Thursday, September 15, 2011

เปิดผลการวิจัย ลงทุนหุ้นไทยระยะยาวอย่างเป็นระบบ ซื้อขายปีละครั้ง ก็รวยได้

งานวิจัยของ รศ.ดร.ไพบูลย์ เสรีวิวัฒนา เกี่ยวกับหลักเกฑณ์การคัดกรองหุ้นไทย แล้วเข้าลงทุนระยะยาว 15 ปี มีการปรับพอร์ตปีละครั้ง ถ้าทำได้ตามวิธีการในเปเปอร์นี้โดยเคร่งครัด ผลออกมาคือรวยเละครับ

http://www.bizresearchpapers.com/1.%20Paiboon.pdf
====================================================================
ติดตาม "ลงทุนหุ้นไทย" ที่    facebook.com/thstockinvest    twitter.com/thstockinvest 

เรียนรู้การดูกราฟหุ้นทางเทคนิคได้ที่ Free Stock Technical Analysis Tutorial

หาเพื่อนนักลงทุนในกลุ่มสนทนา " ชำแหละพื้นฐานหุ้น

เก็บความรู้ลงกล่อง " ผ่างบการเงิน ชำแหละพื้นฐานหุ้น ลงทุนถูกเวลา"