Monday, October 5, 2015

UVE nicely broken out of 11-day base 20151005


วิบาก คือ กรรมในอดีตที่บุคคลได้กระทำไว้แล้ว ตามมาให้ผลในปัจจุบัน ทางตา ทางหู ทางจมูก ทางลิ้น ทางกาย และทางใจ กุศลกรรมที่ทำไว้ย่อมทำให้เกิดกุศลวิบาก เห็นสิ่งที่ดี ได้ยินสิ่งที่ดี ได้กลิ่นสิ่งที่ดี ลิ้มรสที่ดี กระทบสัมผัสสิ่งอ่อนนุ่ม เพื่อนนักลงทุนท่านใด ทำกุศลกรรมเอาไว้ ก็จะได้เห็นสิ่งดี ๆ อย่างเช่นกราฟรายวันของ UVE ในภาพข้างบนครับ ในกรอบ 11 วันที่ผ่านมา ราคาหุ้นเด้งไปมาระหว่าง 28.96 USD และ 26.69 USD เมื่อทะลุเหนือ 28.96 ได้ก็ประคองตัวอยู่สองวัน มาวันนี้ กุศลกรรมให้ผล เป็นกุศลวิบากทางตา เห็นสิ่งดี ๆ กันครับ แบ่งกำไรไปทำบุญบ้างนะครับ ขออนุโมทนาล่วงหน้า สาธุ


Short URL =  http://bit.ly/1FSqT0P

เข้าออกหุ้นตามแรงซื้อแรงขาย ระบบ WTBMS ช่วยตัดสินใจ ไม่ใช้อารมณ์ ! ]
==============================

ผ่างบการเงิน ชำแหละพื้นฐานหุ้น ลงทุนถูกเวลา รักษาต้นทุน เพิ่มพูนกระแสเงินสด

มูลค่ากิจการ = ส่วนของเจ้าของ + มูลค่าปัจจุบันของ [ส่วนของเจ้าของที่เพิ่มขึ้นและเงินปันผลที่ได้รับระหว่างเป็นเจ้าของกิจการ 10 ปี]

ค้นหาในเฟซบุ๊ค "WTBMS"

ค้นหาในกูเกิล "WTBMS"