Sunday, August 9, 2015

โรงไฟฟ้าแสงแดดลอยน้ำ แก้ปัญหาภัยแล้ง เพิ่มแรงไฟ

บิล เกตส์ ทุ่มทุนสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีแบตเตอรี่ เพื่อเก็บพลังงานที่สะสมได้จากแผงโซลาร์ ใครว่า เทรนด์นี้เป็นเรื่องฉาบฉวย ชั่วคราว ผมว่าไม่ใช่ ล่าสุด เมื่อเดือนเมษายน 2015 Kyocera TCL Solar LLC กิจการร่วมค้าระหว่าง Kyocera Corporation และ Century Tokyo Leasing Corporation ประกาศความสำเร็จในการพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังแสงแดดลอยน้ำ ในแหล่งน้ำชุมชนสองแห่งคือ  Nishihira Pond และ Higashihira Pond ที่เมือง Kato City จังหวัด Hyogo ประเทศญี่ปุ่น โรงไฟฟ้าทั้งสองแห่งรวมกันผลิตไฟฟ้า 3.3 ล้านหน่วยต่อปี เพียงพอป้อนชุมชนขนาด 920 ครัวเรือน (สมมุติว่าแต่ละครัวเรือนใช้ไฟฟ้าปีละ 3,600 หน่วย)

ทำไมต้องลอยน้ำ ?
  • แผงโซลาร์ที่อยู่เหนือน้ำมีอุณหภูมิต่ำกว่า แผงเหนือดิน หรือ แผงเหนือหลังคาบ้าน ทำให้ผลิตไฟฟ้าออกมามากกว่า
  • เพิ่มร่มเงาให้ผิวน้ำทำให้ลดการระเหยของน้ำ และการเติบโตของสาหร่ายใต้น้ำที่มีมากเกินไป แก้ปัญหาภัยแล้ง รักษาน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคได้เป็นอย่างดี
  • ความยืดหยุ่นของทุ่นลอยที่รองรับแผงโซลาร์ลอยน้ำทุ่นทำให้ทนพายุได้ วัสดุที่ใช้ทำทุ่นเป็น HDPE ที่รีไซเคิลได้ 100% ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมของแหล่งน้ำ
บมจ.ไทยน่าจะเอามาทำดูบ้างนะครับ

Short URL =  http://bit.ly/1KbaSix

เข้าออกหุ้นตามแรงซื้อแรงขาย ระบบ WTBMS ช่วยตัดสินใจ ไม่ใช้อารมณ์ ! ]
==============================

ผ่างบการเงิน ชำแหละพื้นฐานหุ้น ลงทุนถูกเวลา รักษาต้นทุน เพิ่มพูนกระแสเงินสด

มูลค่ากิจการ = ส่วนของเจ้าของ + มูลค่าปัจจุบันของ [ส่วนของเจ้าของที่เพิ่มขึ้นและเงินปันผลที่ได้รับระหว่างเป็นเจ้าของกิจการ 10 ปี]

ค้นหาในเฟซบุ๊ค "WTBMS"

ค้นหาในกูเกิล "WTBMS"