Wednesday, April 2, 2014

ติดตามปริมาณเงินลงทุนสะสมของนักลงทุนต่างชาติใน SET สิ้นวันที่ 1 เม.ย. 2014

วลี "The return of guavas." ฝรั่งกลับมาแว้ว ฮิตขึ้นมาอีกครั้งหลังจากที่นักลงทุนต่างชาติซื้อหุ้นไทยติดต่อกันหลายวัน สำหรับผมแล้ว ไม่แน่ใจเอาเลยครับว่าฝรั่งจะหล่นจากต้นอีกหรือเปล่า จะอยู่ยาวแค่ไหน ทำให้ต้องตรวจสอบจากกราฟปริมาณเงินลงทุนสะสมใน SET ของนักลงทุนต่างชาติ จากกราฟเส้น EMA5D สีเหลือง อยู่สูงกว่า EMA10D สีฟ้าแล้ว และทั้งสองเส้นได้ผ่านด่าน supply line เส้นประสีขาวเส้นแรกมาได้แล้ว กำลังไต่ขึ้นไปหา supply line เส้นประสีขาวเส้นที่สอง ฝรั่งรู้ข่าวลึกอะไรที่เรายังไม่รู้ หรือว่าแค่ช้อนหุ้นไว้ขายสั้น ๆ ผมมีความรู้สึก Deja Vu ขึ้นมาพอสมควร เพราะมันคล้าย ๆ กับสงกรานต์ปี 52 และ 53 ซึ่งสองครั้งนั้นย้อนกลับไปดูได้ว่าฝรั่งได้หุ้นไปในช่วงราคาต่ำมากจริง ๆ ครับShort URL =  http://bit.ly/1jyU5MzInspiring investment hints. Click ! จุดประกายความคิดติดประเด็นการลงทุน คลิก! ]


==============================
ผ่างบการเงิน ชำแหละพื้นฐานหุ้น ลงทุนถูกเวลา รักษาต้นทุน เพิ่มพูนกระแสเงินสด

มูลค่ากิจการ = ส่วนของเจ้าของ + มูลค่าปัจจุบันของ [ส่วนของเจ้าของที่เพิ่มขึ้นและเงินปันผลที่ได้รับระหว่างเป็นเจ้าของกิจการ 10 ปี]

ค้นหาในกูเกิล "ลงทุนหุ้นไทย thstockinvest"