Saturday, June 27, 2015

ซื้อโรงปั่นไฟพลังแสงแดด ควรจ่ายเงินยังไง ?

อยากเป็นเจ้าของโรงปั่นไฟพลังงานแสงแดด มีสองวิธีคือ ขอใบอนุญาตและลงมือก่อสร้างเอง หรือใช้ทางลัดซื้อที่คนอื่นสร้างไว้แล้ว วิธีแรกก็เหมือนซื้อที่ดินแล้วปลูกบ้านเอง จ้างผู้รับเหมาเอง อย่างที่สองก็เหมือนซื้อบ้านสำเร็จพร้อมเฟอร์นิเจอร์ ย้ายเข้าอยู่ได้เลย ชอบแบบไหนเลือกแบบนั้นครับ แต่โรงปั่นไฟพลังแสงแดดไม่ได้สร้างง่าย ๆ เหมือนบ้าน เพราะมีโน่น นี่ นั่น เข้ามาเกี่ยวข้องเยอะ บริษัทมหาชนหลายแห่งจึงเดินทางลัด ขยายกิจการโดยการซื้อโรงไฟฟ้าสำเร็จรูปที่พร้อมขายไฟได้ทันที แล้วเขาคิดราคาโรงไฟฟ้าที่ว่านี้กันยังไง ? ผมพาเพื่อนนักลงทุนมาดูกรณีศึกษา IFEC ซื้อโรงปั่นไฟพลังแสงแดด UP ที่ศรีสะเกษตามนี้ครับ


  • UP มีกำลังการผลิต 2.99 MW ขายไฟได้ส่วนเพิ่มหน่วยละ 8.00 บาท เป็นเวลาสิบปี (ถึง 18 ก.ค. 2565 ) หลังจากนั้นราคาปกติ
  • จากข้อมูลดังกล่าวสามารถประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย และกระแสเงินสดที่จะปั๊มเข้ามาในกิจการของแต่ละปีใน 22 ปีข้างหน้าได้
  • แปลงกระแสเงินสดในอนาคตของแต่ละปีดังกล่าวมาเป็นมูลค่ากระแสเงินสดในปัจจุบัน (Discounted Cash Flow) ด้วยอัตราผลตอบแทน 8-9% ต่อปี 
  • รวมกระแสเงินสดทั้งหมดเข้ากับสินทรัพย์ในปัจจุบัน จะได้มูลค่าของ โรงปั่นไฟพลังแสงแดดออกมาที่ 380-460 ล้านบาท เมื่อใช้อัตราผลตอบแทน 8% และ 9% ตามลำดับ
  • เมื่อหักหนี้สิน 180 ล้านบาทแล้ว (สินทรัพย์ - หนี่สิน = ส่วนของผู้ถือหุ้น) IFEC ต่อรองราคาได้ที่ 270 ล้านบาท
  • UP เริ่มขายไฟมาตั้งแต่ 19 ก.ค. 2555 ดังนั้น IFEC จึงรับรู้รายได้ทันที

เขาซื้อกิจการกันแบบนี้ เราก็ซื้อหุ้นกันแบบนี้เหมือนกันครับ

Short URL =   http://bit.ly/1HmmCkY

เข้าออกหุ้นตามแรงซื้อแรงขาย ระบบ WTBMS ช่วยตัดสินใจ ไม่ใช้อารมณ์ ! ]

==============================

ผ่างบการเงิน ชำแหละพื้นฐานหุ้น ลงทุนถูกเวลา รักษาต้นทุน เพิ่มพูนกระแสเงินสด

มูลค่ากิจการ = ส่วนของเจ้าของ + มูลค่าปัจจุบันของ [ส่วนของเจ้าของที่เพิ่มขึ้นและเงินปันผลที่ได้รับระหว่างเป็นเจ้าของกิจการ 10 ปี]

ค้นหาในเฟซบุ๊ค "WTBMS"

ค้นหาในกูเกิล "WTBMS"