Friday, June 26, 2015

MTLS แตกหัก

ผมดูวีดีโอ ลุงโฉลก สัมพันธารักษ์ สอนเรื่อง การหาหุ้นซิ่ง 1-2-1-2 แล้วได้ความรู้มาก ขอบคุณลุงโฉลกครับตอนนี้มองเห็น MTLS 60min ว่า เข้าเค้าหุ้น 1-2-1-2 หรือไม่ เอามาแปะไว้ให้เพื่อนนักลงทุนพิจารณากันเอาเองครับ ระหว่างรอดูผลว่า เมื่อระเบิดแตกออกแล้ว จะวิ่งกันไปถึงไหน ดูกันไป ฟังเพลง [ แตกหัก ] ของมาช่ากันไปครับShort URL =  http://bit.ly/1KeFXVQ

เข้าออกหุ้นตามแรงซื้อแรงขาย ระบบ WTBMS ช่วยตัดสินใจ ไม่ใช้อารมณ์ ! ]
==============================

ผ่างบการเงิน ชำแหละพื้นฐานหุ้น ลงทุนถูกเวลา รักษาต้นทุน เพิ่มพูนกระแสเงินสด

มูลค่ากิจการ = ส่วนของเจ้าของ + มูลค่าปัจจุบันของ [ส่วนของเจ้าของที่เพิ่มขึ้นและเงินปันผลที่ได้รับระหว่างเป็นเจ้าของกิจการ 10 ปี]

ค้นหาในเฟซบุ๊ค "WTBMS"

ค้นหาในกูเกิล "WTBMS"