Friday, December 30, 2011

กำไรของผู้ถือหุ้น PTL ที่ได้จากการชำแหละงบการเงินถึง 2011Q3


กำไรของผู้ถือหุ้นในรูปแบบข้อมูลสะสมของหุ้น PTL ที่ผมได้จากการชำแหละพื้นฐานหุ้นเป็นไปตามกราฟข้างล่างครับ 


จากกราฟจะเห็นว่า ในการนำข้อมูลกำไรของผู้ถือหุ้นสะสมไปใช้ในการหามูลค่าที่แท้จริงของหุ้นในปัจจุบัน เราจำเป็นต้องตัดข้อมูลเก่าก่อนที่ PTL จะเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ออกไป ข้อมูลดังกล่าวคือจุดในกราฟ 3 จุดแรกทางซ้าย เมื่อกำจัดจุดทั้งสามออกไปแล้วเราจะเห็นแนวโน้มกำไรของผู้ถือหุ้นได้ดีขึ้นครับ=============================================
ติดตาม "ลงทุนหุ้นไทย" ที่
เรียนรู้การดูกราฟหุ้นทางเทคนิคได้ที่ Free Stock Technical Analysis Tutorial
หาเพื่อนนักลงทุนในกลุ่มสนทนา " ชำแหละพื้นฐานหุ้น"