Thursday, July 3, 2014

ฝรั่งยังอยู่...แต่อยู่ที่ไหน ? 2 ก.ค. 2014

ฝรั่งซื้อติดกันหลายวัน ผมเลยสั่งตัวเองวาดกราฟดูว่า ฝรั่งยังอยู่มั๊ย หรือว่าไป แล้ว ถ้ายังอยู่ อยู่ที่ไหน ? ได้กราฟออกมาดังภาพข้างล่างครับ สรุปสั้น ๆ ว่า ฝรั่งยังอยู่ แต่อยู่ในช่องขาลงสีม่วงครับ อิอิ อย่าสั่งซื้อขายหุ้น ถ้ายังไม่ได้ดูกราฟก่อนครับ



















Short URL =  http://bit.ly/1rlDZuI

บริการดูกราฟหุ้นตามสั่ง คลิก! ]


==============================
ผ่างบการเงิน ชำแหละพื้นฐานหุ้น ลงทุนถูกเวลา รักษาต้นทุน เพิ่มพูนกระแสเงินสด

มูลค่ากิจการ = ส่วนของเจ้าของ + มูลค่าปัจจุบันของ [ส่วนของเจ้าของที่เพิ่มขึ้นและเงินปันผลที่ได้รับระหว่างเป็นเจ้าของกิจการ 10 ปี]

ค้นหาในเฟซบุ๊ค "thstockinvest"
ค้นหาในกูเกิล "ลงทุนหุ้นไทย thstockinvest"