Monday, September 27, 2010

GOOG (Google Inc.) หุ้นในดวงใจ ตามแนว วิชัย วชิรพงศ์

งานหลักของนักลงทุนที่จะต้องทำเป็นประจำไม่ใช่การเฝ้าหน้าจอเพื่อลุ้นราคาหุ้นในพอร์ต แต่เป็นการเสาะแสวงหา หุ้นในดวงใ ให้พบ เมื่อพบแล้ว งานที่จะต้องทำต่อไปคือ การหาจังหวะเข้าซื้อ และจังหวะขายออกให้เหมาะสม ซึ่งควรจะดำเนินการในกรอบระยะเวลาที่ค่อนข้างยาว เนื่องจากมีนักลงทุนที่ประสบความสำเร็จจำนวนไม่น้อยที่ได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าการลงทุนในระยะยาวย่อมดีกว่าการซื้อขายบ่อย ๆ


การหาหุ้นในดวงใจนั้น คุณวิชัย  วชิรพงศ์ แนะนำให้ดู หุ้นตัวที่ราคาเพิ่ม แต่ปริมาณซื้อขายลด  ซึ่งปรากฏการณ์นี้อธิบายได้ว่า มีความต้องการเป็นเจ้าของหุ้นตัวนี้มาก เมื่อนักลงทุนซื้อหุ้นได้แล้วจะเก็บหุ้นไว้ไม่ปล่อยออก ทำให้มีหุ้นที่หมุนเวียนซื้อขายอยู่ในตลาดน้อยลงเรื่อย ๆ แสดงว่าเป็นหุ้นที่ดี คนที่ต้องการหุ้นจึงต้องทยอยซื้อแพงขึ้นเรื่อย ๆ


ในโพสต์นี้ ผมขอนำเสนอ หุ้น GOOG (Google Inc.) ซึ่งเป็นตัวที่ผมคิดว่าเป็นหุ้นในดวงใจได้ เนื่องจากในช่วงที่เป็นขาขึ้นนั้น หุ้นมีปริมาณซื้อขายลดลงเรื่อย ๆ ในขณะที่ราคาทยอยเพิ่มสูงขึ้น กราฟข้างล่างได้แสดงให้เห็นปรากฏการณ์นี้มาแล้วสองรอบในช่วงห้าปีที่ผ่านมาติดตาม "ลงทุนหุ้นไทย" ที่    facebook.com/thstockinvest    twitter.com/thstockinvest 

เรียนรู้การดูกราฟหุ้นทางเทคนิคได้ที่ Free Stock Technical Analysis Tutorial

หาเพื่อนนักลงทุนในกลุ่มสนทนา  ชำแหละพื้นฐานหุ้น