Monday, June 25, 2012

ใช้เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 80 วัน ในกราฟหุ้น JAS

ผมเอาบทบาทของเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 80 วัน (SMA80D เส้นสีเหลือง) ในกราฟรายวันของหุ้น JAS มาให้เพื่อนนักลงทุนดูกันตามภาพข้างล่างครับ จุดสำคัญในกราฟแสดงไว้ด้วยลูกศรแดง เส้นตรงสีเขียวทั้งสองเส้นฟอร์มช่องแนวโน้มราคา โดยมีเส้นบนเป็นเส้นซัพพลายซึ่งบ่งชี้สภาวะที่มีผู้อยากขายหุ้นออกมามากกว่าผู้อยากซื้อหุ้น และเส้นล่างเป็นเส้นดีมานด์ซึ่งบ่งชี้สภาวะที่มีผู้อยากซื้อหุ้นมากกว่าผู้อยากขายออก  ขณะนี้ราคาหุ้น JAS อยู่บริเวณกึ่งกลางช่องแนวโน้มนี้พอดี และอยู่ไม่ห่างจากเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 80 วันซึ่งได้รับการทดสอบแล้วสองครั้งครับ ในโพสต์ก่อนนี้ผมได้รับใช้เพื่อนนักลงทุนโดยการมองกราฟหุ้น JAS ว่ากำลังสร้างรูปแบบ reverse head and shoulder เกือบจะสมบูรณ์แล้ว ดูรายละเอียดมุมมองนี้ได้ที่ "เป้าหมายการฟื้นตัวของหุ้น JAS ตามทฤษฎี reverse head and shoulder และ fibonacci retracement" ครับ


ดูเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ ประจำตัวของหุ้นที่น่าสนใจได้ที่ "เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ประจำตัวของหุ้นไทย" ครับ


เข้าออกหุ้นตามแรงซื้อแรงขาย ระบบ WTBMS ช่วยตัดสินใจ ไม่ใช้อารมณ์ ! ]

==============================

ผ่างบการเงิน ชำแหละพื้นฐานหุ้น ลงทุนถูกเวลา รักษาต้นทุน เพิ่มพูนกระแสเงินสด

มูลค่ากิจการ = ส่วนของเจ้าของ + มูลค่าปัจจุบันของ [ส่วนของเจ้าของที่เพิ่มขึ้นและเงินปันผลที่ได้รับระหว่างเป็นเจ้าของกิจการ 10 ปี]

ค้นหาในเฟซบุ๊ค "WTBMS"

ค้นหาในกูเกิล "WTBMS"