Monday, March 5, 2012

อัพเดตมูลค่าหุ้นไทยที่ถือโดยนักลงทุนต่างประเทศ ณ สิ้นวันศุกร์ที่ 2 มีนาคม 2012


ผมอัพเดตมูลค่าหุ้นไทยที่ถือโดยนักลงทุนต่างประเทศ ณ สิ้นวันศุกร์ที่ 2 มีนาคม 2012 ซึ่งจะเห็นจากรูปข้างล่างว่า ได้ทะลุผ่านขอบบนสีเขียวด้านในของช่องแนวโน้มขาขึ้นซึ่งตรงกับระดับแนวต้าน 1 ดอกจันทน์ ไปแล้ว เหลืออีก 13,205.72 ล้านบาทจะถึงขอบบนสีเขียวด้านนอกซึ่งตรงกับระดับแนวต้าน 2 ดอกจันทน์ครับ ต่อไปนี้เป็นคำที่ผมบอกตัวเองนะครับ "เตรียมตัว เตรียมใจ และเตรียมทุน"

2012-03-02 Foreign holdings of Thai shares

===================================================

ติดตาม "ลงทุนหุ้นไทย ผ่างบการเงิน ชำแหละพื้นฐานหุ้น ลงทุนถูกเวลา" ที่
หาเพื่อนนักลงทุนในกลุ่มสนทนา "ชำแหละพื้นฐานหุ้น "