Tuesday, August 16, 2011

รายได้และกำไรสุทธิคาดหมายของ IVL ไตรมาส 2011Q3 ตามเป้ารายได้ใหม่ของผู้บริหาร


จากการที่ผมได้ทำการวิเคราะห์แนวโน้ม revenue หุ้น IVL ด้วยหลักสถิติ data regression โดยใช้สมการแนวโน้มแบบเชิงเส้น และแบบเอกซ์โปเนนเชียล แล้วนำผลของทั้งสองแบบมาหาค่าเฉลี่ย แล้วได้ค่า revenue คาดหมายสำหรับไตรมาส 2011Q3 เท่ากับ 10.18 บาทต่อหุ้น ซึ่งเพื่อนนักลงทุนสามารถย้อนกลับไปอ่านได้ (ที่นี่) ในวันนี้ทาง IVL ได้ทำการปรับเป้าหมายรายได้สำหรับปี 2011 จากเดิมที่เพิ่มขึ้น +70 % yoy เป็น +110 % yoy ทำให้เราได้ข้อมูลใหม่ประกอบการคาดการณ์รายได้และกำไรสำหรับไตรมาส 2011Q3 เพิ่มขึ้นอีก ผมจะใช้ข้อมูลใหม่นี้ในการปรับการวิเคราะห์และติดตามผลการดำเนินกิจการของ IVL ให้ถูกต้องมากขึ้น ขั้นตอนมีดังนี้ครับ 
 • ผู้บริหารของ IVL คาดว่ารายได้ในปี 2011 จะเพิ่มขึ้น +110% yoy หมายความว่า รายได้ของปี 2011 น่าจะเท่ากับ รายได้ของปี 2010 + ( 1.10 * รายได้ของปี 2010 )
 • จากข้อมูลที่มีอยู่ในผลการชำแหละพื้นฐานหุ้น IVL ฉบับสมบูรณ์ สิ้นสุด 2011Q1 (ที่นี่) รายได้ของปี 2010 เท่ากับ ( 5.64 + 5.69 + 5.61 + 5.84 ) = 22.78 บาท ดังนั้นในปี 2011 รายได้จะเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วอีก 1.10 * 22.78 = 25.06 บาท หรือพูดได้ว่า ในปี 2011 ผู้บริหารคาดหมายรายได้ 22.78 + 25.06 = 47.84 บาท
 • จากข้อมูลรายได้ของปี 2011 จนถึงปัจจุบัน IVL มีรายได้แล้ว 9.82 + 10.81 = 20.63 บาท ดังนั้น รายได้ที่น่าจะทำได้สำหรับครึ่งหลังของปี 2011 คือ 47.84 - 20.63 = 27.21 บาท
 • สมมมุติว่า ไตรมาส 2011Q3 และ 2011Q4 มีรายได้เท่ากัน จะได้ว่าแต่ละไตรมาสมีรายได้ 27.21 / 2 = 13.60 บาท ดังนั้น การคาดการณ์รายได้ 2011Q3 เท่ากับ 10.18 บาท ที่ได้จากค่าเฉลี่ยของ data regression แบบเชิงเส้นและแบบเอกซ์โปเนนเชียลจึงค่อนข้างอนุรักษ์นิยมเกินไปเทียบกับคาดการณ์รายได้ใหม่ของผู้บริหาร ดังนั้นจึงควรปรับสมการ regression ให้ได้แนวโน้มรายได้ที่สูงมากขึ้น ซึ่งผมขอยกไปกล่าวในโพสต์หน้านะครับ
 • จากข้อมูลที่มีอยู่ในผลการชำแหละพื้นฐานหุ้น IVL ฉบับสมบูรณ์ สิ้นสุด 2011Q1 (ที่นี่) ผมเคยชี้ไว้ว่าค่า EPS รายไตรมาส เทียบกับรายได้ของ IVL มีค่าเพิ่มขึ้นเรื่อย โดยในไตรมาส 2011Q1 มี่ค่าประมาณ 10 % ดังนั้นจึงคาดหมาย EPS สำหรับไตรมาส 2011Q3 ตามข้อมูลใหม่ดังกล่าวมาแล้วได้เท่ากับ 0.10 * รายได้ไตรมาส 2011Q3 = 0.10 * 13.6 = 1.36 บาทต่อหุ้น ตรงกับผลที่หาได้ตามแนวการวิเคราะห์ด้วยค่าเฉลี่ยของ data regression แบบเชิงเส้นและเอกซ์โปเนนเชียล ที่ได้ค่า EPS = 1.36 บาทต่อหุ้น อย่างที่ผมก็ไม่เคยคาดคิดมาก่อนจนเดี๋ยวนี้เองครับ เพื่อนนักลงทุนสามารถย้อนกลับไปอ่านคาดหมาย EPS ของ 2011Q3 ที่ผมโพสต์เมื่อวานได้ (ที่นี่) ครับ
  =============================================
  ติดตาม "ลงทุนหุ้นไทย" ที่
  เรียนรู้การดูกราฟหุ้นทางเทคนิคได้ที่ Free Stock Technical Analysis Tutorial
  หาเพื่อนนักลงทุนในกลุ่มสนทนา " ชำแหละพื้นฐานหุ้น"