Wednesday, January 7, 2015

ปรับแต่งกราฟหุ้น e-Fin Smart Portal ให้ดูง่าย print บนแบบขาวดำออกกระดาษได้สวยงาม

ผมใช้บริการวาดกราฟหุ้นด้วยโปรแกรม e-Fin Smart Portal ที่โบรกเกอร์ให้มาประกอบการลงทุนเป็นประจำ พบว่า การ print กราฟออก laser printer ขาวดำ เป็นทางเลือกที่ช่วยให้การตัดสินใจลงทุนทำได้อย่างคล่องตัวกว่าการทำผ่านจอคอมพิวเตอร์ เนื่องจากสามารถเขียนโน้ตต่าง ๆ ลงบนกราฟได้สะดวก เมื่อจัดใส่แฟ้มก็สามารถหยิบขึ้นมาใคร่ครวญพิจารณาได้ง่ายกว่าการหาในจอคอมพิวเตอร์ แต่เนื่องจากกราฟที่วาดโดย e-Fin Smart Portal จะมีพื้นสีดำ ทำให้เมื่อพิมพ์ออกทาง laser printer ขาวดำแล้ว ไม่สามารถขีดเขียนอะไรลงไปได้ เพราะจะดำมืดไปทั้งกราฟ ผมยอมเสียเวลาลงมือตั้งค่ากราฟใหม่ให้พิมพ์ออกมาบนกระดาษขาวได้อย่างสวยงาม ใช้ในการลงทุนจริงได้ ไม่ยุ่งยากเรื่องหมึกพิมพ์เหมือนการใช้ printer สี ขั้นตอนการตั้งค่าเริ่มจากค่าที่โปรแกรมให้มา (default) แล้วเปลี่ยนค่าใหม่ตามรูปข้างล่างครับ

สำหรับรายละเอียดค่าตัวเลขต่าง ๆ เพื่อนนักลงทุนต้องปรับค่าไปใช้ตัวเลขที่ตนเองชอบและถนัดนะครับ ในภาพเป็นเพียงตุ๊กตาครับ
Short URL =  http://bit.ly/1tHqbrX

เข้าออกหุ้นตามแรงซื้อแรงขาย ระบบ WTBMS ช่วยตัดสินใจ ไม่ใช้อารมณ์ ! ]
==============================

ผ่างบการเงิน ชำแหละพื้นฐานหุ้น ลงทุนถูกเวลา รักษาต้นทุน เพิ่มพูนกระแสเงินสด

มูลค่ากิจการ = ส่วนของเจ้าของ + มูลค่าปัจจุบันของ [ส่วนของเจ้าของที่เพิ่มขึ้นและเงินปันผลที่ได้รับระหว่างเป็นเจ้าของกิจการ 10 ปี]

ค้นหาในเฟซบุ๊ค "WTBMS"

ค้นหาในกูเกิล "WTBMS"