Thursday, October 1, 2015

KOOL after six trading days.

หกวันหลังหุ้น KOOL เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ผมเอากราฟ candlestick และ กราฟ Heikin-Ashi มาฝากเพื่อนนักลงทุนครับ ดูกราฟแล้วก็ฟังเพลงของ ริชาร์ด มาร์กซ์ ไปเพลิน ๆ นะครับ เพลงนี้ใช้ได้กับทั้งเพื่อนที่เข้าหุ้น KOOL ตั้งแต่วันแรก และเพื่อนที่ยังไม่ได้เข้าครับ คือ รอ รอ และ รอ


Short URL =  http://bit.ly/1j0ZCPP

เข้าออกหุ้นตามแรงซื้อแรงขาย ระบบ WTBMS ช่วยตัดสินใจ ไม่ใช้อารมณ์ ! ]
==============================

ผ่างบการเงิน ชำแหละพื้นฐานหุ้น ลงทุนถูกเวลา รักษาต้นทุน เพิ่มพูนกระแสเงินสด

มูลค่ากิจการ = ส่วนของเจ้าของ + มูลค่าปัจจุบันของ [ส่วนของเจ้าของที่เพิ่มขึ้นและเงินปันผลที่ได้รับระหว่างเป็นเจ้าของกิจการ 10 ปี]

ค้นหาในเฟซบุ๊ค "WTBMS"

ค้นหาในกูเกิล "WTBMS"