Friday, May 30, 2014

BGH daily hits upper limit of channel ราคา BGH ชนขอบบนของช่องแนวโน้ม วันที่ 29 พ.ค. 2014

     ราคาหุ้น BGH บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) ทำจุดสูงสุดที่ราคา 17.70 บาท แล้วปรับฐานลงไป 10.50 บาท จึงฟื้นตัวขึ้นมาแต่ยังไปไม่ถึงจุดสูงสุดเดิม ระหว่างการฟื้นตัวได้ผ่านเส้น supply line มาได้แล้ว 3 เส้น จนเกือบจะถึงจุดสูงสุดเดิมแล้ว การเคลื่อนไหวของราคาหุ้นทำให้วาดได้เป็นช่องแนวโน้มขาขึ้น ในขณะนี้ราคาหุ้นได้ขึ้นไปชนเส้นขอบบนของช่องแนวโน้มแล้ว พิจารณาดูปัจจัยแวดล้อมทางเทคนิคต่าง ๆ แล้วพบว่าราคาหุ้นมีโอกาสปรับตัวไปหาเส้นขอบล่างของช่องแนวโน้มก่อนที่จะขึ้นต่อไป


เข้าออกหุ้นตามแรงซื้อแรงขาย ระบบ WTBMS ช่วยตัดสินใจ ไม่ใช้อารมณ์ ! ]
==============================

ผ่างบการเงิน ชำแหละพื้นฐานหุ้น ลงทุนถูกเวลา รักษาต้นทุน เพิ่มพูนกระแสเงินสด

มูลค่ากิจการ = ส่วนของเจ้าของ + มูลค่าปัจจุบันของ [ส่วนของเจ้าของที่เพิ่มขึ้นและเงินปันผลที่ได้รับระหว่างเป็นเจ้าของกิจการ 10 ปี]

ค้นหาในเฟซบุ๊ค "WTBMS"

ค้นหาในกูเกิล "WTBMS"