Wednesday, June 10, 2015

Simple is beautiful. กรณีศึกษาลงทุนหุ้น Facebook ด้วยเงินเย็น

      ผมเคยเอาข้อแนะนำการลงทุนจากเสี่ยตัน มาแชร์เพื่อนนักลงทุนว่า [ ให้ลงทุนหุ้นด้วยเงินเย็น ] เพราะถ้าเราไม่รีบใช้เงิน ข้อพิจารณาการลงทุนจะง่ายขึ้นอย่างมาก ในโพสต์นี้ ผมนำตัวอย่างการลงทุนแบบเย็น ๆ กับหุ้นที่คนไทยคุ้นเคยเป็นอย่างดีเนื่องจากใช้สินค้าของกิจการแทบจะตลอดเวลากันอยู่แล้ว นั่นคือหุ้น Facebook ภาพข้างล่าง เป็นกราฟรายสัปดาห์นับจากเริ่มเทรดในตลาดแนสแดกจนถึง 9 มิ.ย. 2015 ตอนที่หุ้น FB เข้าตลาดใหม่ ๆ ราคาหุ้นก็ได้ตกรูดมหาราช เนื่องจากความผิดพลาดทางเทคนิคของตลาดแนสแดกจนต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บริษัทในเวลาต่อมา ระหว่างช่วงเวลานั้นปัจจัยทางเทคนิคต่าง ๆ ยังไม่มีข้อมูลอะไรที่เป็นประโยชน์จนกระทั่งจบสัปดาห์ที่ 14 หลังเข้าเทรดครั้งแรก สัญญาณ RSI ได้ปรากฎขึ้นมาในย่านที่เรียกว่า deeply oversold แล้วไต่ระดับขึ้นจนพ้นออกจากเขตขายมากเกินไปดังกล่าว ซึ่งผมได้ทำเป็นดาวแดงไว้ที่ด้านล่างของภาพ จังหวะนี้แหละที่ใครมีเงินเย็น ๆ และรู้จัก Facebook ดีอยู่แล้วย่อมเห็นเป็นโอกาสเข้าลงทุนแบบออมไว้ในหุ้น ชิลชิล เปิดดูกราฟสัปดาห์ละครั้งก็พอแล้ว มาบัดนี้ กราฟหุ้น FB รายสัปดาห์บ่งชี้ว่า ราคาหุ้นยังคงไต่ระดับสูงขึ้นไปเรื่อย ๆ ในช่องขนานขาขึ้นสีแดงช่องบน ลักษณะกราฟเช่นนี้ส่งสัญญาณว่า หากนักลงทุนมีเงินเย็น ๆ ก้อนใหม่มาเพิ่มเติม ก็สามารถเข้าซื้อลงทุนหุ้น FB ไปได้เรื่อย ๆ แบบไม่ต้องคิดอะไรมาก ในอีกหลายปีข้างหน้าเมื่อถึงเวลาจะใช้เงินค่อยทยอยขายออก (ตามกฎหมายไทยในปัจจุบัน กำไรจากส่วนต่างราคาหุ้นที่เกิดขึ้นในต่างประเทศถ้าไม่นำกลับเข้าประเทศไทยก็ไม่ต้องนำมารวมใน ภงด. บุคคลธรรมดา หากขายหุ้นก่อนสิ้นปี แล้วเอาเงินกลับเข้าประเทศไทยหลังขึ้นปีใหม่ เงินที่นำเข้ามานั้นก็ไม่ต้องเอามารวมใน ภงด. เช่นกัน) จากที่กล่าวมาจะเห็นว่า ถ้าเงินเย็นจริงและกิจการเป็นที่คุ้นเคยอยู่แล้ว เราเพียงเอาเงินเข้าลงทุนตอน RSI อยู่ในเขต oversold มุ่งหน้าฟื้นกลับขึ้นไปแล้วติดตามเป็นรายสัปดาห์ไปเรื่อย ๆ Simple is beautiful. จริง ๆ ครับ


Short URL =  http://bit.ly/1TagbWU

เข้าออกหุ้นตามแรงซื้อแรงขาย ระบบ WTBMS ช่วยตัดสินใจ ไม่ใช้อารมณ์ ! ]
==============================

ผ่างบการเงิน ชำแหละพื้นฐานหุ้น ลงทุนถูกเวลา รักษาต้นทุน เพิ่มพูนกระแสเงินสด

มูลค่ากิจการ = ส่วนของเจ้าของ + มูลค่าปัจจุบันของ [ส่วนของเจ้าของที่เพิ่มขึ้นและเงินปันผลที่ได้รับระหว่างเป็นเจ้าของกิจการ 10 ปี]

ค้นหาในเฟซบุ๊ค "when to buy my stock"

ค้นหาในกูเกิล "when to buy my stock"