Tuesday, March 20, 2012

ปริมาณหุ้น IVL ในมือของต่างชาติ NVDR


ผมอัพเดตปริมาณหุ้น IVL ในมือของต่างชาติ NVDR ณ สิ้นวันที่ 19 มีนาคม 2012 ครับ ในระยะนี้ต่างชาติ NVDR ได้ทยอยสะสมหุ้น IVL แบบไม่รีบร้อน ซื้อสลับขายแต่มีแนวโน้มสะสมปริมาณหุ้นในมือมากขึ้น ดังเส้นกราฟสีน้ำเงินในภาพข้างล่าง อ่านสเกลทางซ้ายมือ การกลับมาสะสมหุ้น IVL ทำให้ปริมาณหุ้นในมือของต่างชาติ NVDR เคลื่อนเข้าสู่กรอบเส้นประสีน้ำเงิน พร้อม ๆ กันกับการสร้างฐานแนวโน้มขาขึ้นรอบใหม่ เป็นเ้ส้นประสีเขียว ติดตามดูต่อไปเรื่อย ๆ ครับ 


สำหรับกราฟเส้นสีแดงเป็นราคาหุ้น IVL ซึ่งจะเห็นได้ว่าการพักปรับฐาน ได้สร้างกรอบสีชมพูเป็นรูปแบบสามเหลี่ยม ถ้าราคาหุ้นทะลุ 39 บาทขึ้นไปและยืนอยู่ได้ ก็จะเป็นอันสิ้นสุดการพักฐาน ราคาหุ้นน่าจะขึ้นไปที่ 42 บาท เพื่อสร้างรูปแบบ เป็น "พ" ถ้าเกิดตามนี้จริง ก็มีโอกาสสูงที่จะพัฒนาต่อเป็นรูป "ฟ" โดยมีปลายหาง ตัว "ฟ" ชี้ไปที่ 46 บาท ครับ

===================================================

ติดตาม "ลงทุนหุ้นไทย ผ่างบการเงิน ชำแหละพื้นฐานหุ้น ลงทุนถูกเวลา" ที่
หาเพื่อนนักลงทุนในกลุ่มสนทนา "ชำแหละพื้นฐานหุ้น "