Wednesday, July 2, 2014

การกำหนดเป้าหมายราคาหุ้น Facebook สำหรับการพักปรับฐานด้วยกราฟรูปถ้วยกาแฟมีหูจับ

แม้ว่าจะเข้าตลาดหุ้น NASDAQ มาได้นานพอสมควรแล้ว แต่กราฟรายสัปดาห์ของหุ้น Facebook ยังคงแสดงภาพรวมทั้งหมดตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบันได้ครอบคลุมดังภาพข้างล่าง ในปัจจุบันราคาหุ้น FB ยังอยู่ในช่วงระหว่างการพักปรับฐานราคา (เพื่อลงมาปิดแก็ปที่เปิดกระโดดเอาไว้ ซึ่งมองเห็นแก็ปดังกล่าวได้ในกราฟรายวัน แต่มองไม่เห็นในภาพนี้) เมื่อพิจารณารูปกราฟในช่วงนี้จะเห็นคล้ายรูปถ้วยแก้ว ดังเส้นร่างสีชมพู ตัวถ้วยแก้วจะสร้างเสร็จสมบูรณ์เมื่อราคาหุ้นขึ้นไปถึงจุดยอดเดิมที่ 72.59 USD (เส้นสีเขียวกลาง) เมื่อถึงจุดนั้นแล้ว ราคาหุ้นอาจจะฟอร์มด้ามจับแบบใดแบบหนึ่งดังนี้
  • ด้ามจับแบบคล้องนิ้วเหมือนถ้วยกาแฟ โดยย้อยกลับลงไปเล็กน้อยแล้วย้อนกลับขึ้นมาใหม่
  • ด้ามจับตรงคล้ายด้ามกระทะ โดยออกข้างไปทางขวาในแนวนอน
  • ด้ามจับแบบกระบวยตักน้ำซุป โดยทะลุสูงขึ้นไปทำจุดยอดใหม่ที่สูงขึ้นไปเรื่อย ๆ 
ไม่ว่าด้ามจับจะออกมาในรูปแบบไหน เราสามารถกำหนดราคาเป้าหมายของกราฟรูปถ้วยดังกล่าวได้จากความสูงของตัวถ้วยแก้วดังนี้ ในภาพ ระดับปากแก้วอยู่ที่ 72.59 USD ระดับก้นถ้วยแก้วอยู่ที่ 54.66 USD ถ้วยแก้วจึงมีความสูง 72.59-54.66 = 17.93 USD เป้าหมายราคาของรูปกราฟจะชี้ไปที่ระดับซึ่งสูงจากระดับปากถ้วยแก้วขึ้นไปอีกเท่ากับความสูงของตัวถ้วยแก้วเอง หรือ 72.59+17.93 = 90.52 USD ตรงกับระดับเส้นเขียวบนสุดในภาพ เมื่อพิจารณาระดับเป้าหมายดังกล่าวควบคู่กับเส้นคู่ขนานแนวโน้มขาขึ้นของหุ้นพบว่าราคาหุ้น Facebook น่าจะไปถึงเป้าหมาย 90.52 USD ดังกล่าวบริเวณที่ลูกศรของเส้นร่างสีชมพูชี้เอาไว้ หรือในอีก 7-8 สัปดาห์ข้างหน้าครับfb/thstockinvest (message มาถามได้ครับ)

Short URL =  http://bit.ly/1sVYj7L

บริการดูกราฟหุ้นตามสั่ง คลิก! ]


==============================
ผ่างบการเงิน ชำแหละพื้นฐานหุ้น ลงทุนถูกเวลา รักษาต้นทุน เพิ่มพูนกระแสเงินสด

มูลค่ากิจการ = ส่วนของเจ้าของ + มูลค่าปัจจุบันของ [ส่วนของเจ้าของที่เพิ่มขึ้นและเงินปันผลที่ได้รับระหว่างเป็นเจ้าของกิจการ 10 ปี]

ค้นหาในเฟซบุ๊ค "thstockinvest"
ค้นหาในกูเกิล "ลงทุนหุ้นไทย thstockinvest"