Saturday, December 31, 2011

ชำแหละงบการเงินของหุ้น PTL แล้วประเมินมูลค่าหุ้นที่แท้จริงแบบอนุรักษ์นิยม

จากข้อมูลปัจจัยพื้นฐานของหุ้น PTL ที่ผมได้ทยอยโพสต์แชร์เพื่อนนักลงทุนไปแล้วนั้น เพื่อน ๆ คงได้เห็นภาพเกี่ยวกับ PTL มาพอสมควรแล้ว ต่อไปเราจะเอาข้อมูลที่ชำแหละออกมาจากงบการเงิน มาหาดูว่า กิจการ PTL ควรมีมูลค่ามากน้อยเพียงใด ในโพสต์นี้ผมจะเริ่มจากแนวการหามูลค่าตามปัจจัยพื้นฐานแบบอนุรักษ์นิยม (ที่ใช้โดยวอร์เรน บัฟเฟตต์ และโมห์นิศ  ปะไพร) ข้อมูลที่ต้องเตรียม คือ กำไรของผู้ถือหุ้นแบบสะสมของกิจการย้อนหลังมากที่สุดที่จะทำได้ ในกรณีนี้สามารถย้อนหลังกลับไปได้ไกลที่สุดถึงปี 2008 ดังตารางข้างล่างครับเนื่องจาก PTL เริ่มการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์และเริ่มเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาสอย่างครบถ้วนในปี 2008 ดังนั้นข้อมูลที่นำมาใช้ในการประเมินมูลค่าหุ้นที่แท้จริงจึงจะเริ่มจากปี 2008 มาจนถึงสิ้นไตรมาส 2011Q3 ในรอบระยะเวลา 3.5 ปี กิจการ PTL มีกำไรของผู้ถือหุ้นเกิดขึ้นทั้งสิ้น 3.48 - (-3.33) = 6.81 บาทต่อหุ้น หรือมีกำไรของผู้ถือหุ้นเกิดขึ้นเฉลี่ยปีละ 1.95 บาทต่อหุ้น สมมุติว่าเราคาดหวังผลตอบแทนจากการลงทุนอย่างน้อยที่สุด 9% และใน 10 ปี ข้างหน้า กิจการ PTL สร้างกำไรของผู้ถือหุ้นเท่ากันทุกปี ปีละ 1.95 บาทต่อหุ้น เนื่องจากเงินในอนาคตมีมูลค่าลดลงเรื่อย ๆ ดังนั้น กำไรที่เกิดขึ้นในแต่ละปีในอนาคตจึงคิดเป็นมูลค่าปัจจุบันได้ไม่เท่ากัน การหามูลค่าเงินในอนาคตย้อนกลับมาเป็นมูลค่าในปัจจุบันทำได้โดยการหารเงินในอนาคตด้วย 1.09 เป็นจำนวนครั้งเท่ากับจำนวนปีที่เงินนั้นคิดย้อนกลับมาถึงปัจจุบัน เช่น กำไรของผู้ถือหุ้น 1.95 บาท ที่เกิดในปีที่ 3 ในอนาคตจะมีค่าในปัจจุบันเท่ากับ 1.95/1.09/1.09/1.09 = 1.50 บาท เป็นต้น ดังนั้นเงินกำไรของผู้ถือหุ้นที่เกิดขึ้นทั้งสิ้นตลอด 10 ปีข้างหน้าจึงมีค่ารวม 12.49 บาทในปัจจุบัน สมมุติว่า เราต้องการถือหุ้นเพียง 10 ปี เมื่อครบกำหนดเราจะขายหุ้นทั้งหมดออกไป ณ สิ้นปีที่ 10 ด้วยราคา 10 - 15 เท่าของกำไรของผู้ถือหุ้นซึ่งเกิดขึ้นในปีสุดท้ายนั้น (0.82 บาทต่อหุ้น) ดังนั้นจะได้ราคาขายกิจการทั้งหมดออกไปคิดลดย้อนกลับมาเป็นราคาในปัจจุบันเท่ากับ 10*0.82 = 8.22 บาท ถึง 15*0.82 = 12.33 บาท เมื่อรวมเงินที่ได้จากการขายกิจการกับเงินกำไรของผู้ถือหุ้นเข้าด้วยกันจะได้มูลค่าหุ้นที่ควรจะเป็นของ PTL ในช่วง 12.49+8.22 = 20.70 บาท ถึง 12.49+12.33  = 24.81 บาท ในการเข้าลงทุน เราควรมีส่วนเผื่อความปลอดภัยอย่างน้อย 50% ของราคาหุ้นที่ควรจะเป็น ดังนั้นตามหลักการแบบอนุรักษณ์นิยมสุดขั้ว เราไม่ควรซื้อหุ้น PTL ถ้าไม่เกิดเหตุการณ์ชั่วคราวอะไรที่ทำให้ราคาหุ้นลดลงไปอยู่ในช่วง 10.35 ถึง 12.41 บาท ครับ ถ้าดูราคาหุ้น ณ วันที่ 30 ธ.ค. 2011 ซึ่งปิดที่ 14.90 บาท ก็นับใกล้ระดับความเสี่ยงต่ำแบบอนุรักษ์นิยมเต็มทนแล้วครับ ถ้าเพื่อนนักลงทุนลองย้อนไปดูข้อมูลราคาหุ้นในช่วงที่ตลาดเกิด panic sell ปลายเดือนกันยายน 2011 จะพบว่า ราคาหุ้น PTL เคยดิ่งลงไปแตะ 11.10 บาทแล้วเด้งกลับขึ้นมา ครับ

=============================================
ติดตาม "ลงทุนหุ้นไทย" ที่
เรียนรู้การดูกราฟหุ้นทางเทคนิคได้ที่ Free Stock Technical Analysis Tutorial
หาเพื่อนนักลงทุนในกลุ่มสนทนา " ชำแหละพื้นฐานหุ้น"