Monday, August 1, 2011

ชวนแอบดูหุ้นซุ่มเงียบ รอเวลากลับมาวิ่ง (Super-stocks Return)

หุ้นหลายตัวเคยแสดงศักยภาพในการวิ่งของราคามาก่อน ต่อมามีการพักฐานใหญ่เปิดโอกาสให้นักลงทุนที่เคยตกรถไปได้ขึ้นบ้าง เมื่อโอกาสเช่นนี้มาถึง เพื่อนนักลงทุนควรเข้าไปชำแหละพื้นฐานหุ้นนั้น ๆ เพื่อ 
ดูว่าหุ้นมีพื้นฐานดีพอที่จะวิ่งอีกครั้งหลังจากพักเหนื่อยแล้วได้หรือไม่


PTL
TASCO 
CK 
KIAT
[ SAT ] [ DRT ] [ HMPRO ] [ PS ] [ AJ ] [ GLOBAL ] [ TCAP ] [ TISCO ] 
[ IRC ] [ TVO ] [ TMB ] [ KCE ] [ STPI ] [ TTW ] [ EASTW ] [ KTC ] [ IVL ] ====================================================================
ติดตาม "ลงทุนหุ้นไทย" ที่    facebook.com/thstockinvest    twitter.com/thstockinvest 

เรียนรู้การดูกราฟหุ้นทางเทคนิคได้ที่ Free Stock Technical Analysis Tutorial

หาเพื่อนนักลงทุนในกลุ่มสนทนา " ชำแหละพื้นฐานหุ้น

เก็บความรู้ลงกล่อง " ผ่างบการเงิน ชำแหละพื้นฐานหุ้น ลงทุนถูกเวลา"