Saturday, January 24, 2015

วันที่ 23 ม.ค. 2015 ดัชนี SET พุ่งรับข่าว ECB ทำคิวอี ขึ้นมาหยุดปิดสัปดาห์ที่ The Moment of Truth ให้ได้ลุ้นกันอีกครั้ง

ผลของการที่ ECB ประกาศทำคิวอี ทำให้หุ้นไทยพุ่งกระฉูด แต่ถ้าดูกราฟ SET 10 นาทีตามรูปข้างล่างจะเห็นชัดว่า การพุ่งได้ขึ้นไปชนเส้นสีส้มซึ่งเป็นขอบบนของช่องแนวโน้มขาขึ้นในขณะนี้ (ตู่ขนานกับเส้นขอบล่างสีขาว) แบบจับวาง บังเอิญเสียจนไม่บังเอิญ จุดนี้เป็นจุดที่ผมเรียกว่า The Moment of Truth อีกจุดหนึ่ง วัดใจกันว่าดัชนีจะทะลุขึ้นไปสร้างช่องคู่ขนานที่อยู่เหนือเส้นสีส้มขึ้นไปอีกหนึ่งช่อง(ยังไม่ได้วาดลงไปในกราฟ)หรือจะหมดแรงถอยลงมาปิดแก็ปที่เปิดเอาไว้สามระดับตามเส้นนอนสีแดงข้างล่าง ความจริงเข้าใจง่ายเมื่อค้นพบ จะเผยออกมาทางข้างบนหรือข้างล่างวันจันทร์เปิดตลาดได้รู้กันครับ fb/thstockinvestShort URL =  http://bit.ly/1zFEyEx


เข้าออกหุ้นตามแรงซื้อแรงขาย ระบบ WTBMS ช่วยตัดสินใจ ไม่ใช้อารมณ์ ! ]
==============================

ผ่างบการเงิน ชำแหละพื้นฐานหุ้น ลงทุนถูกเวลา รักษาต้นทุน เพิ่มพูนกระแสเงินสด

มูลค่ากิจการ = ส่วนของเจ้าของ + มูลค่าปัจจุบันของ [ส่วนของเจ้าของที่เพิ่มขึ้นและเงินปันผลที่ได้รับระหว่างเป็นเจ้าของกิจการ 10 ปี]

ค้นหาในเฟซบุ๊ค "WTBMS"

ค้นหาในกูเกิล "WTBMS"