Wednesday, September 28, 2011

คำเตือนบนพื้นถนนนักลงทุน

เวลาขับรถบนไฮเวย์ พอเริ่มเข้าใกล้ย่านชุมชน ถ้าสังเกตบนพื้นถนน เราจะมองเห็นอักษรตัวโต ๆ สามคำ ตอนขับผ่านแต่ละคำจะมีเสียงยางรถยนต์บดกับรอยขีดหยาบๆบนถนนดัง พรวด พรวด พรวด เราก็จะรู้สึกตัวว่าต้องเริ่ม
"ลด" "ความ" "เร็ว"

ในช่วงนี้ขณะขับรถบน "ถนนนักลงทุน" ผมได้ยินเสียง พรวด พรวด พรวด พร้อม ๆ กับกับการเห็นอักษรตัวโต ๆ บนพื้นถนน ซึ่งอ่านได้ใจความว่า

"ลด" "ความ" "เสี่ยง"

ครับ

====================================================================
ติดตาม "ลงทุนหุ้นไทย" ที่ facebook.com/thstockinvest twitter.com/thstockinvest

เรียนรู้การดูกราฟหุ้นทางเทคนิคได้ที่ Free Stock Technical Analysis Tutorial

หาเพื่อนนักลงทุนในกลุ่มสนทนา " ชำแหละพื้นฐานหุ้น"

เก็บความรู้ลงกล่อง " ผ่างบการเงิน ชำแหละพื้นฐานหุ้น ลงทุนถูกเวลา"