Sunday, August 16, 2015

ITD big picture 20150814


กราฟรายเดือนของ ITD ได้ผ่านความพยายามทำจุดยอดใหม่แต่ไม่สำเร็จมาแล้วสองครั้ง ขณะนี้กำลังพยายามยืนเหนือเส้น EMA200 เดือน สีแดง  การวิ่งครั้งล่าสุดจาก 3.22 บาท ไปหา 9.60 บาท ทำให้คาดการณ์ได้ว่า การพักปรับฐานมีเป้าหมายสำคัญอยู่ที่ 7.16 บาท 6.50 บาท 5.66 บาท และ 4.59 บาท สำหรับขนาดการปรับฐาน -38.2% -48.6% -61.8% และ -78.6% ตามลำดับ ราคาหุ้นจะต้องเอาชนะเส้น supply line สีส้มเฉียงลงให้ได้ก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นขาขึ้น เมื่อดูสัญญาณ MACD พบว่ากำลังจะเปลี่ยนทิศไปทางด้านลบ ด้านสัญญาณ RSI ตอนนี้อยู่ที่กลาง ๆ 57%  แท่งกราฟเดือน สิงหาคม 2015 หลุดเส้นแนวรับสีส้มลงมาแล้ว ยังมีแนวรับอีกสองเส้นคือ EMA200 เดือน สีแดง และ EMA100 เดือน สีน้ำเงิน รออยู่แถว ๆ 7 บาท และ 5.40 บาท ตามลำดับครับ

Short URL =  http://bit.ly/1K0SXPZ

เข้าออกหุ้นตามแรงซื้อแรงขาย ระบบ WTBMS ช่วยตัดสินใจ ไม่ใช้อารมณ์ ! ]
==============================

ผ่างบการเงิน ชำแหละพื้นฐานหุ้น ลงทุนถูกเวลา รักษาต้นทุน เพิ่มพูนกระแสเงินสด

มูลค่ากิจการ = ส่วนของเจ้าของ + มูลค่าปัจจุบันของ [ส่วนของเจ้าของที่เพิ่มขึ้นและเงินปันผลที่ได้รับระหว่างเป็นเจ้าของกิจการ 10 ปี]

ค้นหาในเฟซบุ๊ค "WTBMS"

ค้นหาในกูเกิล "WTBMS"