Sunday, August 16, 2015

CK big picture 20150814กราฟรายเดือนของ CK ยังคงมองได้ว่ากำลังอยู่ในรูปกราฟ cup with a handle และอยู่ในช่วงท้ายของการสร้าง handle ราคาหุ้นจะต้องเอาชนะเส้น supply line สีส้มเฉียงลงให้ได้ก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นขาขึ้น เมื่อดูสัญญาณ MACD พบว่าเข้าสู่แดนลบ และยังคงมีแนวโน้มไปทางลง ด้านสัญญาณ RSI ตอนนี้อยู่ที่กลาง ๆ 56%  แท่งกราฟเดือนสิงหาคม 2015 หลุดเส้นแนวรับสีส้มแรกลงมาแล้ว ยังมีแนวรับอีกเส้นรออยู่แถว ๆ 21 บาทครับ

Short URL = http://bit.ly/1gLJ8JD

เข้าออกหุ้นตามแรงซื้อแรงขาย ระบบ WTBMS ช่วยตัดสินใจ ไม่ใช้อารมณ์ ! ]
==============================

ผ่างบการเงิน ชำแหละพื้นฐานหุ้น ลงทุนถูกเวลา รักษาต้นทุน เพิ่มพูนกระแสเงินสด

มูลค่ากิจการ = ส่วนของเจ้าของ + มูลค่าปัจจุบันของ [ส่วนของเจ้าของที่เพิ่มขึ้นและเงินปันผลที่ได้รับระหว่างเป็นเจ้าของกิจการ 10 ปี]

ค้นหาในเฟซบุ๊ค "WTBMS"

ค้นหาในกูเกิล "WTBMS"