Friday, January 16, 2015

ซื้อบริษัทย่อยเขาทำกันอย่างไร ? กรณีศึกษาจริง IFEC ซื้อ WR

ในรอบหลายปีที่ผ่านมา ผมได้โพสต์เกี่ยวกับการประเมินมูลค่ากิจการ และรวบรวมไว้ไน [.Enterprise values] วันนี้ไปอ่านเจอตัวอย่างการเข้าซื้อกิจการจากเอกสารชี้แจงของ บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ วิศวการ จำกัด (มหาชน) หรือ IFEC ที่รายงานการซื้อ บริษัท วังการค้ารุ่งโรจน์ จำกัด (WR) ซึ่งในข้อ 7 ได้อธิบายการคิดราคาซื้อขายกิจการครั้งนี้ไว้ ดังรูปข้างล่าง ผมจึงนำมาสรุปไว้ที่นี่ เพื่อให้เพื่อนนักลงทุนได้ศึกษากันครับ

สรุปการหาราคาซื้อขายกิจการ WR
  • บริษัท วังการค้ารุ่งโรจน์ จำกัด (WR) ทุนจดทะเบียน 30 ล้านบาท 300,000 หุ้น หุ้นละ 100 บาท ผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด 1 MW
  • จากงบการเงินของกิจการ WR หา cash flow หรือกระแสเงินสดจากการดำเนินงานออกมา
  • ดูแนวโน้มการเติบโตของ cash flow ไป 25 ปี ในอนาคต แล้วคิดลดมูลค่าของแต่ละปีมาเป็นเงินในปัจจุบัน ด้วยอัตราผลตอบแทน 8-9% (อัตราผลตอบแทนของความเสี่ยงของการลงทุนในกิจการพลังงานแสงอาทิตย์โดยรวม)
  • สินทรัพย์ในปัจจุบัน รวมกับกระแสเงินสดที่คิดลดมาจากแนวโน้มอนาคตตลอด 25 ปีข้างหน้า เท่ากับ 155-165 ล้านบาท เมื่อหักออกด้วยหนี้สิน ณ สิ้นปี 2557 จำนวน 63.2 ล้านบาท จะได้ส่วนของผู้ถือหุ้น 91.8-101.8 ล้านบาท เลยตกลงซื้อขายกันที่ราคา 101 ล้านบาท จำนวน 300,000 หุ้น (ซื้อกิจการทั้งหมด 100%) คิดเป็นราคาหุ้นละ 336.67 บาท
  • สิ่งที่ผมไม่อาจทราบได้จากข้อมูลในรายงานนี้คือ บริษัท เจวีเอส ที่ปรึกษาการเงินจำกัด ซึ่งเป็นผู้ประเมินมูลค่ากิจการ WR ใช้แนวโน้มการเติบโตของ cash flow แบบใด ระหว่างคงที่ ตลอด 25ปี หรือ เติบโตแบบสม่ำเสมอ หรือ เติบโตด้วยอัตราเร่ง หากสามารถเข้าถึงข้อมูลในงบการเงินของ WR ก็คงจะพอลองคำนวณแล้วเปรียบเทียบผลลัพธ์ดูได้ แต่ WR เป็นบริษัทนอกตลาด คงไม่สามารถเข้าไปดูงบกระแสเงินสดของเขาได้อย่างบริษัทมหาชน
  • เจ้าของเดิมได้กำไรหุ้นละ 336.67 - 100.00 = 236.67 บาท


หวังว่าเพื่อนนักลงทุนคงได้แนวคิดการประเมินมูลค่ากิจการไว้ประกอบการตัดสินใจลงทุนเพิ่มอีกกรณีศึกษาหนึ่งไม่มากก็น้อยนะครับ

fb/thstockinvestShort URL =  http://bit.ly/1yiRwrF

บริการดูกราฟหุ้นตามสั่ง คลิก! ]

==============================
ผ่างบการเงิน ชำแหละพื้นฐานหุ้น ลงทุนถูกเวลา รักษาต้นทุน เพิ่มพูนกระแสเงินสด

มูลค่ากิจการ = ส่วนของเจ้าของ + มูลค่าปัจจุบันของ [ส่วนของเจ้าของที่เพิ่มขึ้นและเงินปันผลที่ได้รับระหว่างเป็นเจ้าของกิจการ 10 ปี]

ค้นหาในเฟซบุ๊ค "thstockinvest"
ค้นหาในกูเกิล "ลงทุนหุ้นไทย thstockinvest"