Friday, January 22, 2016

โอกาสย่อมมีอยู่เสมอ แม้ในวิกฤติหุ้นจีน

โอกาสย่อมมีอยู่เสมอ แม้ในวิกฤติหุ้นจีน ตามภาพ ในรอบ 5 วันมานี้ มีโอกาสตั้ง 2 ครั้งครับ ช่วงนี้เห็นคลิปของคุณบัณฑิต อึ้งรังษี ใน fb news feed บ่อย ๆ ที่ว่า "สำเร็จ สบาย ๆ"  มันก็เหมือนในกราฟนี้แหละ อะไรที่มันยาก อย่าไปทำ เลือกทำแต่ที่ง่าย ๆ สิครับShort URL =  http://bit.ly/1nBTmjM

เข้าออกหุ้นตามแรงซื้อแรงขาย ระบบ WTBMS ช่วยตัดสินใจ ไม่ใช้อารมณ์ ! ]
==============================

ผ่างบการเงิน ชำแหละพื้นฐานหุ้น ลงทุนถูกเวลา รักษาต้นทุน เพิ่มพูนกระแสเงินสด

มูลค่ากิจการ = ส่วนของเจ้าของ + มูลค่าปัจจุบันของ [ส่วนของเจ้าของที่เพิ่มขึ้นและเงินปันผลที่ได้รับระหว่างเป็นเจ้าของกิจการ 10 ปี]

ค้นหาในเฟซบุ๊ค "WTBMS"

ค้นหาในกูเกิล "WTBMS"