Monday, May 19, 2014

การอาลัยอาวรณ์คือ สาเหตุแห่งการติดหุ้น

     ความร้อนแรงของหุ้น ICHI เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว และการกลับคืนสู่ความปกติของหุ้นในสัปดาห์นี้ ทำให้เพื่อนนักลงทุนหลายท่านติดหุ้นตัวนี้อยู่ที่ปลายดอย จาก "โดจิ" ในกราฟแท่ง 120 นาที กลายเป็น "ดอยจิ" ในพอร์ตลงทุน สาเหตุคือการติดใจในกำไรที่ทำได้ อยากได้เพิ่ม การกลัวตกรถ กลัวราคาหุ้นไปโลดไม่รอเรา เหล่านี้เรียกว่าอาการ อาลัย อาวรณ์ ถ้าเพื่อนนักลงทุนไปไล่ดูกราฟ 120 นาทีของ ICHI ดูดี ๆ จะเห็นการกระโดดของราคาหุ้น จาก 20.50 บาท ขึ้นไป 20.70 บาท เปิดว่างเอาไว้ และตามปกติราคาหุ้นจะลงไปปิดช่องที่เปิดอ้าเอาไว้ หลายคนไม่เชื่อว่าราคาหุ้นจะลดจาก 27 บาท ไปปิดแก็ปที่ 20.50 บาท ความไม่เชื่อนี้จัดอยู่ในอาการ อาลัยอาวรณ์เช่นเดียวกัน
     หลายวันก่อนผมฟังเสี่ยป๋อง วัชระ แก้วสว่าง ออก มันนี่ แชนแนล จับความได้เช่นทุกครั้งที่เสี่ยป๋องออกทีวีคือ "ความไม่เที่ยง" ของหุ้น ซึ่งจริง ๆ แล้วคือของทุกสิ่งในโลกนั่นแหละ เพราะเชื่อในความไม่เที่ยงนี้เองที่ทำให้เสี่ยป๋องยังรักษาพอร์ตพันล้านไว้ได้จนทุกวันนี้ ถามว่าเสี่ยมีหุ้นอยู่กี่เปอร์เซนต์ ฟังได้ความว่า หุ้น 30% เงินสด 70% อันนี้เรียกว่า การบริหารหน้าตัก เงินสด 70% นี้จะทำงานเมื่อโอกาสมาถึง ผมยกเสี่ยป๋องมาเป็นตัวอย่างของการ ไม่อาลัยอาวรณ์ ฟังตัวอย่างแล้วยังตัดใจไม่ได้อีก ลองฟังคุณกรองทอง ทัศนพันธุ์ บอก [อย่าอาวรณ์] อีกสักหน่อย หวังว่าเพื่อนนักลงทุนจะได้ข้อคิดดี ๆ เอาไว้ใช้ในการลงทุนเพิ่มขึ้นนะครับ

Short URL =  http://bit.ly/1sJF1x4

[ บริการดูกราฟหุ้นตามสั่ง คลิก! ]


==============================
ผ่างบการเงิน ชำแหละพื้นฐานหุ้น ลงทุนถูกเวลา รักษาต้นทุน เพิ่มพูนกระแสเงินสด

มูลค่ากิจการ = ส่วนของเจ้าของ + มูลค่าปัจจุบันของ [ส่วนของเจ้าของที่เพิ่มขึ้นและเงินปันผลที่ได้รับระหว่างเป็นเจ้าของกิจการ 10 ปี]

ค้นหาในเฟซบุ๊ค "thstockinvest"
ค้นหาในกูเกิล "ลงทุนหุ้นไทย thstockinvest"