Wednesday, January 15, 2014

ภาพใหญ่ the big picture ของหุ้น JAS รายวัน สิ้นสุดพักเที่ยงวันที่ 15 ม.ค. 2014

ผมเอาภาพใหญ่ the big picture ของหุ้น JAS รายวัน มาฝากเพื่อนนักลงทุนครับ สัญญาณ Buy และ Sell ในภาพเป็นการตัดกันของ EMA5D และ EMA10D ผมได้ปรับแนวเส้นขอบบน ขอบล่าง และแกนกลางของช่องแนวโน้มขาขึ้นใหม่ให้สะท้อนพัฒนาการล่าสุดครับ ข้อสังเกตที่น่าติดตามดูต่อไปคือ EMA100D สีชมพู ได้ลู่เข้าหา EMA200D สีส้มมากแล้ว ถ้าเส้นสีชมพูตัดผ่านเส้นสีส้มลงไปก็เข้าสู่แนวโน้มขาลง แต่ถ้าไม่ตัดลงแต่ฟื้นกลับขึ้นไปได้ ก็บ่งชี้ว่าสิ้นสุดการพักปรับฐานครับ

Short URL =  http://bit.ly/1m5kUsF


Inspiring investment hints. Click ! จุดประกายความคิดติดประเด็นการลงทุน คลิก! ]

==============================
ผ่างบการเงิน ชำแหละพื้นฐานหุ้น ลงทุนถูกเวลา รักษาต้นทุน เพิ่มพูนกระแสเงินสด

มูลค่ากิจการ = ส่วนของเจ้าของ + มูลค่าปัจจุบันของ [ส่วนของเจ้าของที่เพิ่มขึ้นและเงินปันผลที่ได้รับระหว่างเป็นเจ้าของกิจการ 10 ปี]

ค้นหาในกูเกิล "ลงทุนหุ้นไทย thstockinvest"

หาเพื่อนนักลงทุนในกลุ่มสนทนา " ชำแหละพื้นฐานหุ้น"