถูกเมื่อหุ้นถูกขายออกมาจนไม่มีใครอยากซื้อแล้ว เครื่องมือ RSI ลงไปต่ำกว่า 30% เครื่องมือ MACD ลงไปติดลบ เป็นเสื้อผ้าก็ถูกเอามากองเลหลังตามทางเดินแล้ว เป็นหุ้นราคาก็ลดลงมามากแล้ว แต่หุ้นไม่เหมือนเสื้อผ้าเลหลัง ตรงที่ตลาดอาจกลับมาสนใจสินค้าตัวนี้อีกได้เรื่อย ๆ เป็นรอบ ๆ ไป เมื่อใดเครื่องมือแสดงว่า ตลาดเริ่มสนใจหุ้นตัวนั้นอีกครั้ง ก็เป็นโอกาสที่เราจะเข้าไปลงทุน ในภาพนี้ คือหลังจากที่เครื่องมือ RSI เริ่มย้อนกลับขึ้นไปมากกว่า 30% และเครื่องมือ MACD เริ่มย้อนกลับขึ้นไปทางด้านบน โดยเส้น MACD ตัดผ่านเส้น Signal ขึ้นไป

ในทางตรงข้าม ถ้าหุ้นขึ้นมามากแล้ว คนในตลาดคิดกันว่า แพงเกินไปแล้ว เครื่องมือ RSI จะแสดงค่ามากกว่า 70% เครื่องมือ MACD จะขึ้นไปอยู่ด้านบวก เมื่อค่า RSI เริ่มย้อนกลับลงมา และ เส้น MACD ตัดผ่านเส้น Signal ลงมา ก็บ่งชี้ว่า จบรอบ หุ้นแพงไม่มีใครอยากซื้อเพื่อไปขายต่อแพงกว่านั้นอีกแล้ว เรียกสั้น ๆ ว่า แพงเวอร์ ดังนั้น

 • ซื้อถูก ก็คือ เข้าลงทุนเมื่อ RSI ฟื้นจากต่ำกว่า 30% ขึ้นมา และ MACD ตัด Signal ขึ้นไป
 • ขายแพง ก็คือ ขายทำกำไรเมื่อ RSI ย้อนลงมาจากสูงกว่า 70% และ MACD ตัด Signal ลงมา
ประการที่สอง หุ้นต้องใช้เวลาในการเพิ่มราคา เราต้องอดทนรอให้ได้

ประการที่สาม ไม่คิดมาก เมื่อเครื่องมือทางเทคนิคบอกว่า หุ้นถูก (ในสายตาของนักลงทุน) เราก็เข้าลงทุน เมื่อเครื่องมือทางเทคนิคบอกว่า หุ้นแพงเวอร์ (ในสายตาของนักลงทุน) เราก็ขายทำกำไร ข้อนี้ทำยากมาก ๆ เพื่อนนักลงทุนคงทราบกันดี

นอกจากเครื่องมือทางเทคนิคยอดนิยมที่ช่วยหยั่งความคิด ช่วยดูทัศนคติของคนในตลาดหุ้นที่มีต่อหุ้นตัวนั้นเช่น RSI และ MACD แล้ว อีกเครื่องมือหนึ่งที่ช่วยในการมองสถานการณ์ให้ชัดเจนมากขึ้นได้ คือ การหยั่งความแรงของการซื้อ และการขายหุ้นตัวนั้นของนักลงทุน ด้วยเครื่องมือ Tom DeMark sequential count ซึ่งผมเคยโพสต์หลักการนับไว้ที่ 


ตามกราฟในภาพ หากใช้เครื่องมือ TD sequential count ประกอบกับเครื่องมือ RSI และ MACD ช่วยในการลงทุน เราจะเข้าซื้อหุ้น DEMCO ที่ราคาเปิด 6.85 บาท ของวันที่ 8 มกราคม 2014 และขายทำกำไรที่ราคาเปิด 10.20 บาท ของวันที่ 24 มีนาคม 2014 คิดเป็นผลตอบแทน 48.91% ในเวลา 47 วัน เทียบเท่าดอกเบี้ยทบต้น 544.36% 

เขียนมาถึงตรงนี้ ผมคิดคำขวัญในการลงทุนขึ้นมาได้อย่างหนึ่ง ไว้ท่องจำสั้น ๆ ตามนี้ครับ

"ลงทุนอย่างเข้าใจ ให้เวลา อย่าคิดมาก"

เข้าใจโดยมองภาพผ่านเครื่องมือทางเทคนิค หากทำเองไม่เป็นให้คนทำเป็นช่วยครับ !

  FB inbox มาที่ @ thstockinvest


  Short URL =  http://bit.ly/1FQ06kD  เข้าออกหุ้นตามแรงซื้อแรงขาย ระบบ WTBMS ช่วยตัดสินใจ ไม่ใช้อารมณ์ ! ]
  ==============================

  ผ่างบการเงิน ชำแหละพื้นฐานหุ้น ลงทุนถูกเวลา รักษาต้นทุน เพิ่มพูนกระแสเงินสด

  มูลค่ากิจการ = ส่วนของเจ้าของ + มูลค่าปัจจุบันของ [ส่วนของเจ้าของที่เพิ่มขึ้นและเงินปันผลที่ได้รับระหว่างเป็นเจ้าของกิจการ 10 ปี]

  ค้นหาในเฟซบุ๊ค "thstockinvest"

  ค้นหาในกูเกิล "ลงทุนหุ้นไทย thstockinvest"