Friday, January 30, 2015

IFEC เสนอขาย มากกว่า เสนอซื้อ 10 เท่า ใครกำลังทยอยเก็บหุ้นไป กลัวติดกรงเงินสดไป?

สองวัน 28 - 29 ม.ค. 2558 ที่ผ่านมา หุ้น IFEC เฉียดถูกจับขังกรงเงินสด หากว่าสองวันดังกล่าวมีปริมาณการซื้อขายเกิน 2,010 ล้านบาท ทำให้ราคาหุ้นไถลออกข้าง ก็เข้ากรงกัน วันนี้ผมเข้าไปดูข้อมูลพบว่า ปริมาณการซื้อขายรวมของสองวันดังกล่าว เท่ากับ 1,669.21 ล้านบาท รอดตัวไป

วันนี (30 ม.ค. 2558)  ช่วงเที่ยง ผมแวะเข้าไปดูใน SETTRADE.com เห็นภาพตามข้างล่าง เสนอขายมากกว่าเสนอซื้อเกินสิบเท่า ใครกำลังเก็บหุ้นแบบระมัดระวังไม่ให้ติดกรงเงินสดอยู่หรือไม่ ? น่าสนใจติดตามดูนะครับ

fb/thstockinvest

หมายเหตุ: อ่านเหตุการณ์ในอดีตที่คล้าย ๆ แบบนี้ [ ที่นี่ ]

Short URL =  http://bit.ly/1zc1VEx

บริการดูกราฟหุ้นตามสั่ง คลิก! ]

==============================
ผ่างบการเงิน ชำแหละพื้นฐานหุ้น ลงทุนถูกเวลา รักษาต้นทุน เพิ่มพูนกระแสเงินสด

มูลค่ากิจการ = ส่วนของเจ้าของ + มูลค่าปัจจุบันของ [ส่วนของเจ้าของที่เพิ่มขึ้นและเงินปันผลที่ได้รับระหว่างเป็นเจ้าของกิจการ 10 ปี]

ค้นหาในเฟซบุ๊ค "thstockinvest"
ค้นหาในกูเกิล "ลงทุนหุ้นไทย thstockinvest"