Wednesday, June 13, 2012

ว่าด้วยการใช้ข้อมูลการซื้อขายหลักทรัพย์ของนักลงทุนต่างชาติผ่านบัญชี NVDR

     ทุกสิ้นวันทำการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ราว ๆ ตีสอง เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ http://www.set.or.th/set/nvdroverview.do จะเผยแพร่ข้อมูลการซื้อขายหลักทรัพย์ของนักลงทุนต่างชาติผ่านบัญชี NVDR ซึ่งสามารถดูข้อมูลย้อนหลังได้ 30 วัน ข้อมูลที่เผยแพร่นั้นครอบคลุมหุ้นทุกตัวในตลาด SET และ MAI โดยแบ่งประเภทข้อมูลเป็น 

  • Trading by stock บอกว่าหุ้นแต่ละตัวมีนักลงทุน NVDR ซื้อกี่หุ้น ขายกี่หุ้น และซื้อ/ขายสุทธิกี่หุ้น
  • Share outstanding บอกว่านักลงทุน NVDR ถือหุ้นแต่ละตัวในมืออยู่กี่หุ้น
ข้อมูลทั้งสองประเภทมีวันที่กำกับเอาไว้ ที่ผ่านมาผมเก็บข้อมูลจากหน้า Share outstanding เอาไว้ติดตามปริมาณหุ้นในมือของต่างชาติ NVDR เพื่อศึกษาพฤติกรรมของนักลงทุนกลุ่มนี้ว่ามีผลต่อหุ้นตัวที่สนใจอยู่อย่างไร ดังที่ผมได้แชร์ข้อมูลของหุ้น IVL ไว้ในหลายโพสต์ เมื่อวานนี้คุณ Jerry Cat ได้กรุณาแย้งมาว่า ข้อมูลที่ผมใช้คือ Share outstanding (ปริมาณหุ้นในมือ) นั้นคลาดเคลื่อนเรื่องเวลาไป 3 วัน ผมจึงได้โทรไปสอบถามกับบริษัท ไทย เอ็นวีดีอาร์ จำกัด ได้คำตอบว่า วันที่ซึ่งกำกับข้อมูล Share outstanding เป็นวันที่ซึ่งปริมาณหุ้นในมือต่างชาติได้รับการยืนยันหรือนิ่งไม่มีการเปลี่ยนแปลง (เกิด settlement ณ วันที่ T+3) แล้ว จึงเป็นปริมาณหุ้นในมือที่แท้จริงซึ่งเกิดขึ้นเมื่อ 3 วันทำการก่อนหน้า เช่น share outstanding กำกับวันที่ไว้เป็น วันจันทร์ที่ 11 มิ.ย. 2012 ข้อมูลเป็นปริมาณหุ้นในมือที่แท้จริง ณ สิ้นวันพุธที่ 6 มิ.ย. 2012 ดังนั้นกราฟข้อมูลที่ผมใช้จึงต้องเลื่อนไปทางซ้าย 3 วันทำการจึงจะถูกต้อง นี่แหละคือข้อดีของการแชร์ข้อมูลการลงทุนกันในอินเตอร์เน็ต เพราะถ้ามีข้อผิดพลาดอาจมีผู้สะกิดให้เรารู้ตัวเพื่อแก้ไขให้ถูกต้องครับ

สำหรับข้อมูล Trading by stock นั้นได้รับคำอธิบายจากไทย เอ็นวีดีอาร์ว่า เป็นปริมาณ ซื้อ ขาย และ ซื้อ/ขายสุทธิ ของนักลงทุนผ่าน NVDR วันที่ซึ่งกำกับข้อมูลจะตรงกับวันซื้อขาย แต่ตัวเลขข้อมูลจะเป็นตัวเลขที่ยังไม่นิ่ง เพราะยังไม่เกิดการ settlement ส่งมอบหุ้นกันจริง ๆ ครับ


===================================================


ติดตาม "ลงทุนหุ้นไทย" ที่

หาเพื่อนนักลงทุนในกลุ่มสนทนา " ชำแหละพื้นฐานหุ้น"