Wednesday, November 9, 2011

การทำใบหุ้นบริษัทด้วยตนเอง

นักลงทุนที่ถือหุ้นในบริษัทซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์โดยส่วนใหญ่จะถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น (scriptless holding) ผ่านศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แต่สำหรับกิจการนอกตลาดหลักทรัพย์โดยเฉพาะบริษัทขนาดเล็กทั้งหลายแล้ว อาจจะไม่เคยทำใบหุ้นแจกให้ผู้ถือหุ้นเลยด้วยซ้ำไป ถ้าท่านเป็นเจ้าของบริษัท หรือคิดจะก่อตั้งบริษัท และต้องการทำให้ถูกต้องตามกฎหมายแล้ว ท่านจะต้องทำใบหุ้นแจกให้ผู้ถือหุ้นทุกราย แล้ว "ใบหุ้น" ตามที่กฎหมายกำหนดนั้นเขาทำกันอย่างไร ? มาตามดูกันครับ


เมื่อมีการจัดตั้งบริษัทขึ้นมา ผู้บริหารบริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมายในการออกใบสำคัญแสดงการถือหุ้นในบริษัท (ใบหุ้น) ให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกรายไว้เป็นหลักฐาน และเพื่อการจำหน่ายถ่ายโอนและเปลี่ยนมือกันได้ต่อไป การทำใบหุ้นด้วยตนเองไม่ใช่เรื่องยาก แต่น้อยคนที่จะรู้วิธีการทำ ขั้นตอนต่อไปนี้จะพาคุณสร้างใบหุ้นที่สวยงามด้วยตนเองอย่างง่ายดาย

1. ขั้นตอนแรกให้ติดตั้งโปรแกรมโอเพนซอร์ส "OpenOffice.org" ซึ่งแจกให้ใช้งานได้ฟรี เพียงไปดาวน์โหลดไฟล์ติดตั้งจากเว็บ http://www.openoffice.org/ แล้วติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ของคุณ

2. ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบหุ้นสำเร็จรูป (โดยการคลิกขวาแล้วเลือก save link as ที่ลิงค์ "th-stock-certificate-template.odt" แล้ว Save ไฟล์ลงบนคอมพิวเตอร์)

3. เปิดโปรแกรมพิมพ์เอกสาร "Writer" ของ OpenOffice.org ขึ้นมา (โดยไปที่ เมนู Start > OpenOffice.org > OpenOffice.org Writer)

4. ในโปรแกรม OpenOffice.org Writer ให้เปิดไฟล์แบบฟอร์มใบหุ้นสำเร็จรูป "th-stock-certificate-template.odt" ขึ้นมา (โดยกดเมนู File > Open > th-stock-certificate-template.odt) ภายในไฟล์ใบหุ้นสำเร็จรูป ประกอบด้วยภาพกรอบใบหุ้น ทับซ้อนด้วยภาพลายน้ำ และ ข้อความรายละเอียดของบริษัืทและรายละเอียดของผู้ถือหุ้น สิ่งที่คุณต้องทำก็เพียงแค่เปลี่ยนข้อความในใบหุ้นให้สอดคล้องกับข้อมูลของบริษัทและผู้ถือหุ้นเท่านั้น เนื่องจากภาพกรอบใบหุ้น ภาพลายน้ำ และข้อความตัวหนังสือมีการทับซ้อนกันอยู่ จึงไม่สามารถใช้เมาส์ไปคลิกที่ตัวหนังสือเพื่อแก้ไขได้โดยตรง เพราะสิ่งที่จะเกิดขึ้นเมื่อทำอย่างนั้นคือ ภาพลายน้ำจะถูกเลือกขึ้นมาแทน การแก้ไขข้อความในใบหุ้นสำเร็จรูปนี้ ทำได้โดยการค้นหา ข้อความที่ปรากฎอยู่ในใบหุ้นด้วยฟังก์ชัน Find & Replace (โดยกดที่เมนู Edit > Find & Replace แล้วกรอกข้อความ เช่นคำว่า "หุ้น" ลงในช่อง Search for และกด Find > Close คำว่าหุ้นจะถูกระบายสี จากนั้นให้ใช้ปุ่มลูกศรของคีย์บอร์ด เพื่อเลื่อนเคอร์เซอร์ไปยังข้อความในใบหุ้นที่ต้องการแก้ไข แล้วเปลี่ยนแปลงข้อความตามความเหมาะสม เมื่อแก้ไขข้อความเสร็จแล้วจึง save ไฟล์ ซึ่งอาจตั้งชื่อไฟล์ตามผู้ถือหุ้น หรือตามหมายเลขใบหุ้นก็ได้ตามความสะดวก เพื่อป้องกันไม่ให้รูปแบบของใบหุ้นเปลี่ยนไปในภายหลัง คุณสามารถบันทึกไฟล์ใบหุ้นที่แก้ไขเสร็จแล้วในรูปแบบ PDF โดยกดเมนู File > Export as PDF > Export ดังรูป

5. จากนั้นให้ทำซ้ำขั้นตอน 1- 4 จนได้ไฟล์ใบหุ้นในรูปแบบ PDF สำหรับผู้ถือหุ้นทุกราย แล้วพิมพ์ลงกระดาษหนาอย่างดี ด้วยหมึกพิมพ์สี รอจนหมึกแห้งสนิทก่อนจึงนำไปให้กรรมการบริษัทลงนามและประทับตราสำคัญของบริษัท เท่านี้คุณก็สามารถแจกใบหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นตามกฎหมายกำหนดได้แล้ว ใบหุ้นที่สร้างเสร็จสมบูรณ์ (ลงนามและประทับตราสำคัญแล้ว) จะมีลักษณะดังรูปข้างล่าง (คลิกบนภาพเพื่อดูรายละเอียด)สำหรับท่านที่ไม่สะดวกใช้ OpenOffice ทำ สามารถดูตัวอย่างใบหุ้นข้างบนนี้แล้วเอาไปทำตามอย่างด้วยซอฟท์แวร์ที่ท่านถนัดก็ได้ครับ

=====================================================
ติดตาม "ลงทุนหุ้นไทย" ที่  facebook.com/thstockinvest  twitter.com/thstockinvest


เรียนรู้การดูกราฟหุ้นทางเทคนิคได้ที่ Free Stock Technical Analysis Tutorial


หาเพื่อนนักลงทุนในกลุ่มสนทนา " ชำแหละพื้นฐานหุ้น"

 
เก็บความรู้ลงกล่อง " ผ่างบการเงิน ชำแหละพื้นฐานหุ้น ลงทุนถูกเวลา"