Wednesday, January 28, 2015

TPCH daily เชื่อฉัน (กราฟ) อย่าหลงไปเชื่อใคร กราฟบอกว่าไงก็ว่าตามนั้น

เมื่อผมวาดกราฟ TPCH daily ดังในภาพข้างล่าง จบแล้ว เสียงเพลง [ เชื่อฉัน ] ของพี่แจ้ ดนุพล แก้วกาญจน์ ก็ลอยขึ้นมาในใจ "เชื่อฉัน (กราฟ) อย่าหลงไปเชื่อใคร ฉันนี้แหละห่วงใย รักแท้และแน่จริง โปรดทิ้งความคิดจะเปลี่ยนใจ ห้ามหนีไปชอบใคร ชอบทำไมชอบได้แต่ฉัน (กราฟ) คนเดียว"

ตอนนี้กราฟยังไม่บอกให้ขาย กราฟบอกว่าไงก็ว่าตามนั้น ไม่เห็นกราฟ อย่าสั่งซื้อขายหุ้นครับ

fb/thstockinvest
Short URL =  http://bit.ly/1EOroEo

บริการดูกราฟหุ้นตามสั่ง คลิก! ]

==============================
ผ่างบการเงิน ชำแหละพื้นฐานหุ้น ลงทุนถูกเวลา รักษาต้นทุน เพิ่มพูนกระแสเงินสด

มูลค่ากิจการ = ส่วนของเจ้าของ + มูลค่าปัจจุบันของ [ส่วนของเจ้าของที่เพิ่มขึ้นและเงินปันผลที่ได้รับระหว่างเป็นเจ้าของกิจการ 10 ปี]

ค้นหาในเฟซบุ๊ค "thstockinvest"
ค้นหาในกูเกิล "ลงทุนหุ้นไทย thstockinvest"